VS Building Care: We zijn soms de luis in de pels

‘Ik zal nooit een diplomaat worden’, zegt Hein Verhofstad, eigenaar van VS Building Care. ‘Maar je kunt de zaken maar beter van tevoren goed afspreken. Dan loopt het daarna als een wekker.’


Uitgave: Sept-Okt 2019
Thema’s: Bedrijfshuisvesting Klimaattechniek Onderhoud Huisvesting

Hein Verhofstad (59) viert dit jaar het 25-jarig jubileum van zijn bedrijf VS Building Care. Hiermee legt hij zich voornamelijk toe op de gebruiksfase van gebouwen en de omgeving, middels het opstellen van onderhoudsplannen en de uitvoeringbegeleiding daarvan. ‘Ik heb bouwkunde en bouwtechnische bedrijfskunde gestudeerd. Daarna werkte ik en aantal jaar in loondienst. Kort in de systeemplafonds en daarna voor een woningbouwvereniging. Voor mijn laatste werkgever zette ik een afdeling op die zich bezighield met beheer en onderhoud van gebouwen van grote organisaties. Daarbij draaide het steeds vaker om winstoptimalisatie voor de eigen organisatie en minder om het leveren van een dienst. Dat stond mij tegen. Ik wil iets kunnen toevoegen, niet alleen facturen schrijven. In 1994 begon ik voor mezelf. Nog steeds werk ik voor een groot aantal klanten van het eerste uur. Ik ben er best trots op dat zij steeds terugkomen.’

Generalisten
‘Ons werk kent twee componenten: een technische en een sociale. We bekijken hoe een gebouw er technisch aan toe is, welke werkzaamheden nodig zijn om een bepaald niveau te halen in relatie tot de kosten maar ook zeker in relatie tot de behoefte van de gebruikers. Een gebouw dat over twee jaar dicht gaat, ga je niet renoveren. Het werk is heel gevarieerd. We worden ingeschakeld als een gebouw regulier onderhoud vraagt, of een aantal mankementen kent, maar ook bij grootscheepse renovaties of sloopprojecten en zijn tevens gespecialiseerd in brandveiligheidsvraagstukken. Daarbij zijn we generalisten, begeleiden de opdrachtgever van aanbesteding tot na de oplevering. Zo nodig zijn we de luis in de pels. Veel bedrijven leveren gewoon wat een klant vraagt zonder te kijken of het past bij de behoeften. De opdrachtgever kan niet altijd beoordelen of zijn vraag op een praktische manier wordt ingevuld. Voor ons is het een sport deze vraag achter de vraag te herkennen.’

Kritisch
‘Een gebouw dient een doel. Sommige partijen richten zich vooral op het uiterlijk, maar het moet wel functioneel zijn. Wij proberen onze klanten te behoeden voor foute keuzes. We doen bijvoorbeeld veel voor scholen. Pas kregen we uit die hoek een verzoek voor betonlook vloeren. Dat kan heel mooi zijn, maar je ziet er alles op. Elke kruimel, elk nietje. Dat betekent dat de leerkracht na elke schooldag het lokaal moet leeghalen en dweilen. Zoiets raden we in de leslokalen dan af want dat gaat in de praktijk niet gebeuren.’ VS Building Care puzzelt alle werkzaamheden in elkaar. En wel op zo’n manier dat de gebruikers van het gebouw er zo min mogelijk last van hebben. Zijn de werkzaamheden afgerond, dan kijken ze het nog eens kritisch na. ‘We controleren altijd of zaken zijn uitgevoerd zoals dat afgesproken is. De meeste zaken komen tijdens de uitvoering wel naar voren maar bij uitvoerende bedrijven gaat het ook over meerdere schijven. Vertrouwen is goed, maar controle is beter.’ Het bedrijf van Hein wordt ook regelmatig ingeschakeld voor opdrachten op het gebied van verduurzaming. VS Building Care is kritisch op dat gebied. ‘De wens om te verduurzamen mag een investering vergen maar moet niet resulteren in kapitaalvernietiging, dan is het op papier misschien wel duurzaam maar in de praktijk wordt water naar de zee gebracht. Soms vraagt een klant bijvoorbeeld of we een installatie willen vervangen die nog niet eens halverwege de technische levensduur is. Dat is volgens ons bepaald niet duurzaam. De apparatuur die er hangt heeft ook een ecologische en economische footprint en ook het nieuwe spul maken en monteren kost geld en energie. Verduurzamen op een natuurlijk vervangings- of investeringsmoment, of wellicht iets eerder vanwege duurzaamheidsambities, resulteert in een logisch, duurzaam en financieel verantwoorde wijze van het beheren van onroerend goed. Doe het als het moment er is!’

Paardensport
Op dit moment telt VS Building Care vier werknemers. Onder hen Daan, de zoon van Hein. De twee proberen werk en privé zoveel mogelijk gescheiden te houden. Geen makkie, want Hein en Daan zien elkaar ook nog eens omdat ze de liefde voor de paardensport delen. ‘Daan rijdt internationaal met een tweespan pony’s. Zelf ben ik binnen het paardenmennen al jaren onder meer actief als official. Of er parallellen zijn met dit werk? Jawel, je moet een paard ook overtuigen en wat kennis van zaken hebben, anders leidt het tot niks. Standvastig en consequent zijn, maar wel met oog voor het dier, helpt ook. De afgelopen 25 jaar heb ik vastgehouden aan deze manier van werken. Hierbij heb je wel te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals veranderende wet- en regelgeving en verduurzaming. Ik vind dat we daar altijd goed in zijn meegegaan zonder met de stormen mee te waaien. We hebben onze vaste klanten en er komen nog altijd nieuwe klanten bij. Die komen dan toch bij ons uit vanwege onze persoonlijke benadering en betrokkenheid.’

VS Building Care richt zich met name op het totale leven van gebouwen, installaties en terreinen. Met zijn team geeft Hein Verhofstad advies aan eigenaren en exploitanten van gebouwen. Daarmee ondersteunt hij hen op het gebied van het technisch beheer en onderhoud van onroerend goed. VS Building Care ondersteunt organisaties die deze expertise zelf niet in huis hebben en organisaties die hun voorbereiding- of begeleidingswerk geheel of gedeeltelijk willen uitbesteden. Ook organisaties die een klankbord zoeken voor vraagstukken over onderhoud, exploitatie, huisvesting en brandveiligheid zijn bij VS Building Care aan het goede adres.

Tekst: Raquel Mourik
Fotografie: Raldo Neven

< Alle thema's