BOB Debat Noordoost-Brabant 2013: ICT als waardecreator

ICT kan voor ondernemers het verschil maken: een goede IT infrastructuur levert kostenbesparingen, een betere dienstverlening en innovatie op. Zeker in crisistijd is het voor bedrijven van belang om efficiënt te werken en de concurrent een stap voor te zijn. Maar voor MKb’ers zijn het vaak lastige beslissingen om grote investeringen te doen in It-projecten, aangezien het rendement meestal wat langer op zich laat wachten. Moet je nu juist wel of niet investeren? Zo ja, waarin dan? En is het verstandig om de ICT geheel binnen het eigen bedrijf te regelen of om extern advies in te winnen? Gespreksleider en communicatiespecialist Bert Damen gaat hierover met de deelnemers van het BOB Debat in discussie.


Uitgave: Juli-Aug 2013
Thema’s: Debat ICT

In het hoofdkantoor van Acer Benelux aan de Europalaan in ‘s-Hertogenbosch vindt het BOB Debat met het thema ‘ICT als waardecreator’ plaats. Regio Business heeft naast een aantal IT-bedrijven en ITadviseurs ook ondernemers uitgenodigd die de afgelopen jaren aanzienlijke investeringen hebben gedaan in ICT. Één daarvan is Mannes Westhuis, Directeur Marketing & Sales van Bierens Incasso Advocaten, dat gespecialiseerd is op het gebied van incasso, internationaal privaatrecht, insolventie-, contracten- en procesrecht. Gespreksleider Bert is benieuwd naar de afwegingen en ervaringen van Mannes. ‘Bierens Incasso Advocaten had drie redenen om te investeren in een grootschalig IT-project: we wilden efficiënter werken en daarmee de basiskostprijs van onze dossiers omlaag brengen, een vereenvoudigde interactie met onze klanten bewerkstellingen zodat zij meer inzicht krijgen in de resultaten van onze dienstverlening en beter integreren met onze (inter)nationale kantoren in Amsterdam, Düsseldorf, Antwerpen, Barcelona, New York, Parijs en Shanghai.’ Afgelopen januari ging het grootschalige IT-project live. ‘We zijn erg tevreden over de door ons gekozen mixoplossing, waarvan er regelmatig nieuwe releases plaatsvinden. Nu onze advocaten de vele technische mogelijkheden in de praktijk ervaren, komen ze zelf ook met ideeën om het systeem nog beter voor ons te laten werken.’

Waardecreatie
Bert is benieuwd of ICT bijdraagt aan de strategische positionering van bedrijven op de markt. Gastheer Marc Pauly, Country Manager Benelux van Acer, vindt van wel: ‘Er is dankzij een vernieuwde ICT-infrastructuur een waardecreatie voor onze
organisatie ontstaan. Ons bedrijf, dat onder meer tablets, mobiele pc’s, servers en opslag, displays, desktop- en e-businessoplossingen voor zowel de zakenwereld als ook de consumentenwereld levert, heeft een snelle groei doorgemaakt. Acer was aanvankelijk een pure Excel-company, waarbij er sprake was van een zekere eilandvorming tussen de internationale vestigingen. Door de jaren heen is Acer een wereldwijde topspeler geworden in de IT en kwamen we tot de constatering dat we deze leading positie alleen maar konden behouden door ook bijzonder vooruitstrevend te werk te gaan met betrekking tot onze ICT-infrastructuur. Als directie hadden we geen goed inzicht meer in onze data. Pas toen Acer is gaan investeren in een nieuwe en globale ICTinfrastructuur kwamen er veel betere en meer betrouwbare en adequate data tot onze beschikking. Hiermee kunnen we nu veel sneller en beter cijfers meten, analyses maken en de juiste beslissingen nemen.’ Mark Poen, van KPMG IT Advisory, merkt dat bedrijven juist in crisistijd inzicht willen hebben in werkkapitaal. ‘Ik vergelijk het met een schip dat in slecht weer terechtkomt. Het eerste wat een kapitein zal doen, is kijken of het schip nog de goede koers vaart en wat de weersvooruitzichten zijn. Daarom wordt er wel degelijk geïnvesteerd in systemen die informatie halen uit grote hoeveelheden data.’ Ook voor Regio Business heeft IT een belangrijke meerwaarde gecreëerd. Eigenaar Mariëlle Ploegmakers: ‘Onze nieuwe website is veel meer dan alleen een nieuwe company website. Het is een online platform, dat aansluit bij onze doelstelling: ondernemers faciliteren om met elkaar in contact te komen. Dit doen wij via print, onze BOB evenementen en een interactieve website. Achter ons totaalconcept zit een verdienmodel. Als wij deze slag niet zouden hebben gemaakt, dan ben ik ervan overtuigd dat ons bedrijf over een aantal jaren in de problemen was gekomen. Ik ben van mening dat het voor een aantal branches cruciaal is om stappen op ICTgebied te zetten.’

