Column Steven Faber: Wat is risico?


Uitgave: Jan-Feb 2017
Thema’s: Recht Belastingadvies Beleggen Beleggingsadvies

De vraag ‘wat is risico’ in een beleggingscontext lijkt niet zo moeilijk te beantwoorden. De meeste mensen hebben wel een gevoel bij beleggingsrisico: als u niet meer rustig kunt slapen omdat de beurskoersen dalen en als uit uw portefeuille-overzicht blijkt dat uw vermogen is gezakt. Dát is risico. Ook in de wetenschappelijke wereld wordt risico meestal gedefi nieerd als het grillig op en neer bewegen van de beurskoersen: het zogenaamde volatiliteitsrisico.

Toch is het goed om wat langer stil te staan bij risico en het wat breder te bekijken. Want als u risico louter ziet als koersfluctuaties en er alles aan doet om deze te voorkomen, bestaat het gevaar dat u erg gericht bent op de korte termijn en het lange perspectief uit het oog verliest.

Want u kunt risico ook vanuit andere oogpunten bekijken. Bij de huidige lage rentestand kan bijvoorbeeld het behoud van koopkracht een belangrijk punt zijn. Of beter gezegd: het mogelijk verlies van koopkracht, na inflatie en eventuele belastingen, is een belangrijke risicofactor. Stel dat het volatiliteitsrisico van beleggen u afschrikt en dat uw geld op een spaarrekening staat. De rente die u hierop ontvangt, is gestaag gedaald tot rond 0,5%. Van deze rente snoept de inflatie ieder jaar een stukje af. Gelukkig is de inflatie nog steeds laag, maar toch houdt u aan reëel rendement niets over. Als u dan ook nog belasting moet betalen, is het rekensommetje snel gemaakt. Met sparen teert u in op uw vermogen.

Ik denk dat u er rekening mee moet houden dat de rente nog langere tijd laag zal blijven. Alle maatregelen die overheden en centrale banken in Europa nemen zijn er immers op gericht om de rente laag te houden. Ook de noodzakelijke afbouw van schulden en de vergrijzing werkt een lage rente in de hand. Zelfs met de recente stijging van de rente op de obligatiemarkt blijft de rente zeer laag.

En dit plaatst mensen met vermogen voor een dilemma, of het nu spaarders zijn of beleggers. ’s Nachts rustig slapen is een groot goed. Als u zich maar realiseert dat tijdens de nachtrust sluipenderwijs aan uw vermogen wordt geknaagd. Als u een lange beleggingshorizon hebt, verdient het aanbeveling een goede afweging tussen volatiliteitsrisico en koopkrachtrisico te maken.

< Alle thema's