Vrouw in Business: Tessa en Sanne van Swaay

In de geschiedenis van het 126-jarige bedrijf was al eerder een vrouw die het roer stevig in handen hield. Rosalie van Swaay-Schutjes nam, na het overlijden van haar man Jan in 1929, de leiding twaalf jaar over. Haar achterkleindochters Tessa (39) en Sanne (37) zijn de huidige directeurs van Van Swaay Duurzaam Hout in Schijndel.


Uitgave: Juli-Aug 2017
Thema’s: Houtbewerking Familiebedrijf Vrouw in Business

‘We komen uit een warm nest waarin alles gezegd kan worden’, vertelt Tessa. ‘Als familie deden we jarenlang aan wedstrijdzeilen, met een Lemster Aak. Sanne en ik hockeyden ook samen. Die gezamenlijke interesses hebben onze band versterkt.’

Maak je eigen keuzes
Sanne, bouwkundig ingenieur, is operationeel directeur, eindverantwoordelijk voor productie, logistiek, inkoop en staf. Bedrijfskundige Tessa focust zich op commercie en marketing. Beiden houden zich graag bezig met innovatie, waarbij de lange termijn centraal staat. Sanne: ‘Langetermijndenken zit in het DNA van ons familiebedrijf. Ondernemen in deze gedachtegang is heerlijk, het inspireert ons en geeft energie.’ Tessa: ‘Ik wilde graag het succes van mijn vader voortzetten en heb, in de tien jaar dat ik met hem samenwerkte, veel van hem geleerd. Hij gaf mij het vertrouwen eigen keuzes te maken.’

Invloed
‘Ook onze moeder is ontzettend belangrijk voor het bedrijf geweest’, zegt Sanne. ‘Ze bracht ons respect bij voor mens, milieu en product. Haar invloed is groot geweest. Toen papa na veertig jaar met pensioen ging, heeft hij uitgerekend dat ze samen, tijdens overleg in de avonduren, zo’n 15.000 flessen wijn gedronken moeten hebben.’ Lachend: ‘Verdeeld over al die jaren valt dat per saldo wel mee, hoor.’

Familiestatuut
Sanne: ‘Transparantie en gezelligheid is een groot goed binnen ons gezin. Van jongs af aan hielden we op vrijdagmiddag een familievergadering. Onze ouders hebben het initiatief genomen voor een familiestatuut, aan de hand waarvan we één tot twee keer per jaar overleg voeren. Hiermee bespreken we onderwerpen die van groot belang zijn voor het bedrijf. Er zijn in het statuut afspraken gemaakt voor de lange termijn, zodat mogelijke gevoeligheden geen kans krijgen om een eigen leven te gaan leiden.’

Te leen
Tessa legt uit dat ‘op korte termijn scoren’ sowieso geen hout snijdt. ‘We willen graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving. Onze grootvader plantte al voor elke boom die gekapt werd, er minimaal één terug. We vinden het een eer dat we deze onderneming mogen sturen. We hebben het te leen en mogen het beter maken voor de volgende generatie.’ 

Tekst: Henrike Brouwer
Fotografie: Arnold Reyneveld

< Alle thema's