Ondernemen met Visie: Frank Verhoeven

Ondanks een stijgende vervoersvraag is de transportbranche de crisis nog niet te boven. Tarieven zijn door terugvallende vraag onder druk komen te staan en herstellen zich maar langzaam. Hoe kijkt één van de grootste Europese logistieke dienstverleners naar de toekomst?.


Uitgave: Mrt-April 2011
Thema’s: Transport & Logistiek Ondernemen met visie

'Behoedzaamheid', dat is het antwoord van Frank Verhoeven (44) op de vraag wat
de belangrijkste les is, die hij als CEO van Vos Logistics trekt uit de economische crisis. 'Niet te agressief investeren, maar eerst afwegen of investeringen wel gedekt worden door commitment van afnemers en voldoende rendement gaan opleveren.' Verhoeven volgt de ontwikkelingen in zijn branchegebied nauwlettend. Zijn visie hierop deelt hij graag met ons..

Drukte op de markt 
'We zaten als transportbranche als eerste in het dal, maar komen hier ook als eerste weer uit. Het zal steeds drukker worden op de vervoersmarkt. Naar verwachting zal de overcapaciteit zich ombuigen naar een equipementtekort. Veel bedrijven hebben hun wagenpark vanwege de crisis moeten inkrimpen. Maar sinds de im- en export weer stijgt, zal de vraag naar vervoer in de nabije toekomst groter zijn dan het aanbod. Samen met duurdere brandstofprijzen leidt dit tot hogere transportkosten. De brandstofprijzen stijgen vanwege de toename van economische activiteiten en de onrust in de Arabische wereld. De schaarste, stijgende kosten én de ambitie om CO2-uitstoot te reduceren, zorgt voor een toenemende aandacht voor transport. Door verladers zal beter moeten worden nagedacht over de wijze waarop zij hun goederen gaan vervoeren en voor welke transporteur zij kiezen.'

Imagoprobleem
De vraag is echter niet alleen of er genoeg trucks zullen zijn, maar ook of er genoeg mankracht is om ze te besturen. Het chauffeurstekort in Nederland voor 2015 is becijferd op bijna 50.000. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door de vergrijzing. Maar de transportbranche kampt ook met een imagoprobleem. 'Het is zaak om jongeren te enthousiasmeren voor het chauffeursberoep. Transportbedrijven en logistieke dienstverleners worden vaak gezien als vervuilers, waarmee ik het absoluut oneens ben. De vraag naar goederen is in eerste instantie afkomstig van de consument zelf. Transporteurs streven naar schone en efficiënte uitvoering van deze vraag door optimale routes te plannen en trucks zo vol mogelijk te laden. Daarnaast speelt het gevoel van veiligheid op de weg een rol. Mensen hebben een vertekend beeld over de hoeveelheid ongelukken die er met vrachtwagens gebeuren. Bij slechts een klein percentage van de ongevallen is een truck betrokken.' In plaats van klagen over het slechte imago houdt Verhoeven zich liever bezig met het vinden van oplossingen voor dit probleem. 'Als sector moeten wij zelf investeren in educatie, het aantrekken van jongeren, het creëren van veiligheid en het aanbieden van schoner vervoer.'

Uitdaging
De grootste uitdaging binnen de vervoerssector ligt volgens Verhoeven bij de samenwerkingsverbanden die overheden, vervoerders en verladers met elkaar aangaan. 'Europa speelt hierin een grote rol. Zelf ben ik een voorstander van LZV trucks (lange en zware vrachtwagens). Zij kunnen tot 30 procent meer vervoeren. Dit bespaart een hoop kosten én het milieu. Maar niet iedereen is even enthousiast. Zo ziet Duitsland liever dat er geïnvesteerd wordt in het spoor. Dit is een gemiste kans om goederen schoner en efficiënter over de weg te vervoeren in combinatie met betere spoorverbindingen. Volgens mij is dit de enige manier waarop in de toenemende transportvraag kan worden voorzien.'

Kleinkinderen
Voor verladers is duurzaamheid een belangrijk issue geworden. 'Klanten willen later niet alleen de winstcijfers aan hun kleinkinderen laten zien. Ze willen hen ook vertellen dat zij milieubesparende maatregelen hebben genomen', stelt Verhoeven. Volgens de CEO kunnen investeringen met een juiste balans tussen rendement en duurzaamheid een win-win situatie opleveren. Vos Logistics investeerde in het eerste LNG (Liquefied Natural Gas) vulstation van Noordwest Europa, dat vorig jaar werd geopend. Van de fossiele brandstoffen is aardgas het schoonst. 'LNG is een heldere vloeistof, die ontstaat als aardgas tot minus 162 graden Celsius wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer drie tot vier keer minder volume in dan CNG (Compressed Natural Gas). Hierdoor kan een truck op LNG tot wel 1.200 kilometer rijden. Dit draagt bij aan een duurzamer energiegebruik. Als het economisch haalbaar is, zijn wij van plan een groot deel van onze distributievloot te vervangen door LNG trucks. Hopelijk zullen meer transporteurs ons voorbeeld volgen.'

< Alle thema's