Crash Move: Zelfredzaam in zes minuten

De wereld om ons heen verandert snel. Ongelukken, incidenten en aanslagen komen steeds vaker voor, ook op de werkvloer. Risico’s voor bedrijven nemen daarmee snel toe, temeer ook omdat aansprakelijkheden en boetes steeds forser worden. Bedrijven moeten hun zelfredzaamheid dan ook vergroten. ‘Bij een incident tellen de eerste zes minuten het zwaarst. Totdat de hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie) zijn gearriveerd, moeten de eigen medewerkers slachtoffers kunnen helpen om ernstig(er) letsel of zelfs overlijden te voorkomen. Crash Move bereidt organisaties hierop voor en beperkt zo bedrijfsrisico’s én kosten’, zegt eigenaar Eric Nabben.


Uitgave: Sept-Okt 2018
Thema’s: Bedrijfshuisvesting Bedrijfsrisico Beveiliging

Eric Nabben leerde wat zelfredzaamheid is tijdens zijn periode als marinier. ‘Onder de moeilijkste omstandigheden levensreddende hulp bieden aan je collega’s. Dat vraagt drie essentiële dingen: communicatie, training en hulpmiddelen.’ Na overleg met overheden en hulpdiensten kwam Eric tot het besef dat ook in het gewone leven meer zelfredzaamheid nodig is. Crash Move (de militaire benaming voor de eerste actie bij een incident) traint mensen om levensreddend te kunnen handelen en biedt de juiste ondersteunende middelen. Eric: ‘We zorgen ervoor dat bedrijven hun veiligheid in geval van een noodsituatie goed voor elkaar hebben. Want zelf mensen kunnen redden is tegenwoordig geen luxe maar een absolute noodzaak.’

Onvoldoende
Het aantal ernstige arbeidsongevallen neemt elk jaar toe. De wet schrijft daarom voor dat de werkgever maatregelen neemt, gericht op eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Eric: ‘Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun medewerkers en de bezoekers van de bedrijfsgebouwen en -gebieden. Om deze veiligheid te ‘garanderen’ moeten bedrijven hun Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op orde hebben en door middel van een BHV-cursus voldoende medewerkers trainen. Om verschillende redenen zien wij dat dit niet werkt of onvoldoende is om veiligheid echt op orde te hebben. Met flinke risico’s als gevolg. Want naast de gevolgen van zwaarder letsel worden aansprakelijkheden, boetes en claims ook alsmaar hoger.’

Cruciaal
Bij een incident tellen de eerste zes minuten het zwaarst. Dat is de minimale aanrijtijd van de hulpdiensten. In deze zes minuten moeten slachtoffers voldoende geholpen worden om ernstig(er) letsel of zelfs overlijden te voorkomen. Eric: ‘We weten inmiddels dat een cursus bedrijfshulpverlening niet voldoende is om adequaat te kunnen handelen. Incidenten vinden meestal niet plaats onder de ideale omstandigheden waaronder een BHV-cursus wordt gegeven. Dus is het noodzakelijk om medewerkers voor te bereiden op levensechte situaties. Stress en emotionele druk spelen dan bijvoorbeeld een grote rol.’

Mariniers
‘We richten onze Crash Move Lifesaver training dan ook anders in’, gaat Eric verder. ‘Met onze achtergrond als mariniers weten we precies wat er nodig is om reddend te kunnen handelen. Deze ervaring brengen we over op de deelnemers. Daarbij richten we ons echt op de ernstige incidenten. Dus situaties als een hartstilstand, ernstige bloeding, complexe breuken. Onze training is daarmee heel gericht en compact. Maar vele malen interessanter dan een reguliere BHVcursus. Medewerkers vinden het boeiend om deel te nemen. En dat zorgt er weer voor dat er binnen bedrijven meer mensen te interesseren zijn om deze belangrijke training te volgen. Zo is het aantal medewerkers dat goed kan handelen in geval van nood groter en is de veiligheid binnen de organisatie beter gewaarborgd.’

Heel gedoe
Om de veiligheid echt op orde te hebben is er meer nodig dan het trainen van medewerkers. Eric vervolgt: ‘Veel werkgevers ervaren het dan ook als een heel gedoe om alles te regelen. Daarom nemen we alles uit handen. We zorgen dat veiligheid van a tot z is gewaarborgd. Van vluchtroutes tot hulpmiddelen tot communicatie-tools. Voor dit laatste hebben we een unieke app ontwikkeld die er voor zorgt dat hulpverleners in geval van nood direct gealarmeerd worden. En ook de RI&E verzorgen we. Ik durf te stellen dat we bedrijven echt veiligheid kunnen bieden. En dat we door middel van onze app de veiligheid ook nog eens veel beter inzichtelijk en beheersbaar kunnen maken.’

Goede nachtrust
Werkgevers zijn er met Crash Move van verzekerd dat ze hun organisatie optimaal voorbereiden op een incident. Dat is tenslotte ook de verantwoordelijkheid van werkgevers. Zij moeten de veiligheid van medewerkers en bezoekers waarborgen. Is dat niet goed geregeld, dan is er niet alleen kans op groter persoonlijk letsel bij een ongeval, ook claims en boetes kunnen organisaties in grote problemen brengen. Better safe than sorry.

Tekst: Berry van Nes
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's