Column Albert Verschure: Uitstervend ras


Uitgave: Sept-Okt 2015
Thema’s: Financieel advies Financieel management Accountancy Administratie

Wie denkt dat we het gaan hebben over het uitsterven van de Siberische tijger of de Javaanse neushoorn, heeft het mis. We hebben het over een wat minder spannende soort, namelijk de boekhouder. Zijn heilig territorium wordt ingenomen door de automatisering en hij gaat niet op zoek naar nieuwe jachtgebieden. Laat dat laatste maar aan ondernemers over.

Uw boekhouder opereert elke dag trouw vanaf zijn vaste stek. Hij maakt en boekt netjes handmatig de facturen, zorgt dat debet en credit gelijk zijn en past keurig op de centen. Al
twintig jaar. Hij is bij wijze van spreken degene die 40 uur per week met zijn handgrasmaaier uw tuin grondig en secuur bijhoudt. Heel mooi allemaal, maar realiseert u zich als ondernemer wel eens dat hij met een elektrische uitvoering sneller klaar zou zijn? En dat er dan tijd vrijkomt voor andere zeer belangrijke werkzaamheden die er in de business toe doen? Denk aan branchevergelijkingen, financiële prognoses voor de
toekomst en scherpe adviezen. De stereotiepe boek houder moet wakker worden, uit zijn comfortzone treden en zijn tak van sport vernieuwen. En u moet hem daartoe aan zetten.
Want hoezeer u ook op de beste man of vrouw gesteld bent, met louter correct geboekte facturen redt uw bedrijf het niet.

U hebt niet per se een boekhouder nodig, u wilt goede financiële overzichten hebben die aantonen waar u staat. U wilt weten welke stappen er voor de volgende vijf jaar gemaakt
moeten worden. Ik zie echter dat de drang tot vernieuwing niet altijd strookt met de mentaliteit van menige ‘schat bewaarder’, die gerust behoudend genoemd kan worden, terwijl de tijd ondertussen met enorme snelheid door raast. Anno 2015 is dit ras eigenlijk een beetje aan het uit sterven. Ware het niet dat ze kunst matig in leven wordt gehouden, aan het infuus. Echt verdwijnen zal ze zo niet. Maar uw onder neming des te sneller.

< Alle thema's