Riemersma Leasing: Koudwatervrees als rem

‘Haal ik het wel met mijn accu?’ ‘Zijn er genoeg laadstations onderweg?’ Nieuwe vormen van mobiliteit hebben vaak te lijden onder koudwatervrees. De mindset moet anders. Denk niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Durf de sprong te wagen. Maak je mobiliteitsdromen waar.’


Uitgave: Juli-Aug 2018
Thema’s: Energie Lease Autoverhuur Autobedrijf

Dat laatste doet Riemersma Leasing al jaren. ‘Zoveel mensen, zoveel wensen. Voor elke mobiliteitsvraag van de klant vinden we een passend antwoord’, stellen algemeen directeur Rob Gielens en commercieel directeur Joost van den Akker. Over de uitdagingen in hun branche: ‘Enerzijds moeten we zorgen voor acceptatie van en gewenning aan nieuwe vormen van mobiliteit. Anderzijds moeten we de bestaande vormen van mobiliteit efficiënter gaan benutten.’

VROEM
‘Optimaal gebruik betekent onder andere mobiliteit delen. Als het enigszins kan, elektrisch. In die zin hebben we vorig jaar PIET geïntroduceerd. Dit initiatief kadert in ons VROEM-concept: het delen van elektrische auto’s, scooters en fietsen. In De Gruyter Fabriek zitten ongeveer 185 bedrijven en 1000 bewoners. Veel bewoners komen met OV of de fiets. Als ze klanten willen bezoeken, hebben ze echter een mobiliteitsprobleem. PIET (naar de oprichter van De Gruyter Fabriek) is een volledig elektrische deelauto die ze via een app kunnen reserveren tegen 20 cent per km.’

Onmisbare subsidies
‘Als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsvormen is subsidiëring door de overheid onontbeerlijk. In de acceptatietijd is de bezettingsgraad immers relatief laag, de exploitatiekosten daarentegen vrij hoog. Het is deels de reden waarom slechts 0,7 procent van het wagenpark tot nu toe geëlektrificeerd is. Ook de fifi scale wetgeving speelt een rol. Met het verdwijnen van het fi scaal voordeel, zie je de vraag naar hybrides dalen.’

Vakantieauto
‘Er is nog een lange weg te gaan. Toch is het niet de vraag óf maar wannéér elektrisch rijden in de plaats komt van verbrandingsmotoren’, meent Joost. ‘Want elektrisch rijden wordt steeds meer betaalbaar. De infrastructuur verbetert. Het aanbod wordt groter. De aankoopprijs daalt. Wat de grootste remmende factor is? De aannames van potentiële gebruikers. Want ook bij relatief hoge jaarkilometrages, kan de volledig elektrische auto uitkomst bieden. Ze zijn bang dat de actieradius onvoldoende groot is. Of het laadstation niet voorhanden of beschikbaar is. En wat met de vakantie? Die angst is onterecht. Vorige week hebben we zelf de proef op de som genomen. We hadden een actie met de nieuwe Nissan Leaf. Klanten konden hem drie dagen lang gratis testen. We gingen hem ophalen in de Rotterdamse haven. De accu gaf een resterende capaciteit van 39 procent aan. Met andere woorden: een actieradius van 106 km. Toe we in Den Bosch aankwamen hadden we nog 15 km over. Wat het aantal laadpalen betreft: in Europa zijn er bijna evenveel laadpalen als tankstations. 112.500 versus 121.000. Met name in Nederland en West- Europa is de laadpaaldichtheid relatief hoog.’ En voor een ‘vakantieauto’ kan uiteraard worden gezorgd.’

Waterstof & mierenzuur
Volgens Joost vormen de komende twintig jaar een transitiefase. ‘Dan zal blijken of elektrisch rijden doorzet dan wel waterstof de ultieme vervanging van verbrandingsmotoren wordt. Technologische ontwikkelingen gebeuren in een ongekend hoog tempo. TU Eindhoven is bijvoorbeeld bezig bussen en vrachtwagens te laten rijden op mierenzuur. En met zonnecellen verwerkt in de lak van de auto, zou het niet vreemd zijn als de auto binnen afzienbare tijd als energieleverancier fungeert. Een gemiddelde auto in Nederland rijdt 35 km per dag. Als de auto volledig opgeladen is, kan de overblijvende energie dus worden teruggegeven aan het net.’

Eerlijk
Maken deze ontwikkelingen het moeilijker om de klant optimaal te adviseren? Hoe anticipeer je als mobiliteitsleverancier op een branche die voortdurend evolueert? ‘We kiezen altijd voor een rendabel exploitatiemodel’, antwoordt Rob. ‘Met als stelregel dat de beste oplossing tevens een eerlijke oplossing is. We leggen de klant altijd uit waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Ook in de transitiefase. Dat gebeurt te weinig in onze branche. Als iemand het advies krijgt een hybride te rijden maar hij kan slechts 15.000 van de gemaakte 40.000 km per jaar elektrisch rijden, kun je niet van een eerlijke oplossing spreken.’

Ultieme vrijheid
‘Vrijheid en denken in oplossingen staan in alles voorop’, gaat Rob verder. ‘En soms
ontstaan nieuwe mobiliteitsoplossingen vanuit de specifi eke behoefte van een (potentiële) klant. Dat is het geval met ons VRIJ-concept. We bedachten het toen een prospect zijn situatie voorlegde: hij groeide hard maar had vooral medewerkers met een jaarcontract. Als het contract eindigde, stonden leasewagens soms een tijdlang stil, tot nieuwe medewerkers begonnen. Met VRIJ is de contractperiode flexibel. Je kunt het leasecontract stilzetten wanneer het jou uitkomt. Een leasecontract voor 48 maanden kan in zestig maanden worden opgenomen. Tijdens de periodes van stilstand worden er geen kosten doorberekend. VRIJ is de ultieme vrijheid in mobiliteit. En in de loop der jaren hebben we ervaren dat bedrijven die vrijheid weten te combineren met mobiliteit, garant staan voor medewerkers die met plezier werken.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marloes Kemps

< Alle thema's