Gemeente Waalwijk: Geld voor ondernemers om dromen waar te maken

Wethouder Ronald Bakker van de gemeente Waalwijk is gewend dat hij ‘nee’ moet verkopen als er geld te verdelen valt. Nu heeft hij, samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), een pot beschikbaar met daarin twee miljoen euro. Maar tot zijn verbazing meldt zich bijna niemand. Zijn oproep: ‘Ondernemers, grijp de kansen die we hier bieden!’


Uitgave: Sept-Okt 2016
Thema’s: Gebouwen Economie

Kansen, ze zijn er genoeg in Waalwijk. Maar, net als met dat gat in de markt, moet een ondernemer ze wel zien. En daar wringt de schoen als het gaat over huisvesting op een ouder bedrijventerrein. Ruimte zat, mogelijkheden genoeg. Maar ondernemers pakken ze niet. ‘Ze lijken het niet te zien’, stelt wethouder economische zaken Ronald Bakker. ‘Ondernemers denken in de praktijk toch eerder aan nieuwbouw op nieuwe terreinen als ze plannen maken voor een uitbreiding of verhuizing.’ Als dat niet lukt, vanwege schaarste aan grond of de kosten, vreest hij dat ze hun plannen uitstellen. ‘Waarmee mogelijk ook de groei van hun bedrijf stil komt te staan.’

Helpen
Een wat ouder bedrijventerrein nemen ze in hun overwegingen niet mee. Als voormalig ondernemer gaat dat wethouder Bakker aan het hart. ‘Zo doet een ondernemer zichzelf tekort. Want een kavel op zo’n ouder terrein krijgt met een beetje inzet de juiste kwaliteit en is dan wel perfect geschikt. Wij willen ondernemers daarbij helpen.’ Sterker nog, Waalwijk en de BOM zetten zich daar samen stevig voor in. Ze zorgen voor het verbinden van mensen, bedrijven en omgeving en stellen een netwerk aan specialisten beschikbaar mocht aanvullende expertise nodig zijn. ‘We geven advies, want soms is het lastig om zelf scherp te krijgen wat er kan. Dan is iemand die meedenkt prettig’, redeneert Serge Hoppenbrouwers, senior projectmanager bij de BOM. Bakker vult aan: ‘Maar stel dat de bank aarzelt bij de fi nanciering van de plannen dan kunnen wij helpen via een participatie, lening of garantie en zo zorgen dat het toch rond komt.’
Eenmaal op dreef sommen ze gezamenlijk nog een lijst van mogelijkheden op. Het zorgen voor aanpassingen zoals een bredere oprit voor moderne vrachtwagens, bemiddelen bij het ruilen van grond of een gebouw,helpen bij het verkopen van het oude pand tegen de best mogelijke prijs, ondersteuning bij bodemsanering of het deels kopen van een resterend stuk grond of pand.

Herstructureringsfonds
Om die hulp mogelijk te maken, stopten de BOM en de gemeente Waalwijk ieder een miljoen euro in het Lokaal Herstructureringsfonds Waalwijk. Het fonds helpt ondernemers zich te vestigen op een ouder bedrijventerrein. Daarnaast maakt het zich hard voor het voorkomen van eventuele verdere achteruitgang op zo’n terrein. ‘Tegenwoordig maak je over onderhoud bij bedrijventerreinen meteen afspraken. Dan zorgt parkmanagement dat de omgeving goed blijft en dat panden en gronden hun waarde houden. Vroeger was dat niet geval, dat zie je soms terug. Ook om dat tij te keren, stelt dit fonds geld beschikbaar’, verklaren de twee. Subsidie geeft het fonds niet. Want het ingezette geld moet zoveel mogelijk weer terug vloeien naar de pot om er weer andere ondernemers mee te helpen. 

Sterker
Het belang van de BOM en gemeente is eenvoudig weten Bakker en Hoppenbrouwers: ‘Meer groei bij Waalwijkse ondernemers levert meer lokale banen en een sterkere, regionale economie op. Daar wordt de hele gemeenschap weer beter van.’ De ambitie om te zorgen voor vitale en aantrekkelijke oudere bedrijventerreinen kent nog een andere reden. Nieuwbouwgrond voor bedrijven is schaars in de regio Hart van Brabant, terwijl er een overschot van 160 hectare aan bestaand bedrijventerrein is. Met daarop vaak leegstaande kantoorgebouwen en productiehallen. Al die ongebruikte ruimte, dat is pure verspilling in de optiek van het duo. ‘In een tijd waarin we weten dat we duurzaam om moeten gaan met de ruimte, is het zonde om grond ongebruikt te laten. Laat staan dat je nieuwe bedrijventerreinen aan zou leggen als er nog zo veel andere opties zijn.’ Wat is naast geld de sleutel tot het ontsluiten van al die potentie? Zorgen dat ondernemers zien hoe aantrekkelijk de bestaande terreinen zijn en wat een zee aan mogelijkheden ze bieden. ‘Die terreinen liggen gunstig, hebben alle benodigde voorzieningen en zijn goedkoper dan de allernieuwste terreinen of gebouwen. Je krijgt ontzettend veel waar voor je euro’, onderstrepen de heren.

Oplossingen
Het fonds bestaat al een aantal jaar en ondanks de goed gevulde pot wisten ondernemers het tot nu toe beperkt te vinden. Deels wijten Bakker en Hoppenbrouwers dat aan de crisis. Wie druk bezig is met overleven, kijkt niet naar een toekomstige uitbreiding, verhuizing of revitalisering. Nu de economie aantrekt, verwachten ze dat ondernemers weer werk gaan maken van hun dromen. En Waalwijk werkt daar graag aan mee. Alles is bespreekbaar. ‘Een ondernemer met een vraag of idee over zijn huisvesting kan zo contact met ons opnemen. We zoeken juist creatieve oplossingen en die vinden ondernemers vaak ook prima zelf’, klinken ze vol vertrouwen. ‘We lopen niet met ons hoofd in de wolken. We kijken natuurlijk wel of een verzoek realistisch is en uitvoerbaar. De centrale vraag die we ons stellen is simpel: is de bedrijvigheid in Waalwijk met dit plan geholpen? Als het antwoord ja is, zetten we de schouders eronder en gaan we helpen. Niet voor niets zeggen we: ‘Waalwijk werkt’.’ 

Tekst: Gemeente Waalwijk
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's