Leenders Architecten & Ingenieurs: Toekomstbestendig ontwerpen

‘Wij selecteren materialen op basis van hoe gezond, milieuvriendelijk en toekomstbestendig deze zijn én op basis van de mate van circulariteit. Ontwerpen met een langetermijnvisie dus’, zegt Hans van den Tillaart, architect/directeur van Leenders Architecten & Ingenieurs.


Uitgave: Jan-Febr 2018
Thema’s: Bouw Bedrijvenpark Bedrijfshuisvesting Architectuur

Duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Niet alleen energiebesparende maatregelen worden in de ontwerpen van Leenders Architecten & Ingenieurs toegepast,  ook de kwaliteit van de te gebruiken materialen speelt een belangrijke rol. Voor Leenders Architecten & Ingenieurs, een fullservice architectenbureau in Veghel, is duurzaam bouwen een belangrijk onderdeel van de visie. ‘We willen onze opdrachtgevers naar behoefte ontzorgen en in staat stellen om, met behoud of zelfs verbetering van comfort, bewuste keuzes te maken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit bij hun huisvestingsvraagstukken’, aldus Hans. Daarbij gaat het niet alleen om het ontwerpen van prettig leefbare huizen, gebouwen en wijken met een laag energieverbruik, maar juist ook om de kwaliteitsaspecten van de te gebruiken materialen. Hij vervolgt: ‘Opdrachtgevers hebben bij ons de keuze uit een breed scala aan duurzaamheidsoplossingen. Duurzaamheid op maat dus.’

Permanente educatie
Binnen het Veghels architectenbureau schuilt bijna 30 jaar aan ervaring in utiliteit- en woningbouw. ‘De gedegen bouwkundige achtergrond van de medewerkers, aangevuld met permanente educatie, zorgt ervoor dat we een professionele gesprekspartner voor onze opdrachtgevers zijn. Daarnaast beschikken we over een intern bouwbureau dat bouwt aan kennisontwikkeling binnen de eigen discipline en op alle raakvlakken. Op verschillende gebieden, zoals duurzaamheid, kostendeskundigheid, interieur, akoestiek en brandveiligheid, hebben we specialisten in ons team. Zo kunnen we als bureau toegevoegde waarde leveren. Al deze data laten we vervolgens samenkomen in een integraal bouw informatie model (BIM). En daarmee bekijken we een ontwerp op meerdere belangrijke aspecten door de ogen van de opdrachtgever’, vult hij aan.

BENG is booming
Duurzaamheid is in de bouw tegenwoordig een veelgehoorde term. Door de overheid worden steeds meer duurzaamheidseisen gesteld en energiebesparende maatregelen gesubsidieerd. Zo wordt in de toekomst in nieuwbouwwijken niet meer standaard een gasnet aangelegd en mogen gemeenten vanaf 1 januari 2018 enkel nog een bouwvergunning verlenen als de MPG-norm (milieuprestatie van gebouwen) niet overschreden wordt. Ook moeten alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. ‘Deze normen worden door ons in het huidige ontwerpproces al meegenomen. Door onze kennis van uitgebreide berekeningen, kunnen wij bovendien aantonen dat, naast het voldoen aan de toekomstige wetgeving, óók substantieel bespaard kan worden op de bouwkosten. En dat wil toch iedere opdrachtgever?’

Meebewegen
Hans benadrukt dat een duurzaam ontwerp daarom niet automatisch een duur ontwerp hoeft te zijn. ‘Duurzaamheid kan binnen elk budget en in diverse vormen worden toegepast. Bovendien verhoogt de mate van circulariteit de waarde en toekomstbestendigheid van een gebouw. Door dus voor te sorteren op de toekomstige wetgeving en daarnaast rekening te houden met extra kwaliteitsaspecten en de mate van circulariteit van de te gebruiken materialen, is een duurzame bouw in vele varianten toepasbaar en voor iedere opdrachtgever mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld door ontwerpen nu al te toetsen aan de BENG criteria van 2021. Je bespaart direct aan bouw- en energiekosten en bij een gewijzigde gebruikersbehoefte kan het gebouw eenvoudig  meebewegen. Daardoor behoudt het zijn waarde beter dan gebouwen waarbij nog geen rekening is gehouden met deze duurzaamheidsaspecten.’

Meerwaarde
De term ‘duurzaamheid’ staat bij Leenders Architecten & Ingenieurs dus duidelijk voor meer dan alleen ‘energiezuinig’. Hans is ervan overtuigd dat juist die meerwaarde voor iedere opdrachtgever interessant is. ‘We gebruiken duurzame materialen, rekening houdend met het milieu en de gezondheid van de bewoners en gebruikers. Daarnaast bekijken we de kwaliteitsaspecten in samenhang en over alle levensfasen van een gebouw. Denk aan  materialen die weinig onderhoud vragen of na gebruik weer gemakkelijk gerecycled kunnen worden. Maar ook de kwaliteit van deze materialen in de grondstof-, productie- en constructiefase wordt meegewogen.’ Hij vervolgt: ‘Natuurlijk gaat het ook om kostenbesparingsmogelijkheden bij duurzaamheidsoplossingen. Maar door oog te hebben voor de bijkomende milieubesparingsmogelijkheden, draag je ook bij aan de CO2-reductie ten gunste van het klimaat. Zo kan sloopmateriaal in nieuwbouw worden hergebruikt en kunnen milieuvriendelijke materialen worden toegepast, zoals hout uit duurzaam beheerde bossen.’

Tekst: Simone Schepers-Van der Aa
Fotografie: Thijs van Lankvelt

< Alle thema's