THB Vermogensbeheer: Onbekend maakt onbemind

Vertrouwen moet je gegund worden en mag je nooit beschamen. Dat is in de kern waar het bij vermogensbeheer om gaat. Marc Andriessen en Peter de Jong, zelfstandig vermogensbeheerders, steken dan ook veel tijd in uitleggen wat dat beheer voor een klant inhoudt.


Uitgave: Sept-Okt 2013
Thema’s: Financieel management Vermogensbeheer

Onvrede met de bestaande werksituatie is voor veel ondernemers een reden om voor zichzelf te beginnen. Zo verging het ook Marc Andriessen en Peter de Jong. Marc is sinds vijf jaar zelfstandig vermogensbeheerder, Peter sinds vier jaar. Ze werkten eerder bij Van Lanschot Bankiers. Sinds 1 januari 2013 werken ze onder vergunning van THB, samen met nog twee vermogensbeheerders: Paul van der Hoeven en Frank van der Schaaf. Vertrouwen en onafhankelijkheid zijn de woorden die tijdens het gesprek regelmatig terugkeren. ‘We praten over mensen die hun vermogen willen beleggen dat ze met hard werken hebben verdiend en waarvan men zeker wil weten dat het in goede handen is’, zegt Peter. ‘Bij de bank draait alles om omzettargets halen en transacties doen, anders doe je het niet goed’, aldus Marc. ‘Vaak is hier sprake van gedwongen winkelnering.’ Bij THB staat de klant centraal en staan de beheerders met beide benen op de grond.

Gewaardeerd
Marc: ‘Zowel een bank als een onafhankelijk vermogensbeheerder wordt gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en getoetst op kennis en ervaring. Wat dat betreft zijn er geen verschillen. Maar het is steeds minder voor de hand liggend om voor vermogensbeheer naar een bank te gaan. Onze onafhankelijke positie wordt door onze huidige relaties zeer gewaardeerd.’ ‘Wij beginnen met een grondige risicoanalyse, vaak samen met de accountant van de klant’, vertelt Peter. ‘We zorgen dat onze klanten in passende beleggingen zitten. Minimaal twee keer per jaar praten we bij. Zo bouw je het vertrouwen steeds verder op.’

Commitment
‘Wij handelen voor de klant in een zogenaamde driepartijenovereenkomst, waarbij ABN AMRO en BinckBank onze partners zijn. Met deze banken hebben wij zeer goede afspraken over service en kosten. Onze inkomsten bestaan uit een reële beheervergoeding en dat geeft ook aan dat er een enorm commitment is naar de klant. Dat je daarom heel erg je best voor hem zult doen. Want als hij weg valt, merk je dat direct.’

< Alle thema's