Column Gaby Westelaken: Groen denken in bed


Uitgave: Juli-Aug 2012
Thema’s: ICT Duurzaam ondernemen

ICT & Telecommunicatie, een onderwerp dat je niet direct linkt met ons schoonmaakbedrijf. Logisch, wij zijn toch vooral op de werkvloer te vinden? Klopt. Toch hebben we ICT, en dan met name digitalisering, ook bij GWS dé Schoonmaker als een spons in ons opgenomen. Maar ook boven ons bedrijf uitgewrongen. Zo is onze administratie al jaren digitaal. Scannen we alle ingekomen post in, om deze vervolgens per mail verder te kunnen behandelen. Vanaf begin dit jaar verloopt bovendien ook onze loonverwerking geheel via het scherm. Waarom? Dat levert een besparing op van minimaal vijfhonderd geprinte A4tjes per periode. En het belangrijkste gevolg van de ‘d’ van digitalisering, is toch de ‘d’ van duurzaamheid. tenminste, als u het mij vraagt.

Op 31 mei jl. tekende GWS dé Schoonmaker daarom het bosch Energieconvenant. Zetten we weer een stap in de richting van een duurzamer (schoonmaak)bedrijf. De bedoeling van het convenant is dat bossche bedrijven elkaar inspireren aan de slag te gaan, elkaar ondersteunen bij de omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Want hoe verschillend je als bedrijf ook bent, er valt altijd wel wat van elkaar te leren.

De avond voorafgaand aan het convenant heb ik in bed -de beste plek voor dit soort  bezigheden- mijn gedachten weer eens laten gaan over dat begrip: duurzaamheid. Na wat gedraai en gepeins kwam ik tot de conclusie dat zo’n groot ‘iets’ als werken aan een duurzame wereld, natuurlijk begint met kleine aanpassingen. Op microniveau, in je eigen bedrijf. Het digitaliseren van de postverwerking, het vervangen van gewone stofzuigers in energiezuinige exemplaren, led verlichting, energiezuinige en elektrische auto’s. Het zijn de kleine dingen die leiden tot groot resultaat. Dat is vaak zo, het zit ‘m vaak in de kleine  dingen. Maar het begint met fundamentele vragen: hoe kan ik, hoe kunnen wij als bedrijf, een bijdrage leveren aan duurzaamheid?

Gaby WestelakenDie vraag deed natuurlijk ook de ronde tijdens het Energieconvenant. Hoe groen ben jij? En wie is het groenst? Niet alleen goede vragen, ook vragen waarvan
het goed is dat ze gesteld worden. Ze zetten je aan het denken. ’s Avonds in bed, bijvoorbeeld. Alhoewel, die  tweede vraag is natuurlijk simpel. Die wedstrijd winnen wij, met onze groene huisstijl, immers altijd.

Gaby Westelaken. GWS dé Schoonmaker.

< Alle thema's