Column Joost van den Akker: Tevreden door hogere eigen bijdrage


Uitgave: Sept-Okt 2017
Thema’s: Mobiliteit Lease

Tijdens de crisis werden grote kostenposten in de verlies- en winstrekening nauwlettend bekeken. Aangepaste autoregelingen moesten zorgen voor besparingen op mobiliteitsvlak. Het aantal medewerkers dat recht had op een (lease)auto daalde. Auto’s werden kleiner en minder luxe. En privékilometers werden scherper gemonitord. Nu de crisis voorbij is en de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt, kan een eigen auto weer een middel zijn om medewerkers aan het bedrijf te binden. Maar hoe faciliteert u mobiliteit breder in de organisatie en beheerst u tegelijk de mobiliteitskosten?

Tips
Kies allereerst een courante auto met gunstige reële verbruikscijfers (denk ook aan volledig elektrische voertuigen voor een lage TCO!). Vraag medewerkers daarnaast om een eigen bijdrage voor privégebruik. Een impopulaire maatregel met averechts effect wanneer u medewerkers wilt binden? Integendeel, de rekensom laat anders zien. De werkgever kan met de netto autokosten naar het kostenniveau van de kilometervergoeding. De werknemer kan de eigen bijdrage verrekenen met de bruto bijtelling en is financieel vaak beter af dan met een private lease-voorstel.

Nog meer voordelen
En deze constructie heeft nog meer voordelen: de werknemer rijdt een nieuwe, comfortabele en veilige auto. Hoeft geen brandstofkosten te betalen. Heeft geen onvoorziene kosten. Hoeft niet na te denken over de financiering van zijn auto. En heeft anders dan bij private lease, geen BKR-registratie of borgstelling nodig. De werkgever geeft met bestickerde auto’s meer zichtbaarheid aan zijn bedrijf. En kan toekomstige ‘salarisverhogingen’ realiseren door de eigen bijdrage van de werknemer te verlagen.

Gevoel van vrijheid
En wat het verhaal over toekomstige mobiliteitsvormen betreft - daar gaat deze special van Regio Business immers over - weet dat wij elke dag enthousiast bezig zijn met de uitwerking ervan. Maar we beseffen ook dat sommige nieuwe mobiliteitsvormen voor een grote doelgroep nog te vroeg komen. En dat veel medewerkers om allerlei redenen nog steeds afhankelijk zijn van een auto. Uw medewerkers het gevoel van vrijheid in mobiliteit geven, is niet in harde cijfers uit te drukken. Wel in werkplezier. En tevreden medewerkers zijn voor u van onbetaalbare waarde.

< Alle thema's