Column Edwin Smulders: Weer op de rit!


Uitgave: Mrt-April 2011
Thema’s: Transport Banken Financieel advies

Transportondernemingen hebben een lastige tijd achter de rug. De afnemende vraag van bedrijven én minder bestedingen door de consument, raken deze sector als eerste. Waar ik in die tijd vooral naar gekeken heb, is: hoe flexibel ben je, zowel in je personeel als met je vervoermiddelen? Wat is de economische levensduur van je wagenpark en hoe staat het met de balans tussen financiering en exploitatie? Met tijdelijke kredietverruiming en het verlengen van de aflossingstermijn hebben we samen de transportbedrijven op de rit weten te houden.

De samenwerking met dochteronderneming De lage landen - gespecialiseerd in leasing en factoring - is daarin trouwens een heel plezierige geweest. Ook zij hebben zich flexibel opgesteld. Overigens merkt de ondernemer daar zelf weinig van, omdat ik - ook wanneer die zijn wagenpark least via De lage landen - gewoon aanspreekpunt blijf. En dat werkt in de praktijk prima. als er bijvoorbeeld sprake is van een mantelovereenkomst, dan is de financiering van een nieuw transportmiddel in no-time geregeld. Dan heb je als het ware met één telefoontje je offerte in de bus. Ook factoring kan voor de beroepsgoederenvervoerder een hele interessante optie zijn. je kunt je facturen zelfs dagelijks laten administreren bij De lage landen, waardoor je soms wel tot een bevoorschotting van 70% op je vorderingen kunt gaan. Dat geeft ruimte om te ondernemen!

Overigens zie je op dit moment de betalingsdiscipline wel weer verbeteren. De vraag naar transport neemt ook weer toe, al blijven de marges nog flinterdun. Zeker bij de kleinere bedrijven ben ik dan ook altijd alert op kosten en een gezonde spreiding. Zorg dat je niet te afhankelijk wordt van grote opdrachtgevers. En neem een brandstofclausule op! Op de langere termijn kun je met horizontale samenwerking je marktmacht én rendementskansen vergroten.

Over kansen gesproken, die liggen met name in het grensoverschrijdende vervoer. Internationalisering dus. En ook daarin blijf ik voor de ondernemer rechtstreeks het aanspreekpunt. Een ondernemer die een depot of distributiecentrum in het buitenland wil openen, kan snel en makkelijk van start. Omdat wij achter de schermen de financiële zaken met onze Dutch Desks en partnerbanken regelen.

En dat is ook onze rol als bankier: ervoor zorgen dat de ondernemer de kansen
niet alleen ziet, maar ook kan benutten. Het sleutelwoord daarbij is toegevoegde waarde. Niet meer alleen denken in vervoer van a naar b, maar bijvoorbeeld ook de magazijnfunctie overnemen. Denken in ketenintegratie en het creëren van maatwerkoplossingen. Kiezen voor specialisatie of op zoek naar de juiste combinatie tussen transport en logistiek. Ideeën zijn er.

Edwin Smulders, Accountmanager Zakelijke Relaties bij Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken.

< Alle thema's