Column Rob Gielens: Wishful thinking of realiteit?


Uitgave: Juli-Aug 2016
Thema’s: Autobedrijf

Een aaneenschakeling van mensen, data en intelligente machines: voor sommigen een schrikbeeld, voor anderen de opstap naar superieure efficiency. Feit is dat met Internet of Things (IoT) een nieuw tijdperk begint. Als alles met elkaar verbonden is heeft dit namelijk verstrekkende gevolgen voor de productiviteit, de operationele doeltreffendheid en het functioneren van bedrijfssectoren over de hele wereld. Dus ook voor de automotive branche.

Dat het huidige productieproces van auto’s complex is, is een understatement. Tel er de strenger wordende milieu-eisen, de wisselende regelgeving per land en het aantal model- en motorvarianten bij op en je weet dat je met een uiterst lastig proces te maken hebt.

Als we prof. dr. ir. Steinbuch, hoogleraar Automotive Technology moeten geloven, biedt de elektrische auto soelaas. Recente prognoses van de Rabobank staven zijn mening. Volgens Steinbuch gaat de elektrische auto (EV) het binnen 5 tot 7 jaar, wat kosten betreft, winnen van de conventionele auto met verbrandingsmotor. Technologische beperkingen worden voortvarend aangepakt. Een passende laadinfrastructuur wordt al even voortvarend uitgerold. Accu’s zijn op dit moment nog te duur, de capaciteit is laag, de levensduur beperkt en laden duurt te lang, maar ook deze obstakels worden energiek weggewerkt.

We lijken met andere woorden, aan de vooravond van de grote EVdoorbraak te staan. Zij het met de kanttekening dat Tesla tot nu toe voorbehouden is aan de ‘happy few’. In een stad met minder dan 100.000 inwoners vind je geen dealer. Maar dat nieuwe softwareupdates ’s nachts tijdens het opladen gebeuren zodat de Tesla-rijder de volgende ochtend kan beschikken over de nieuwe features (zonder dat er een monteur aan te pas komt), is tekenend voor de mogelijkheden. Welkom in de 21e automotive eeuw!

Ik ben ervan overtuigd dat de EV-ontwikkeling een nieuwe tijd inluidt. Een tijdperk dat voor de grote dealer- en importeursorganisaties ook forse uitdagingen inhoudt. Hoe moet het bijvoorbeeld met de opleiding autotechniek? Zijn toekomstige automotive medewerkers niet eerder gebaat bij een opleiding elektrotechniek? En wat met het automotive onroerend goed? Anders gezegd; moeten eigenaren niet dringend gaan nadenken over nieuwe bestemmingen voor hun glazen paleisjes? Kortom, het beloven weer interessante tijden te worden… 

< Alle thema's