Column Ard Smulders: Een teamsessie geeft vleugels


Uitgave: Sept-Okt 2015
Thema’s: ICT Het Nieuwe Werken Organisatie advies Samenwerking

De hele week probeert iedereen effectief en efficiënt bezig te zijn met zijn eigen vak en eigen taken. Goed luisteren naar en meedenken met onze klanten. Ontzorgen en oplossingen bieden voor zowel projectinrichting als voor ICT.

Bovenstaande klopt natuurlijk, maar hoe krijg je dat voor elkaar met je team? Hoe denken zij over zaken, samenwerken en verbeteringen? Wat vinden zij en hoe worden zij meer sturend om zo de organisatie en zichzelf te verbeteren richting Medewerker 2020? Op 29 juni jongstleden was er een teamsessie om stil te staan bij deze vragen. Samen eten om vervolgens aan de slag te gaan. In samenwerking met Paul Kruijssen van P Projects, Mensen maken het Merk, was er een ambitieus avond programma opgezet met onder andere een tweede medewerkersbelevingsonderzoek. Zowel in cijfers als in woorden werd duidelijk hoe we onszelf zien en welke uitdagingen er liggen. Voor de uitstraling van het pand was de score een 9,9, de medewerkerstevredenheid scoorde een 8,3 gemiddeld; dus nog werk aan de winkel als je gaat voor 100%.

Er volgde een korte uitleg over teamrollen, waarna vijf ‘voorzitters’ een eigen subteam samenstelden. Die gingen aan de slag met vijf verschillende thema’s uit het onderzoek. Vijf keer 20 minuten om de hele ruimte te gebruiken, met elkaar in gesprek te gaan, teksten aan te vullen en op te geven voor werkgroepjes rond de thema’s. Worldcafé is de naam van deze werkwijze: iedereen komt aan bod in het overleg en kan er teksten bijschrijven. Na de vijf rondes werden de onderwerpen centraal besproken.

Hierna de stip op de horizon: Waar willen we naar toe? Wat is daarvan al bereikt en waar moeten we nog terrein afleggen? We sloten af met positief terugkijken op een enerverende avond, door enkelen werd in een paar woor den de avond geduid. Op naar de teamfoto en de borrel, maar niet voordat op verzoek van de teamleden een volgende teamsessie werd ingepland.

Laat me weten wat uw idee over zo’n teamsessie is en hoe u samen werkt? Wie durft? A.Smulders@havl.nl, 06-53974690.

< Alle thema's