Smits Opleidingen: Zit u straks zonder vrachtwagenchauffeurs?

U denkt alles onder controle te hebben? Dat kan... maar voor u het weet zit u zonder chauffeur en komt de continuïteit van uw bedrijf in het gedrang. Smits Opleidingen verhindert dat het zover komt.


Uitgave: Maart-April 2010
Thema’s: Opleidingen Opleiding en coaching

De meeste MKB’ers hebben (te) weinig tijd om alle wetten en regelgeving ter zake adequaat op te volgen. Met de zorg voor hun corebusiness hebben ze hun handen meer dan vol. Toch verdient een hoop regels en verplichtingen wel degelijk de nodige aandacht; al was het maar omdat niet-naleving ervan verstrekkende gevolgen heeft. De verplichte nascholing van beroepschauffeurs is hiervan een goed voorbeeld.

Smits ontzorgt
'Sinds september 2009 legt een Europese richtlijn aan beroepschauffeurs een vijfjaarlijkse nascholing van minimaal 35 uur op. Uiteraard is dit een goede zaak want het bevordert de veiligheid op de weg', stelt Arno Smits. 'Het probleem is dat de wetgever ervan uitgaat dat bedrijven dit zelf opvolgen. Bij grote transportfirma’s gebeurt dat bijna vanzelfsprekend; hun PZ-afdeling houdt immers de vinger voldoende aan de wetgeverspols. Heel anders is het gesteld bij kleinere bedrijven met bijvoorbeeld één of twee vrachtwagens. Vaak beseffen MKB-ondernemers niet of te laat dat ook hún chauffeur nascholing had moeten volgen. Zij nemen onterecht aan dat die verplichting alleen geldt voor grote transportbedrijven. Geen gehoor geven aan de nascholingsverplichting kan echter verstrekkende gevolgen hebben voor de productiviteit van hun bedrijf: chauffeur op non-actief gesteld, vrachtwagen aan de kant, niet-geleverde goederen, ontevreden klanten, de zoektocht naar vervangers… De logische vraag van de werkgever is ‘oké, maar wat moet ik allemaal doen? Er komt immers heel wat kijken bij die nascholing’. Ons antwoord is dan: u hoeft niets te doen, Smits Opleidingen ontzorgt u! Door de nascholingszorg van hen over te nemen zorgen wij dat ondernemers zich volop kunnen richten op datgene waarin zij goed zijn: ondernemen.'

Nascholing loont
'Meestal zien ondernemers de verplichte nascholing vooral als een tijd- en energierovende zaak; dat het ook kostenbesparend werkt, beseffen ze vaak onvoldoende', gaat Arno verder. 'De enige vereiste die de wetgever oplegt, is dat minimaal 7 uur aan praktijkscholing moet worden besteed. Wat de overige 28 uren betreft, kan elk bedrijf zelf zijn prioriteiten bepalen. Men kan bijvoorbeeld focussen op schadevrij rijden of op het voorkomen van bekeuringen. Het nieuwe – zuiniger – rijden is ook een mogelijk aandachtspunt. Dat het resulteert in kostenbesparing spreekt voor zichzelf. Wil een bedrijf meer aandacht besteden aan de chauffeur als visitekaartje van het bedrijf of aan klantgericht communiceren? Het kan allemaal. Wij hebben hier wel dertig invullingen van de verplichte nascholing', zegt Smits. 'Voor elk wat wils. Voor elk bedrijf is nascholing op maat mogelijk. Een bedrijf dat pallets vervoert heeft bijvoorbeeld weinig baat bij nascholing gericht op het vervoer van sierteelt. Het is onze taak om samen met de klant te kijken naar de meest efficiënte en lonende invulling van nascholing. Dat is de toegevoegde waarde die wij kunnen bieden.'

Bij u in de buurt
'Vanuit die optiek hebben we besloten om informatieavonden te organiseren voor lokale ondernemers. Het is de bedoeling om hen in een korte presentatie uit te leggen wat de mogelijkheden zijn en hoe zij profijt kunnen halen uit de verplichte nascholing. Smits Opleidingen wil het loket zijn waar ondernemers voor alles wat (na)scholing betreft, terechtkunnen. Wij verzorgen opleidingen in heel Nederland.
Vaak gaat het daarbij om incompanytrainingen. Voor kleinere bedrijven met slechts een paar beroepschauffeurs is dat echter minder interessant. Vandaar onze open opleidingen waarop ondernemers hun chauffeurs kunnen inschrijven.'

Hef- en reachtrucks
'Uiteraard kunnen ook chauffeurs van hef- en reachtrucks bij ons terecht voor hun (bij)scholing. Grotere bedrijven met meerdere hef- of reachtruckchauffeurs vragen meestal om de opleiding ter plekke te verzorgen. Voor kleinere bedrijven is het wellicht gemakkelijker als zij hun chauffeur(s) inschrijven op de open opleiding die plaatsvindt in ons gloednieuwe opleidingspand in Oss. Met de bijscholing van hun heftruckchauffeurs slaan bedrijven trouwens twee vliegen in één klap: hun chauffeurs moeten sowieso om de vijf jaar een update volgen, maar voortaan kan die bijscholing worden ingezet als nascholingstraject. Mooi toch?', besluit Arno Smits.

Ondernemer van het jaar
Al vijfendertig jaar heeft Smits Opleidingen kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Het is één van de redenen waarom de gemeente Oss aan Arno Smits de titel ‘Ondernemer van het jaar 2010’ toekende. In het juryrapport staat onder meer te lezen: ‘(...) Arno Smits is een innovatieve man die de vraag van zijn klanten probeert voor te zijn. Een ondernemer van groot formaat die kwaliteit en veiligheid van zijn product en alle mensen op de eerste plaats laat komen. Het heeft hem tot een nationale speler gemaakt in een zeer moeilijke branche.’ En zo is het…

< Alle thema's