Riemersma Leasing: Emotie zorgt voor dynamiek

‘Wij bieden de ultieme service en kwaliteit.’ Het is een gedurfde uitspraak van Riemersma Leasing, maar ze wordt gestaafd door loyale klanten en een gezonde groei. ‘Wil de klant nú geholpen worden, dan stappen we ook nú in de auto om hem te helpen’, zegt directeur Gielens.


Uitgave: Jan-Feb 2016
Thema’s: Lease Autobedrijf Overheid Overnames

‘Wij doen er alles aan om onze klanten de maximale service te bieden. Dat we in die opzet slagen is met name te danken aan de mensen die hier werken. Zij zorgen ervoor dat onze klanten zich welkom voelen en zich goed geholpen weten’, aldus Rob Gielens. ‘Met onze nieuwe huisstijl en nieuwe web site willen we die persoonlijke benadering en betrokkenheid nog meer benadrukken.’

Een gezicht bij de stem
Wie naar Riemersma Leasing belt, krijgt dus geen keuzemenu - toets 1 voor schade, toets 2 voor een offerte - maar wordt vriendelijk verder geholpen door Melissa, die meteen een gezicht bij de stem heeft en daardoor de beller het gevoel geeft (h)erkend te zijn. Ook Harm, Sabrina, Daphne en alle overige collega’s binnen Riemersma Leasing stralen diezelfde warme, persoonlijke betrokkenheid uit. Dat klanten dit ten zeerste waarderen, blijkt uit hun grote loyaliteit. Sommigen doen al 25 jaar zaken met Riemersma Leasing. ‘Persoonlijk vind ik het feit dat alle klanten van Van den Brand Autolease (het Boxtelse bedrijf dat drie jaar geleden door Riemersma Leasing werd overgenomen) bij ons gebleven zijn, het beste bewijs dat wij het goed doen’, zegt Rob.

Passende klant
‘Om maximale service te kunnen bieden, moet je vooral zorgen dat je de juiste klanten
hebt’, meent de bevlogen directeur. ‘Zoek de klant die bij jou past’, luidt zijn advies. ‘Als vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd, heb je een stevige basis voor een langdurige samenwerking. Een groot internationaal bedrijf met een park van pakweg duizend(en) auto’s zal wat betreft mobiliteit eerder be hoefte hebben aan een strak proces met weinig flexibiliteit. Dat bedrijf matcht dus uitstekend met een grote leasemaatschappij waar het productportfolio het uitgangspunt is en de klant deel uitmaakt van het proces. Wij hanteren een totaal andere benadering. Bij ons draait alles om de klant. Wij kijken door zíjn bril. Nemen zijn behoefte en wensen als uitgangspunt en adviseren hem vervolgens op maat omtrent zijn mobiliteitsbeleid.’

Helder advies vooraf
De toenemende prijsgerichtheid lijkt het de laatste jaren vaak te winnen van de toegevoegde waarde van heldere advisering. Een spijtige ontwikkeling vindt Rob. ‘Met
goedkoop is de klant namelijk vaak duurder uit. Klanten selecteren aan de voorkant op
de leaseprijs, gaan vervolgens een contract voor vier of vijf jaar aan en weten eigenlijk
niet wat ze over de volledige looptijd kwijt zijn. Vaak moeten er immers onderweg
aanpassingen gebeuren. Wat doe je bijvoorbeeld als een medewerkster na haar
zwangerschap parttime wil werken terwijl de leaseauto gebaseerd is op haar fulltime
baan? Wat als de voorziene brand stofkosten totaal niet overeenstemmen met het reële
brandstofverbruik? Een goede autoregeling mag geen grijze gebieden hebben. Alles
moet vooraf duidelijk in kaart gebracht zijn. Het is onze taak om de klant vooraf te wijzen
op wat belangrijk is voor zijn mobiliteitsbeleid. Om hem te wijzen op factoren waarmee
hij beter rekening kan houden. Pas dan kan hij de juiste, verantwoorde keuzes maken. Met een helder advies vooraf kan hij op termijn heel wat kosten besparen.’ 

Rijgedrag

‘Advisering omvat veel meer dan een transparant financieel plaatje voorleggen aan de klant’, stelt Rob. ‘Advisering betekent ook dat je klanten helpt om het rijgedrag van de berijders te veranderen; een beter rijgedrag vertaalt zich immers ook in minder exploitatiekosten. Klanten helpen betekent ook dat je met hen mee veert. Zowel in goede als minder goede tijden. Een langdurig huwelijk houdt in dat je geeft en neemt. Dat geldt ook voor de relatie met je klant.’ 

Reuring door overheid
Tot slot de vraag hoe het met de sector is gesteld? Hoe bepalend zijn de vele economische, demografische, technologische en sociale ontwikkelingen? Zorgt het voor veel onrust? ‘Als er al onrust is wordt die vooral veroorzaakt door de overheid’, antwoordt Rob. ‘Voor namelijk de bijtellingsregels zijn bepalend voor de ontwikkelingen in de branche. Vroe ger koos men een auto omdat men het merk leuk vond, vandaag zeggen klanten vaak: ‘Doe mij maar een lijstje met auto’s van 14%’. Ratio wint het van emotie, terwijl emotie juist voor dynamiek in deze sector zorgt. Komt nog bij dat het overheidsbeleid allesbehalve consistent is. Regels veranderen om de haverklap. Zo werd een paar jaar geleden nog volop ingezet op de hybride. Inmid dels komt men er steeds meer van terug, wat niet zo verwonderlijk is want hybrides worden vaak niet gebruikt waar voor ze bedoeld zijn. Ze zijn bedoeld voor wie weinig kilometers maakt en niet voor wie er jaarlijks 60.000 doet. Over dit soort zaken zijn bedrijven te vaak onvoldoen de voorgelicht, met alle gevolgen van dien, zoals onverwachte hoge kosten. Goed advies betaalt zich altijd terug. Wij blijven dus doen waar we al jaren goed in zijn: de klant optimaal adviseren, bedienen en ontzorgen op het vlak van mobiliteit.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marjo van de Peppel & Jan Sprij

< Alle thema's