Column Albert Dominicus: Gezond boerenverstand


Uitgave: Juli-Aug 2019
Thema’s: Bedrijfsoverdracht Opvolging & Overname

In de laatste twee weken van juni ben ik op een summer course geweest met de prachtige titel ‘Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders’. Een goede aanleiding om over de toezichthouder te schrijven.

Toezicht houden
Wat is een commissaris? Wat is een externe toezichthouder? De raad van commissarissen, afgekort RvC, is in Nederland het toezichthoudende orgaan van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Een lid van de raad van commissarissen heet een commissaris. Nu je weet wat een commissaris is, is direct de vraag: wat doet een commissaris? De raad van commissarissen heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. In deze zin staan enkele belangrijke woorden: toezicht houden, bestuur, op de algemene gang van zaken. In het mkb is de eigenaar dikwijls ook de bestuurder van de vennootschap. Nu is dat niet zo vreemd, maar voor en op wie houd je dan toezicht? Je houdt toezicht op de bestuurder ten behoeve van de aandeelhouder. Dit terwijl meestal de bestuurder ook aandeelhouder is. De bekende directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Niet zoveel zin
Zelf zou ik niet zo ver willen gaan bij mkb-ondernemingen. Het heeft ook niet zo veel zin. Immers, de aandeelhouders stellen een raad aan. De taak van de raad is om toezicht te houden op het gevoerde beleid. Binnen het mkb zijn aandeelhouder en directie vaak vertegenwoordigd in een persoon. Maar de commissaris heeft meer taken waaruit de mkb-ondernemer voordeel kan halen:
• klankbordfunctie: de commissaris, met veel ervaring en deskundigheid, denkt als een ondernemer met de ondernemer mee waarbij hij zijn eigen verantwoordelijkheden heeft.
• toezichthoudersfunctie: de commissaris bekijkt hoe het bedrijf wordt geleid. Niet als controleur, maar als inspirator. Hij stelt kritische vragen zodat jij het beter kunt doen.
• toetsfunctie: de commissaris houdt je scherp op specifieke terreinen. Denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving.

GBV
Wat geldt voor de DGA op het gebied van goed bestuur, geldt zeker ook voor de commissaris: wat je ook doet en wat je ook controlt, gewoon je GBV gebruiken. Je gezond boerenverstand, dan kom je het verste.

< Alle thema's