Ondernemen met Visie: Bob Janssen

Als kind bouwde hij Star Wars na met Legoblokjes. Het leerde hem gestructureerd en gefocust te zijn. In de jaren die volgden leerde Bob Janssen nog meer waardevolle lessen, zoals dansen met olifanten (laveren tussen grotere bedrijven) zonder verpletterd te worden.


Uitgave: Jan-Feb 2015
Thema’s: Ondernemen Ondernemen met visie IT Software

Ontzorgen, focussen, goed luisteren en de juiste passagiers in de bus hebben deden zijn bedrijf in amper vijftien jaar tijd uitgroeienvan een kleine onderneming met een handjevol klanten, tot een internationaal opererend softwarebedrijf dat de wereld wil veroveren. Gezien de resultaten uit het verleden, lijkt het laatste een meer dan haalbare kaart.

Teamspirit
‘IT-bedrijven zijn het niet gewend zich dienstverlenend op te stellen’, aldus Bob. ‘Ze gaan bij hun productontwikkeling nog te veel uit van nice to have in plaats van need to know.
De gebruiker is echter bovenal een klant die ontzorgd wil worden. De rol van IT mag met andere woorden nooit dwingend zijn. Ik heb een tijdje gewerkt op de helpdesk van een productiebedrijf. Daar zag ik hoe bepalend de positieve impact van ontzorging is. Vervolgens kwam ik in hetzelfde bedrijf op de afdelingen systeembeheer en systeemontwikkeling terecht. Daar zag ik dan weer hoe men alles bereikt met een goede teamspirit en out-of- the-box denken. Die inzichten nam ik mee toen ik mijn eigen bedrijf opzette.’

Breed luisteren
‘Fouten maken mag, zolang je er maar op terugkomt en weer doorpakt. De beste manier om te weten of je (minder) goed bezig bent, is door naar klanten te luisteren. Als je met een aantal klanten uit dezelfde hoek praat, wordt al snel duidelijk wat hen bezighoudt, wat hun behoefte is en hoe je hieraan tegemoetkomt. De klant in de gaten houden, houdt RES Software al vijftien jaar op het juiste pad,’ glimlacht Bob Janssen. ‘Uit ervaring weet ik dat het niet alleen zinvol is om naar klanten te luisteren, maar dat je er ook baat bij hebt open te staan voor nieuwe, externe invloeden. Bij onze introductie in Amerika bijvoorbeeld, ging alles fout dat fout kon gaan. We hadden te weinig focus, kozen de verkeerde centrale locatie, verzuimden een beroep te doen op locals en waren te innoverend bezig. Pas toen we in 2009 een Amerikaanse investeerder aantrokken en op een andere manier gingen werken, vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Vreemde ogen kunnen dwingen om de juiste stappen te zetten.’

Dingen juist doen?
‘Daarnaast zijn feasibility, desirability en viability nuttige criteria om te toetsen of een product of dienst de nodige potentie heeft,’ meent Bob. ‘Is het haalbaar? Is het gewild? Is het levensvatbaar? Het antwoord op alle drie de vragen moet bevestigend zijn. Je kunt een fantastisch idee hebben, maar als de tijd er (nog) niet rijp voor is of de klant er (nog) geen behoefte aan heeft, wordt het nooit iets. Zorg ook dat je de juiste dingen doet. De juiste dingen doen, betekent effectief zijn. De dingen juist doen, betekent effi ciënt doen wat je altijd al deed. Veel bedrijven beperken zich tot het laatste, met alle gevolgen van dien. Goed focussen resulteert namelijk in groei. Een gebrek aan focus zorgt misschien voor winst op korte termijn, maar laat weinig ruimte voor innovatie. En innoveren is nodig als je een gezond bedrijf op lange termijn wil.’

(Niet) op de bus
‘Tot slot moet je ook de juiste mensen op de juiste plaats in de bus hebben zitten. Stel jezelf daarom geregeld de vraag: ‘Zou ik die persoon met de kennis van nu, aannemen voor de functie die hij nu heeft?’ Is het antwoord nee, bedenk dan of die medewerker in een andere functie beter tot zijn recht komt. Het gaat immers niet om het vinden van de beste mensen, het gaat om het creëren van de beste teams. Met solistische sterspelers kom je niet zo ver. Wat telt is dat je een team hebt met een gezamenlijke drive en drang om te ondernemen voor de klant. Past iemand niet in het team, dan kun je hem soms beter uit de bus laten stappen.’

Ondernemerstips van Bob Janssen:
• Geef nooit op maar wees wel realistisch
• Gaat het goed? Kijk door het raam naar uw team
• Gaat het slecht? Kijk in de spiegel naar uzelf
• Eerst wie, dan wat
• Bedenk een gedegen plan om het vliegwiel aan te duwen
• Stuur op tijd bij om de juiste koers te volgen

< Alle thema's