Ondernemen met Visie: Alexander Haas

‘Als je echt iets wilt, lukt het! Op basis van de vijf D’s - Dromen, Durven, Doen, Doorzetten, Discipline – kun je vreselijk ver komen.’


Uitgave: Juli-Aug 2013
Thema’s: Ondernemen met visie Consultancy

Dat is de visie die Alexander Haas, CEO van Dimensys, aanhangt en daarbij schuwt hij het onderbuikgevoel allerminst. Meer nog: ‘Doorgaans zijn het niet de intuïtief genomen beslissingen waar mensen van wakker liggen; we piekeren vooral over besluiten die op puur rationele basis zijn genomen. Ik handel dan ook vaak instinctief en gebruik mijn ratio om mijn intuïtie te toetsen. Die combinatie werkt voor mijzelf uitstekend. Ik heb leren vertrouwen op mijn gevoel. Uit ervaring weet ik dat mijn eerste indruk van bijvoorbeeld een onderneming, bijna altijd klopt. Een onverzorgd kopje koffie, een receptioniste die de telefoontjes niet kwijt kan, rommelige kantoren, het lijken details maar het zegt veel over hoe een bedrijf functioneert.’

De nieuwe werkelijkheid
‘Het is altijd, op ieder niveau en in elke functie van belang dat je weet met wie je
zaken doet. Onderzoek daarom niet alleen bedrijfsgegevens, maar verdiep je met name in directie en medewerkers. Zaken doe je namelijk de facto met mensen. Het gaat om vertrouwen en niet alleen om controle.’ Op de vraag of de crisis geleid heeft tot een andere strategie of benadering van klanten, antwoordt Alexander: ‘Eerder dan van een crisis te spreken, zie ik de huidige situatie als de overgang naar een nieuwe werkelijkheid. In die zin handel ik vandaag niet anders dan tien jaar geleden. Het enige verschil is wellicht dat ik nog wat korter op de bal zit. Nu we de dure zomermaanden ingaan, het vakantiegeld net betaald is en de BTW binnenkort moet worden afgedragen, besteden we bijvoorbeeld bovengemiddeld veel tijd aan onze debiteuren. We benaderen ze proactief en denken waar nodig en indien mogelijk, met hen mee. Vaak zijn zij immers ook weer afhankelijk van hun klanten en toeleveranciers. Als de zwakste schakel breekt, breekt de hele ketting en dat kan in de keten, ook voor Dimensys, grote gevolgen hebben. Het komt er steeds weer op neer dat je anderen behandelt zoalsje zelf behandeld wilt worden. Dat is het verschil. Dat zal altijd het verschil maken. In goede en in slechte tijden.’

(On)bestuurbaar schip
‘Het MKB vormt de motor van onze economie’, vervolgt Alexander. ‘Kleine en
middelgrote bedrijven zijn echter steeds meer tijd kwijt aan ‘spreadsheet management’. Natuurlijk hebben we oog voor de zekerheden die financiële instellingen wensen, maar die zekerheden moeten er niet toe leiden dat het schip onbestuurbaar wordt. Vrij bewegen wordt voor velen steeds moeilijker. Daarnaast is het belangrijk dat de overheid de regels vermindert en echt durft te hervormen. Er zijn alleen banen als er bedrijven en instellingen zijn. En bedrijven zijn er alleen als er ondernemers zijn die vol passie en enthousiasme een stip op de horizon plaatsen en de vrijheid hebben om te kunnen meedeinen op de conjuncturele golven. Op weg naar hun droom.’

Inspireren
‘Wees goed voor je medewerkers en staopen voor hun ideeën’, het is een regel waar Alexander heilig in gelooft. ‘De sleutel tot ondernemerssucces is een team om je heen verzamelen dat in jouw visie gelooft. Dat team is het hart en de ziel van je bedrijf; je DNA. Betrek hen bij de onderneming. Bied hen de ruimte om mede-ondernemer te worden. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen.’ Het leidt geen twijfel dat Alexander Haas zijn collega’s weet te inspireren, maar door wie wordt hijzelf bezield? Zijn Richard Branson, Steve Jobs en Barack Obama nog steeds zijn influencers, zoals elders te lezen stond? ‘Ik bewonder Branson om wat hij op geheel authentieke wijze heeft neergezet en omdat hij constant blijft innoveren. Bij Obama vind ik het bewonderenswaardig hoe hij tijdens zijn eerste verkiezingscampagne, met een beperkt budget en gebruikmakend van social media en de slogan ‘change’, de verkiezing wist te winnen. Het levenswerk van Steve Jobs is natuurlijk helemaal fenomenaal; maar feitelijk bewonder ik iedere ondernemer.’

www.dimensys.nl

< Alle thema's