BDO CampsObers: Relaties belangrijker dan producten

Jeannot Evers is net terug van een paar dagen Peru waar hij samen met andere bestuursleden de internationale BDO-strategie wat betreft werkaanpak en kwaliteit, uittekende. Op 1 januari 2010 treedt hij toe tot de Raad van Bestuur. Bruistensingel 300 blijft echter zijn vaste standplaats. Klanten hoeven dus niet bang te zijn het zonder zijn expertise te moeten stellen.


Uitgave: Juli-Aug 2009
Thema’s: Accountancy Administratie Zakelijke dienstverlening

Toen BDO behoefte had aan meer profilering en naamsbekendheid in ’s-Hertogenbosch, kwam Evers over van kantoor Eindhoven. Met zijn acquisitieve slagkracht leek hij immers de aangewezen persoon om deze uitdaging aan te gaan. Anno 2009 blijkt hij in die opdracht meer dan geslaagd te zijn.

Veelzijdigheid
'Mooi aan dit kantoor is het generalistische karakter ervan; grote kantoren drukken medewerkers immers vaak een specialistische hoek in. BDO wil daarentegen door veelzijdig te werken en indien nodig een specialist in te schakelen, klanten een breder perspectief aanreiken. Hen méér kunnen bieden dan het louter correct verrichten van accountantswerk. Om een ondernemer breed te kunnen adviseren, moet je echter weten wat hij doet en wat zijn plannen zijn. Logischerwijs weet je dat pas als je ook regelmatig contact met hem hebt. Een goede onderlinge communicatie en een snelle uitwisseling van informatie, zijn dan ook bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij proberen onze klanten te ontzorgen. Dat betekent ook op het juiste moment proactief optreden. Die betrokkenheid vormt onze toegevoegde waarde. Zelf vind ik netwerken leuk, wat in deze regio ook dankbaar is om dat te doen. Een goede relatie met de accountant of adviseur is hier voor een ondernemer even belangrijk als het prijsaspect. Hier gunt men elkaar nog iets!'

Online dienstverlening
BDO heeft daarnaast flink geïnvesteerd in elektronische dienstverlening aan klanten. ‘Online Personeel’, ‘Online Personeelsadviseur’ en ‘Online Boekhouden’ getuigen van de inspanningen om het de klant makkelijker te maken. “Het werkt efficiënter en verhoogt de transparantie. Klanten kunnen immers hun gegevens inkijken via een eigen omgeving op onze server. Als de klant dat wil, kan hij zijn gegevens via zijn administratiesysteem invoeren waarna ze geïntegreerd worden in het BDO-systeem. Door basisverrichtingen goedkoop aan te bieden, kunnen we klanten ook hoogwaardige diensten tegen een redelijke prijs aanbieden', besluit Evers.

< Alle thema's