ABN AMRO: Op het snijvlak van zakelijk en privé

Met ’Ondernemer & Onderneming’ (O&O) introduceert ABN AMRO MeesPierson een bijzonder concept: de ondernemer wordt voorzien van een totaaladvies waarbij zijn zakelijke en privébelangen optimaal in balans worden gebracht.


Uitgave: Jan-Feb 2011
Thema’s: Financieel advies Financieel management

                           pag 39 ABN Amro

Niet alleen de ondernemer maar ook diens onderneming, doorloopt verschillende
levensfases waarbij de samenhang tussen privé en zakelijk steeds complexer wordt. Met het concept O&O kan ABN Amro MeesPierson klanten echter in elke levensfase optimaal adviseren.

Trusted advisor
'De klant en niet zijn geld staat bij ons voorop; geld op zichzelf zegt immers niets,' stelt Carl van Tilburg, directeur ABN Amro MeesPierson. 'Private banking omvat veel meer dan ‘u vraagt, wij draaien’. Het impliceert persoonlijke aandacht voor de klant, luisteren naar wat hem drijft, niet alleen op bancair maar ook op familiaal, sociaal en maatschappelijk vlak. Wij denken met ondernemers mee, kijken met hen vooruit en bieden hen nieuwe inzichten en oplossingen. Het gaat om client intimacy gecombineerd met kennis en ervaring. Voor de ene klant zal de vertrouwensfactor zwaarder wegen, voor de andere onze expertise en kunde. De gemene deler is echter dat onze klanten zonder uitzondering een ondernemende geest hebben; Ondernemers horen uiteraard tot die categorie maar het kan ook gaan om ex-ondernemers die na de overdracht van hun bedrijf anders ondernemend zijn, bijvoorbeeld door deelneming in andere bedrijven. Wij bieden onze klanten de gelegenheid iets voor elkaar te betekenen. Dat netwerken c.q. netwerkkapitaal laat soms leuke dingen zien.'

Een leven lang
'De drempel tot ons is veel lager dan ondernemers vaak denken,' gaat Carl verder. 'In principe geldt een ondergrens van minimaal 1 miljoen euro besteedbaar vermogen. Wie echter een gezonde onderneming heeft met een goede winstpotentie kan nu al bij ons terecht voor advies, financiering en dergelijke. Het is belangrijk die ondernemer zo vroeg mogelijk te begeleiden; beschouw het als een voorsorteren voor de toekomst. Vanuit die gedachte is het O&O-concept ontstaan. Samenwerking van onze diverse bedrijfsonderdelen maakt een optimale klantrouting mogelijk waardoor de klant de meest geschikte dienstverlening op maat krijgt. Wij groeien met de ondernemer en zijn onderneming mee. In elke levensfase kijken wij waar zijn belang het meeste mee is gediend,' aldus directeur Van Tilburg.

< Alle thema's