Weener XL: Het past energetisch niet meer

‘Veel mensen zijn van mening dat de participatiewet in Nederland is mislukt. In ’s-Hertogenbosch is dat zeker niet het geval. Weener XL draagt bij aan een sterke daling van de bijstand en stijging van mensen aan het werk met loonkostensubsidie. En bij deze belangrijke taak hoort een goed, duurzaam en gezond gebouw’, stelt Sjoerd van het Erve, directeur van Weener XL.


Uitgave: Jan-Febr 2020
Thema’s: Duurzaamheid Energie Overheid Opleiding en coaching Personeel & Organisatie Arbeidsbemiddeling Arbeidsparticipatie Werving en selectie

Na ruim 50 jaar aan de Van Herpensweide in ‘s-Hertogenbosch in het huidige pand te zijn gevestigd, is het voor Weener XL tijd voor een volgende stap. ‘Sinds 1968 is onze locatie organisch ontwikkeld. We zijn al een poos op het punt aangekomen dat de huisvesting niet meer volstaat. Het pand is versleten. Ook past de huidige locatie energetisch niet meer bij de functionaliteiten van ons bedrijf’, vertelt Sjoerd. Al eerder waren er nieuwbouwplannen, maar deze kwamen niet van de grond. ‘De plannen bleven helaas langer liggen dan gepland wegens budgetkortingen en het nieuwe verdeelmodel voor uitkeringsgelden. Toen alles weer goed op de rit stond, opende dit de deuren tot de nieuwbouw. In mei 2019 besloot de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch om Weener XL krediet ter beschikking te stellen voor herhuisvesting’, zegt Sjoerd.

Flinke operatie
Het werk-ontwikkelbedrijf gaat zich vestigen op het voormalige Michelinterrein aan de Oude Vlijmenseweg in ’s-Hertogenbosch. Het project is een flinke operatie, waarmee ruim 42 miljoen euro is gemoeid. Pieter van Hagen, projectleider van de nieuwbouw, vertelt meer: ‘De oppervlakte van de nieuwbouw wordt ca. 14.000 m2 en bestaat uit kantoren, productiehallen, een magazijn en ondersteunende gebouwfaciliteiten. Alleen kringloopwinkel Vindingrijk blijft gevestigd op de huidige locatie aan de Afrikalaan.’ Pieter is zeer content over de nieuwe ligging. ‘Het is nabij de stad en diverse uitvalswegen gelegen. Daarnaast kunnen we op deze plek de verkeersstromen van de 1000 mensen die er dagelijks werken en de 20.000 jaarlijkse bezoekers goed scheiden.’ Het Bossche samenwerkingsverband HEVO/Tarra/Buro Kade/MTD/RA infra/BPEM/Archimedes ontwerpt onder leiding van HEVO de nieuwbouw. ‘Na het doorlopen van de Europese aanbestedingsprocedure is deze combinatie als beste uit de bus gekomen. Bijzonder om dit project met veel Bossche partijen te realiseren’, vindt Pieter. Ook de medewerkers van Weener XL zijn nauw betrokken geweest bij het ontwerp. ‘Onze medewerkers hebben een programma van eisen opgesteld. Hierin is rekening gehouden met de behoeften van de mensen op de werkvloer, zoals een veilige, transparante werkomgeving met veel natuurlijk licht.’

Nul op de meter
De nieuwbouw van Weener XL wordt gezond, gastvrij en gaat bedrijvigheid uitstralen. Daarnaast wordt er sterk ingezet op duurzaamheid: het pand wordt gasloos en energieneutraal. Zo wordt er driedubbel glas toegepast, krijgt het pand een groen dak en wordt er van zowel circulaire materialen als een luchtwarmtepomp gebruikgemaakt. ‘We gaan van een jaarlijkse uitstoot van 200.000 m³ gas naar nul op de meter. Deze groene stap past binnen de visie van de gemeente ’s-Hertogenbosch om in 2050 klimaatneutraal te zijn. En dan moet je uiteraard zelf het goede voorbeeld geven’, meent Sjoerd. Daarnaast sluit de verduurzaming volgens hem goed aan bij de visie van Weener XL. ‘Ons beleid is erop gericht om medewerkers gezond te laten werken, duurzaam inzetbaar te laten zijn en een gezonde leefstijl na werktijd te bevorderen. Als inclusieve organisatie willen we zowel sociaal als fysiek een duurzame organisatie zijn.’

Ecologische footprint
Het vergroenen van het wagenpark staat als volgende punt op de agenda. ‘Deze plannen zijn we aan het uitwerken. Tijdens de bouw wordt in ieder geval rekening gehouden met het plaatsen van elektrische laadpalen in de nabije toekomst’, vertelt Pieter. De verduurzaming van Weener XL levert volgens Sjoerd meer dan alleen groene winst op. ‘Het biedt ook op commercieel vlak kansen. Binnenkort zijn we het duurzaamste werk-ontwikkelbedrijf van Nederland. Onze opdrachtgevers kunnen hun ecologische footprint verkleinen door gebruik te maken van de door ons geboden diensten als postverwerking, logistieke diensten, schoonmaak of groen onderhoud.’ De ontwerpwerkzaamheden lopen door tot in de helft van 2020. Daarna gaat de bouw van start. Naar verwachting zal Weener XL eind 2021 de nieuwe locatie betrekken. Sjoerd kijkt ernaar uit: ‘We zijn klaar voor een duurzame toekomst; op naar de volgende 50 jaar!’

Over Weener XL
Weener XL is het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zij richt zich op mensen die niet in staat zijn zelfstandig zonder subsidie en/of extra begeleiding werk te vinden. Het is haar missie om mensen uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk of te laten participeren naar vermogen. Weener XL is ontstaan uit de samenvoeging van SW-bedrijf Weener Groep en een groot deel van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ). Bij en via Weener XL werken ruim 2050 mensen, waarvan zo’n 1000 op externe locaties.

Tekst: Linda Groothuijse
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's