Column Ruud Henneman: Je bent integer of niet


Uitgave: Sept-Okt 2017
Thema’s: Coachen Column Coachingstrajecten Communicatie Commerciële vaardigheden Opleiding en coaching

Integriteit. Hm, lastig. Je bent integer of niet, zeggen we toch. Integriteit heeft te maken met vertrouwen, oprechtheid, eerlijkheid en collegialiteit. Maar vraag het vijf personen en ze komen allemaal met een andere invulling. Tijd om klare wijn te schenken.

Competitie
Wat willen we in elk bedrijf? We willen vooral coöperatief zijn; dit houdt in samen aan een resultaat werken, elkaar aanvullen en vertrouwen hebben in elkaar. We accepteren dan een bepaalde mate van competitie. Dat wil zeggen de ander willen overtreffen, gaan voor eigen belang, je gelijk willen halen en solistisch optreden. En dat gaat goed zolang die competitiedrang maar niet de overhand krijgt.

Leugentje om bestwil
Helaas, het loopt vaak anders. Ook al vinden we onszelf zeer integer, we gedragen ons wel eens anders onder druk van de groep (het zogenaamde meelopen), we hanteren soms wel eens een leugentje om bestwil, we vegen ons eigen straatje schoon en als het zo uitkomt manipuleren we de ander om iets voor elkaar te krijgen. De één maakt hier nauwelijks gebruik van, de ander veel meer. En soms gaat het van kwaad tot erger; denk aan fraude, pestgedrag en wantrouwen in een team. Met persoonlijke drama’s als eindresultaat wat zelfs kan uitmonden in gevechten met advocaten.

In de praktijk ervaren
Integriteit speelt hierin een cruciale rol. Maakt het deel uit van je persoonlijkheid? Ja. Maar kun je het zien? Tja, lastig. Je ziet redelijk snel of iemand extravert is, makkelijk communiceert, open staat voor nieuwe zaken of verdraagzaam is ten opzichte van de ander. Maar met integriteit is dat moeilijker. Bij sollicitanten heb je de mogelijkheid om eerdere ervaringen bij referenten te checken (altijd doen; stel gericht vragen!), maar verder - ook bij eigen medewerkers - moet je het in de praktijk zelf ervaren.

Houvast
Uit onderzoek door psychologen blijkt dat integriteit vier aspecten kent: oprechtheid (eerlijkheid vs manipuleren), rechtvaardigheid (vermijden van fraude vs de ander benadelen), hebzucht vermijden ([des]interesse in geld, luxe en status) en bescheidenheid (nederigheid vs superioriteit). Hopelijk geeft deze indeling meer inzicht in wat integriteit inhoudt, maar ook iets meer houvast voor sollicitatiegesprekken of in het dagelijks aansturen van je mensen. En wil je écht weten in welke mate jij integer bent? Een test kan hierbij helpen; ik vertel er graag meer over.

< Alle thema's