Strategische positionering
Eén van deze branches is de drukkerijbranche. Ab Bouwens, directeur van drukkerij Dekkers van Gerwen, heeft de opkomst van de digitale mogelijkheden met beide handen aangegrepen. Ab: ‘Vanaf 2005 zijn wij de verschuiving gaan maken richting digitalisering en slimme concepten gaan ontwikkelen om online technieken te koppelen aan digitaal en conventioneel drukken. Hoe kunnen we onze klanten zelf meer de knoppen laten bedienen? En hoe in te spelen op de trend van unieke en gepersonaliseerde documenten?’ De antwoorden op deze vragen waren volgens de drukker moeilijk te vinden. ‘In de zoektocht naar een integrale oplossing, waarbij klanten zelf documenten kunnen uploaden, muteren en autoriseren, liepen we vast. Zowel branchespecialisten als diverse andere grote spelers konden ons niet bieden wat we zochten. De oplossingen waren of op de klantzijde of juist op de technische zijde gericht. Wij zochten hier een goede middenweg in. Uiteindelijk zijn we met een in onze branche gespecialiseerde automatiseerder verschillende koppelingen gaan maken.’ Dekkers van Gerwen is vorig jaar ontstaan uit een fusie tussen Drukkerij Dekkers uit Dordrecht en Biblo van Gerwen uit ‘s-Hertogenbosch. Bert is benieuwd of de goede ICT-infrastructuur van Van Gerwen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze fusie. ‘Absoluut’, zegt Ab resoluut. ‘De voorsprong op het gebied van slimme processen en digitaal printen maakte ons een aantrekkelijke fusiekandidaat. De beslissing om destijds te investeren in slimme IT-oplossingen is achteraf cruciaal voor ons bedrijf geweest.’

Hobbel of pluspunt?
Maar ICT kan naast een pluspunt bij een fusie of overname ook soms een hobbel zijn. Mark is in het verleden diverse malen betrokken geweest bij de begeleiding van fusies en overnames op het gebied van ICT vraagstukken. Hij vertelt: ‘Het koppelen van twee bedrijven aan een bestaande infrastructuur is technisch vaak goed te regelen. Maar als de gekozen oplossing ver uit elkaar ligt, moet je niet alles vanuit de techniek aanvliegen.’ Bram van Oosterhout, The DOC, een Oracle® IT-bedrijf dat zich bezighoudt met o.a. het remote beheer van Oracle maatwerk applicaties, databases en Business Intelligence, sluit zich daarbij aan: ‘Het probleem zit hem vaak in de mensen die met elkaar moeten samenwerken. Zeggen en bedoelen zij wel hetzelfde? Daar moet je onderling duidelijke, heldere afspraken over maken.’ Mark vraagt zich af wat de IT-ontwikkeling voor de fusieen overnamemarkt gaat betekenen, als de economie weer aantrekt en er weer meer
fusies en overnames te verwachten zijn. ‘ICT was altijd al belangrijk bij fusies en
overnames, maar gaat hierbij een grotere rol spelen met de toename van ICT als waardecreator.’

Conservatief

‘Maar hoe beweeg je ondernemers in een tijd van sombere economische vooruitzichten om toch te investeren in nieuwe IT-structuren?’, vraagt gespreksleider Bert zich af. Bram: ‘Je komt er niet meer mee weg door tegen de klant te zeggen: ‘Als u het niet doet, dan doet uw concurrent het wel.’ Je zult ondernemers ervan moeten overtuigen dat ze hun reeds gedane investeringen niet als verloren moeten beschouwen. Maar dat ze wel slim opnieuw kunnen investeren, om zo een optimaal rendement te behalen. Dat is een constante dialoog met de klant.’ Jeffrey Joosten, mede-eigenaar van full service IT dienstverlener Kresco: ‘Binnen ons MKB-klantenbestand zien we zeker wel de intentie om het businessmodel aan te passen en de ICT voor zich te laten werken. De stap wordt alleen erg langzaam gezet. Of uiteindelijk niet vanwege het kostenplaatje. Men is niet altijd overtuigd van de toegevoegde waarde.’ Volgens Mariëlle blijft de B2B markt op ICT-gebied vaak achter op de B2C markt. ‘Moet of mag je als ondernemer investeren in ICT? Er is een aantal branches te noemen dat dit beter wel had kunnen doen en nu zijn verdwenen. Is het MKB wellicht te conservatief?’ Volgens Bram zijn MKB’ers niet conservatief, maar wel behoudend. ‘Men is vaak zuiniger op de zuurverdiende centen. Hierdoor duurt het langer voordat een beslissing valt. Uiteindelijk ziet iedere ondernemer in dat wanneer er geen beslissing wordt genomen, het bedrijf een grote achterstand gaat oplopen. En wellicht dat zijn organisatie of branche uiteindelijk zal verdwijnen. Maar niks hoeft. Uiteindelijk heeft alles te maken met: wat is redelijk en hoe dik is je portemonnee?’ Daar sluit Huub van den Bosch, algemeen directeur van Quinfox, aanbieder van online werkplekken, zich bij aan. ‘Ik denk dat bedrijven die kleiner zijn dan 25/30 medewerkers, over het algemeen minder strategisch opereren. Ze zijn veel meer op de cash-out gericht, dan wat ze met investeringen kunnen verdienen.’

