Willem II Tilburg: Young Business Club Willem II wijzigt koers

Tijdens de zomerstop vonden niet alleen op het gebied van spelers enkele transfers plaats. Ook op zakelijk gebied zijn er bij Willem II ontwikkelingen. Zoals bij de Young Business Club, de jonge tak van sponsoren van Willem II. Met enkele positiewisselingen hoopt de Young Business Club een andere koers te gaan varen.


Uitgave: Sept-Okt 2016
Thema’s: Ondernemen Sport en ontspanning Sponsoring

Serieus gezellig. Zo luidt de slogan van de Young Business Club (YBC) al enige tijd. Volgens het vijftal kartrekkers mag die lijfspreuk nieuw leven ingeblazen worden. ‘In de loop der jaren is de gang van zaken veranderd. Het is niet minder zakelijk, maar bij de YBC hebben we andere omgangsvormen en gemakkelijker contact met elkaar’, legt Nick van Mourik (28) uit. ‘En dat gemakkelijke contact is zeker een meerwaarde 
van de YBC.’

Vertrouwen
Van Mourik is met zijn kledingbedrijf Cheaque sinds deze zomer hoofdsponsor van de YBC. Daar is voorzitter Rob Haenen, initiatiefnemer achter YBC-sponsor bedrijf FLOOW2, erg blij mee. ‘Met dit nieuwe sponsorschap wil Cheaque een signaal afgeven dat ze vertrouwen hebben in de nieuwe weg die we ingeslagen zijn. Daarnaast is het een blijk van vertrouwen in Willem II.’ Naast het tweetal ondernemers bestaat het bestuur van de YBC uit Mark van Etten (penningmeester), Stijn van der Burgt (secretaris) en Noortje Westendorp, die voor het derde seizoen op rij actief is als algemeen bestuurslid.

Aantrekkelijker
Onderdeel van de nieuwe weg is dat er meer geïnvesteerd moet worden om jonge ondernemers warm te maken voor de YBC. ‘De insteek is om de activiteiten zo te organiseren dat sponsoren nieuwe mensen en nieuwe bedrijven leren kennen. Daarvoor zijn naast de huidige activiteiten ook nieuwe ideeën bedacht om jonge ondernemers voor de YBC te motiveren.’ Met jonge ondernemers doelen Haenen en Van Mourik overigens niet op de leeftijd van de ondernemer. ‘Het gaat om de leeftijd van je onderneming, niet van jouzelf.’

Jong en ondernemend
Vanuit Willem II wordt geïnvesteerd in de drie pijlers om leden te werven voor de YBC: Jong en ondernemend, jonge ondernemers en jonge professionals. Kees Visser van Willem II: ‘Met de jonge professionals doelen we op de mensen die binnen bedrijven werken en wellicht al sponsor zijn, maar die nog niet de stap willen of kunnen maken naar de Business Club. Ten slotte zijn er nog de toekomstige ondernemers. Neem als voorbeeld mensen die binnen een familiebedrijf actief zijn, en op termijn het bedrijf overnemen. Zij kunnen zich als ‘nieuwe’ en jonge ondernemer ook zeker aansluiten bij de YBC.’

Tekst: Wouter Janssen
Fotografie: Toin Damen

< Alle thema's