Vrouw in Business: Heleen Herbert

‘Wat wil ik later worden?’ In Heleen Herberts geval luidde het antwoord: ‘Burgemeester van Lochem. Op mijn veertigste’. Haar professionele pad liep anders. Maar de burgemeestersrol symboliseert alles waar ze in gelooft. En ‘Lochem’ staat voor de functionerende samenleving waar grote dromen haalbaar worden.


Uitgave: Jan-Febr 2018
Thema’s: Bouw Brabant Vastgoed Vrouw in Business

‘Hoe kunnen we samen dingen mogelijk maken? En samen wijzer worden? Want dat is toch het grote doel in het leven.’ CCO Heleen Herbert gelooft in het menselijk potentieel en het verbinden van (soms verrassende) partijen. Met die overtuiging inspireert ze niet alleen collega’s en medewerkers bij Heijmans. Haar visie op duurzaamheid, innovatie en samenwerking spreekt ook een breder publiek aan. Dat bleek onder meer tijdens haar sprankelende pitch over duurzame energiewinning uit het riool (TEDxBinnenhof 2014).

Idealist
‘Ik fungeer vaak als het boegbeeld bij veranderingen. Dat komt misschien door de manier waarop ik naar de wereld kijk. Ik streef graag een groots doel na. Daarnaast geloof ik altijd in de kracht van de mensen om me heen. Ik ben geen dromer, wel een idealist. Ik heb een hekel aan het gevoel van onmacht. Als iets me raakt, wil ik het begrijpen en aanpakken. En dan vraag ik mezelf steevast af: ‘Wat kan ík hieraan doen? En hoe kan ik dit doel aantrekkelijk maken voor anderen? En hen stimuleren om samen aan de slag te gaan? Door het ver weg liggende doel op te splitsen in zichtbare resultaten op de korte termijn, maak ik ook zichtbaar dat we eigenlijk al op weg zijn. Het op elkaar stapelen van kleine realisaties maakt dus dat ik een idealist kan blijven’, glimlacht Heleen.

Hullie en zullie
Nieuwsgierigheid ziet ze als de sleutel die heel veel deuren opent. ‘Als manager bij NS kreeg ik op een bepaald moment te maken met een moeilijke situatie en een groep ‘beschadigde’ medewerkers. Mijn komst werd niet echt toegejuicht. Dat was een vreemde ervaring. Tot dan toe was ik verwend geweest. Mensen vonden het altijd leuk om met mij te werken. Plots kreeg ik te maken met gespannen verhoudingen. Ik merkte dat ik verdedigingsmuren ging optrekken. Tegelijk was ik bang de naïviteit die me dierbaar was, kwijt te raken. Nieuwsgierigheid zorgde voor het eureka-moment: ik wilde begrijpen wat die mensen zo wantrouwig en fel had gemaakt. Nieuwsgierigheid zorgt dat je lenig blijft in je denken. Dat je het gesprek blijft aangaan. Het maakt ook je toegevoegde waarde duidelijk, want je gaat zien hoe je van ‘hullie en zullie’ weer ‘wij’ kunt maken.’

Knellend korset
En voor welke groot doel wil Heleen zich de komende jaren inzetten? ‘Dat doel is tweeledig’, antwoordt ze. ‘Toen ik van NS overstapte naar Heijmans, was ik verrast door de mooie vraagstukken die er in deze sector liggen. Het zijn vraagstukken die het vak zelf overstijgen en aan alles raken wat in beweging is: de leefbaarheid van de binnenstad, de energietransitie, dichtslibbende wegen. Ik ben trots op de visie waarmee wij dit soort vraagstukken aanpakken en de creativiteit waarmee we oplossingen vormgeven. Ik vind het tragisch dat die kwaliteiten zo vaak onderbenut blijven. Door kosten gedreven, ingekaderde opgaves die als een knellend korset voelen, maar ook door het gebrek aan vertrouwen tussen alle partijen in de bouw. Ik wil me ervoor inzetten dat we kunnen doen waartoe we in staat zijn: een echte bijdrage aan Nederland leveren.’

Burgemeester
‘Daarnaast wil ik graag het bewijs neerzetten dat je een energieneutrale stad kunt bouwen waar mensen samenleven. Waar ze schaarste van energie en ruimte delen en er niettemin in slagen een waardevolle leefomgeving te creëren. ‘En dan word ik burgemeester van de eerste energieneutrale stad in Nederland’, lacht ze. ‘Op die manier is de cirkel rond.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Arnold Reyneveld

< Alle thema's