Column Kyra van Denken: Uitstel van executie?


Uitgave: Juli-Aug 2020
Thema’s: Werknemers Werk Wetgeving Recht Risicomanagement Advocatuur Arbeidsrecht Arbeidsvoorwaarden Subsidie

Inmiddels zijn we vier maanden verder nadat de wereld op slot ging, ondernemers te maken kregen met omzetdaling en er zelfs veel ondernemers hun deuren tijdelijk gedwongen moesten sluiten. En op dat moment kreeg ik het als arbeidsrechtjurist juist drukker, hetgeen economisch gezien geen goed teken is. Waar ik daarvoor in mijn carrière nog amper ooit een vraag had gekregen over Werktijdverkorting, moest ik deze regeling nu uit het stof trekken omdat ondernemers massaal Werktijdverkorting aan wilden vragen. Ik kreeg dagelijks te maken met vragen zoals ‘Welke subsidie kan ik aanvragen?’, ‘Wat zijn mijn rechten en plichten bij de aanvraag van een subsidie?’. Maar nu we vier maanden verder zijn is mijn advies aan u als ondernemer om eens die helikopter in te stappen en te kijken of het realistisch is dat u alleen gebruikmaakt van de aangeboden subsidies of dat dit slechts uitstel van executie is.

Reorganisatie
Momenteel zijn er meerdere regelingen waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. De NOW 1.0, de NOW 2.0, de TOZO en de TOGS, die inmiddels vervangen is door de TVL. Echter, dit zijn tijdelijke regelingen waarbij u als getroffen ondernemer te- gemoet wordt gekomen. Maar stel uzelf de realistische vraag: ‘Hoe zal mijn omzet er aan het einde van het jaar uitzien?’ Wan- neer het antwoord daarop is dat nog steeds onvoldoende om- zet verwacht wordt, dan is het - hoe pijnlijk ook - goed om na te denken over een reorganisatie. Wellicht kunnen werknemers in een andere functie worden geplaatst, kan de organisatie anders worden ingekleed, maar misschien zijn er zelfs te veel werk- nemers voor het overgebleven werk.

Begin tijdig
Indien het laatste het geval is, dan is een inkrimping wellicht on- vermijdelijk. Het advies dat ik u wil meegeven; wanneer inkrimpen niet voorkomen kan worden, begin dan tijdig met het opstellen van een reorganisatietraject. Er kan namelijk veel gewonnen worden in de voorfase, zoals het op orde maken van het functiehuis, opstellen van een sociaal plan, eventueel overleg met vakbonden, etc. Blijf dus realistisch en onthoud dat een goede voorbereiding van een reorganisatie het halve werk is.

< Alle thema's