Hypegevoeligheid
Volgens Marco Voets, Commercieel Manager en ICT Consultant van GigaData Groep, speelt niet alleen de inhoud van de portemonnee, maar ook hypegevoeligheid een rol in het nemen van beslissingen. ‘Als de hele wereld cloud of glasvezel roept, dan denkt het MKB hier ook iets mee te moeten. Technisch gezien heeft niet één MKB’er glasvezel nodig. Dit heeft wel de toekomst, echter kan men met koper nog makkelijk vooruit de komende vijf jaar. Toch kan het voor sommige ondernemers prijstechnisch interessant zijn om glasvezel te combineren met telefoneren. Als GigaData zijn we onafhankelijk: het maakt ons in principe niet uit welke oplossing de klant kiest. We willen ondernemers wel altijd alle voors en tegens meegeven.’ Niet iedere ondernemer staat open voor een cloudoplossing. Bram: ‘Sommige ondernemers houden de server fysiek liever in het eigen bedrijf. Ook kunnen er juridische of economische redenen meespelen.’ Vanwege de sombere economische vooruitzichten worden investeringen steeds vaker uitgesteld. ‘In hoeverre heeft dit gevolgen voor de ontwikkelingen binnen de ICTsector?’ vraagt Bert Damen. Marc: ‘Als ik binnen onze branche kijk, is er sprake een zekere terugloop van ‘devices’ op de zakelijke markt. Op hardware gebied daalt de verkoop, hoewel deze markt inmiddels weer aantrekt.’ Het bedrijf van Huub vaart wel bij de crisis: ‘Wij leveren onze diensten aan bedrijven vanaf ca. 30 werkplekken. Dat zijn bedrijven die op zoek zijn naar waardecreatie en die hun werkkapitaal zo hoog mogelijk willen houden. Quinfox biedt hen een easy-in, easy-out oplossing. Na een jaar kan het online werkplekabonnement maandelijks worden opgezegd.’

Uitbesteden of niet?
Maar als een MKB’er de knoop eenmaal heeft doorgehakt en wil investeren in ICT, wat is dan wijsheid? Bram adviseert uitbesteding: ‘Juist in deze tijd is het voor ondernemers belangrijk om zich op hun core business te richten, waarmee ze hun geld moeten verdienen.’ Ook Ab raadt dit aan: ‘Wij wilden liever geen eigen automatiseerders annemen, omdat het afbreukrisico te groot is. Daarom huren we liever een externe partij in, die ons en onze technische medewerkers ondersteunt. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet volledig betrokken zijn bij alle strategische keuzes.’ Volgens Bram kun je deze verantwoordelijkheid ook niet bij een ICT’er wegleggen. ‘Ik kan ondernemers wel helpen met hun vraagstuk, maar ik ken hun specifieke business niet. Je hebt elkaar nodig om de beste oplossing te creëren.’ Bert is benieuwd of MKB’ers er moeite mee hebben om de IT-taal te begrijpen. Marco: ‘Automatisering is voor mij dienstverlening, de technische taal laat ik zoveel mogelijk achterwege. Het gaat immers over oplossingen. Welke techniek daar precies achter schuilt, is voor de MKB’er niet echt van belang. Ik voel mij als IT-adviseur een strategische partner, die de bedrijfsvoering en de markt van de klanten kent en op deze basis advies uitbrengt.’ Ook Huub denkt strategisch met zijn klanten mee: ‘Ik kan een ondernemer niet adviseren in zijn core business. Als bedrijfseconoom begrijp ik wel waar hij mee bezig is en hoe ik ICT kan vertalen naar voordelen voor zijn organisatie.’ Mark ziet veel ondernemers worstelen met het leggen van de knip tussen wat een ICTcommodity is en welke ICT-ontwikkelingen de core business raken en dus kansen bieden voor de ondernemer. ‘Daar is geen standaardoplossing voor. Je hebt iemand uit het eigen bedrijf nodig met veel kennis, ervaring en verstand van ICT of een externe IT-adviseur, die veel over de organisatie en de markt weet om hier achter te komen. Daar zie ik een grote win.’

< Alle thema's