Vrouw in Business: Anja Spaans

'Heb het lef om te doen wat je leuk vindt, het maakt het leven zoveel mooier.' Een motto waarbij Anja Spaans al haar hele leven zweert. Met als resultaat een boeiend carrièrepad dat haar van een modeconcern met meer dan 80 filialen, leidde naar een internationaal opererend ExecutiveSearch-bureau.


Uitgave: Juli-Aug 2009
Thema’s: Vrouw in Business Mode

Voor Anja zelf is die carrièreswitch niet zo verwonderlijk als op het eerste gezicht misschien lijkt. Bij de Brova Groep was zij immers Directeur Operations met HRM, logistiek, vastgoed en juridische zaken in haar portefeuille. Zorgen dat de juiste man of vrouw op de juiste plaats in een organisatie belandt, loopt dan ook als een rode draad door haar professionele leven. 

Van Brova... 
'Eigenlijk zou ik fysiotherapie gaan studeren', begint Anja, 'maar dat zag ik om de een of andere reden niet meer zitten. Tot eenieders verbazing ging ik werken in een winkel. Ik kwam terecht bij modeconcern Brova, dat toentertijd nog een familiebedrijf met een paar vestigingen was. In die tijd heb ik mijn studie bedrijfskunde gedaan en later aangevuld met een Masteropleiding. Fascinerend hoe Brova in die jaren uitgegroeid is tot een organisatie met meer dan duizend medewerkers.' Anja is te bescheiden om de merites voor dit succes op te eisen, maar dat zij als Directeur Operations verantwoordelijk was voor het HR-beleid, zal toch wel aanzienlijk hebben bijgedragen aan de explosieve groei van het bedrijf.
geeft het ook zoveel voldoening als wij - consultants en researchers - er samen in slagen de juiste invulling aan een functie te geven.' Of die altruïstische ingesteldheid ook betekent dat ze zichzelf en het eigen belang vlot opzij kan schuiven? 'Ik stel me inderdaad gemakkelijk dienstbaar op, maar dat neemt niet weg dat ik heel goed weet waar ik sta en het lef heb om te doen wat ik zelf wil. Als je iets leuk vindt, is immers niets te veel. En als ik plezier heb in wat ik doe, wordt een ander daar op zijn beurt ook beter van. Daarnaast ben ik erg resultaatgericht. Die drie eigenschappen maken voor mij het plaatje compleet.'

Het mooie van Brabant
'Weet je dat Quaestus de enige internationaal werkende ExecutiveSearch organisatie is die niet in Amsterdam gevestigd is?', vraagt Anja. 'Daarmee onderscheiden wij ons bewust van onze conculega’s. Hoewel wij heel Nederland bestrijken, is het prettig vanuit Brabant te werken. Er is hier heel wat potentie en de provincie heeft een paar prachtige plannen klaarliggen. De sector Health & Food kan bijvoorbeeld op veel aandacht rekenen. Brabant huisvest een aantal grote marktspelers, denk maar aan Sligro, Mars en Campina. Sinds kort mogen wij zelfs het epitheton ‘Hoofdstad van de Smaak’ dragen; die titel hebben we toch maar mooi voor de neus van anderen weggekaapt. Daarnaast is in Breda het Topinstituut logistiek geopend.'

Iets extra’s
Dat Anja hart heeft voor Brabant, blijkt ook uit haar inzet als vrijwilliger. Bij haar golfclub, maakt ze deel uit van de wedstrijdcommissie. En ook de organisatie van Jazz in Duketown kan rekenen op haar belangeloze bijdrage. 'Ik vind het leuk om iets terug te doen. Zonder vrijwilligers zouden trouwens een heleboel events niet doorgaan. Je leert er ook veel van. Muziek vormt een goed tegenwicht voor de hectiek van het professionele leven. Althans, als je goed kunt luisteren. In elke vorm van muziek zit immers een boodschap vervat; en jazz is bij uitstek blije muziek bedoeld voor een breed publiek. Ook in mijn werk heb ik die neiging om iets extra’s te doen. Quaestus sponsort bijvoorbeeld SMA, Sales Management Association, meer specifiek de verkiezing van de Commercieel Directeur van het jaar. Al vallen deze directeuren niet meteen allemaal in mijn branche, het is een project dat ik graag op mij neem. Want zoals ik aan het begin van dit gesprek zei: het gaat niet om mijzelf maar om het gezamenlijk belang! Samenwerken prevaleert altijd.' 'Ik wilde graag terugkeren naar een kleinschaliger omgeving. De laatste jaren leek het wel alsof ik alleen maar zat te vergaderen. Bij Quaestus kon ik weer meer met mensen bezig zijn. Ervoor zorgen dat een organisatie de juiste krachten vindt. Mijn retail- en vastgoedervaring kwam daarbij goed van pas. Doordat ik de ins & outs van de branche ken en zelf een toppositie heb bekleed, ben ik voor klanten een gelijkwaardige gesprekspartner. Uit ervaring weet ik wat zij van een potentiële kandidaat verlangen.' Waarom Quaestus het op zijn beurt met haar zag zitten? 'Ik zou het hen moeten vragen, maar ik denk dat ze mij gewoon een prima aanvulling op het team vonden. Elke consultant is immers gespecialiseerd in één of meer branches; klanten kunnen dus voor alles bij ons terecht. Die specialisaties en onze verschillende persoonlijkheden,vormen de kracht van Quaestus.'

Lef en dienstbaarheid
'Ik vind mensen mooi', gaat Anja verder. 'Ieder mens is uniek; een gemeenplaats
maar daarom niet minder waar. Ik voel me goed met mensen om me heen. Zowel privé als professioneel. Ik vind het fijn als anderen het naar hun zin hebben. Daarom geeft het ook zoveel voldoening als wij - consultants en researchers - er samen in slagen de juiste invulling aan een functie te geven.' Of die altruïstische ingesteldheid ook betekent dat ze zichzelf en het eigen belang vlot opzij kan schuiven? 'Ik stel me inderdaad gemakkelijk dienstbaar op, maar dat neemt niet weg dat ik heel goed weet waar ik sta en het lef heb om te doen wat ik zelf wil. Als je iets leuk vindt, is immers niets te veel. En als ik plezier heb in wat ik doe, wordt een ander daar op zijn beurt ook beter van. Daarnaast ben ik erg resultaatgericht. Die drie eigenschappen maken voor mij het plaatje compleet.'

< Alle thema's