Gemeente Waalwijk en GWS Printing Systems: Jeugd eerder enthousiasmeren

De Waalwijkse wethouder Ronald Bakker deed als jongen de mts en knutselt nog steeds graag. ‘Ik maak zendertjes en programmeer apps.’ Een technisch bedrijf als GWS Printing Systems is voor hem dan ook een Waalwijkse parel. Commercieel directeur Eric van Kessel: ‘We reviseren drukpersen, dit zijn veelal enorme machines met een verdieping en zelfs balkons.’


Uitgave: Nov-Dec 2019
Thema’s: Bouw Techniek Overheid

‘Wat ik mooi vind aan techniek is de voldoening als ik dingen zie gebeuren. Dat ik verschillende onderdelen aan elkaar soldeer en ze samen iets doen’, gaat de wethouder Economische en Sociale Zaken verder. Hij kan zich voorstellen dat dat bij GWS ook zo werkt. ‘Dat jullie wekenlang bezig zijn een drukpers te demonteren, schoon te maken en om te bouwen en vervolgens ergens in een ver land maanden bezig zijn met de opbouw. En dan dat magische moment waarop de klant op de knop drukt en de machine weer werkt.’ Eric bevestigt: ‘We zijn zeker trots. Onze machines gaan de hele wereld over en wij dus ook. We hebben bijvoorbeeld een drukpers geleverd aan Syrië. Een land in opbouw investeert al snel in schoolboeken voor de jeugd en die worden gedrukt op onze persen. Techniek draait voor ons ook om mensen. Mijn medewerkers moeten veel schakelen tussen culturen en mensen die met de pers gaan werken meenemen in hoe ze die het beste kunnen gebruiken.’

De lucht in
Waar Eric in zijn vrije tijd vliegtuigen vermijdt (‘ik vlieg wekelijks, dus als ik vrij ben zoek ik graag buiten de rust op’), is dit voor Ronald juist een geliefde hobby. Hij verkent regelmatig het luchtruim in de regio vanuit een Cessna. ‘Maar ik vlieg ook thuis, in mijn flightsimulator met Virtual Reality-bril. Als ik achter me kijk, zie ik passagiersstoelen. Het is zó echt.’ Een van zijn ambities is om iets te doen aan het personeelstekort bij de bedrijven in de techniek. Toen Eric en Ronald, beide geboren in 1964, jong waren stimuleerden hun ouders het dat ze van alles uit elkaar haalden. ‘Daarna zijn we kinderen op gaan voeden met het idee dat ze geen vieze handen mogen krijgen’, stelt Eric. ‘Het grafische vak waar we ons binnen GWS mee bezighouden, wordt niet meer gezien als sexy.’ De wethouder meent dat de jeugd eerder geënthousiasmeerd moet worden, niet pas als ze al profielen gekozen hebben op middelbare scholen. ‘Dus de projecten op basisscholen van vmbo-scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk juich ik toe.’

Een prachtig leven
Eric heeft er vertrouwen in dat projecten op basisscholen en stimulans door de gemeente nieuwe medewerkers op gaan leveren. ‘Maar dat heeft tijd nodig. Bovendien moet de branche ook fatsoenlijk gaan betalen.’ Zijn medewerkers verdienen prima, maar dat wil niet zeggen dat hij eenvoudig aan nieuwe kan komen. ‘Dat komt doordat ze veel van huis zijn. Het is een prachtig leven als je ervan houdt, maar het kost je wel je sociale leven in Nederland.’ Deels vond hij een oplossing door een Griek en Hongaren aan te nemen. ‘Prima medewerkers, maar bij klanten in bepaalde landen valt dit niet goed, die verwachten dat wij als Nederlands bedrijf Nederlanders sturen.’ Een andere oplossing komt voort uit de overname door Manroland Goss Web Systems, de Duitse fabrikant van de persen die GWS opknapt. ‘Hierdoor gaan we meer in de Benelux doen, ik verwacht dat ik daar makkelijker mensen voor kan vinden.’

Lokaal afnemen
GWS startte in Den Bosch, verhuisde naar Schijndel en toen Eric het samen met compagnon Walter Donkers na een faillissement overnam, vestigden ze het in Waalwijk op bedrijventerrein Haven. ‘Ik zocht een plek met goede logistiek, hijs- en kraanbedrijven die zware onderdelen kunnen verplaatsen en een haven, omdat we zwaar transport doen.’ De gemeente helpt de branche op verschillende manieren. ‘Het parkmanagement hier op het terrein heeft ons veel gebracht. Dankzij de contacten hier op het terrein kunnen we alles wat we nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van verpakkingen, lokaal afnemen.’ Via het parkmanagement delen ondernemers op het terrein busjes. ‘Dat kan wellicht in de toekomst ook met mensen, het gaat de goede kant uit.’ De gemeente is actief met het promoten van de branche. ‘Dat doen we op allerlei podia zoals de Dag van de Techniek en de Dutch Technology Week.’

Enorm gemotiveerd
Het aantal technische bedrijven in Waalwijk is in verhouding groot. Van de 4669 bedrijfsvestigingen beslaan de branches industrie en bouwnijverheid 20 procent, hiermee zorgen ze voor een kwart van het aantal banen in de gemeente. Ronald: ‘We faciliteren technische bedrijven onder andere door vlot vergunningen af te geven als een bedrijf wil verhuizen of uitbreiden.’ Via Baanbrekers, de gecombineerde uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en de sociale werkvoorziening in Waalwijk, Heusden en Loon op Zand, worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen. Om mismatches te voorkomen, werken mensen vanuit Baanbrekers eerst in het Transferium. ‘Hier leren ze de primaire arbeidsvaardigheden aan, want het is echt even schakelen als je vijf jaar thuisgezeten hebt.’ Ook Eric kijkt naar andere medewerkers. ‘Ik heb onlangs een 62-jarige man aangenomen voor drie dagen per week. Hij is enorm gemotiveerd, blij om weer aan de bak te zijn. Hij brengt een enorme vrolijkheid en motivatie mee die ons allemaal inspireert.’

Tekst: Sara Terburg
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's