Column Anton van der Geld: Zich durven engageren

In de psychologiepraktijk stimuleer ik mijn cliënten tot zelfwerkzaamheid en meer engagement. Durf je automatische piloot uit te zetten! Verander wat je kunt veranderen, laat los wat je niet kunt veranderen en engageer je met de mensen om je heen. Doe mee en bouw aan onze samenleving. Dat is meer dan ooit nodig.


Uitgave: Juli-Aug 2021
Thema’s: Samenwerking Politiek Medicijnen Column

De samenleving zit boordevol problemen, die om acute oplossingen vragen. Denk maar aan de talrijke vraagstukken op medisch, sociaal-economisch en politiek gebied. Zo’n oplossing moet primair van onszelf komen. Voor een effectief veranderingsproces is kracht en betrokkenheid nodig. In die termen gaan denken, zal meteen vruchten afwerpen. We zijn namelijk wat we denken. Onze gedachten sturen ons doen en laten. We moeten héél de mens serieus nemen en nooit zomaar opgeven. We moeten steeds met elkaar verder.

Krachtig en betrokken
Goed samenleven vraagt om betrokkenheid. Sociale contacten en een sociaal netwerk vormen een onmisbaar weefsel voor ons. Samen sta je sterk en kun je de problemen in de samenleving aanpakken. Ook op het werk. Veel moeilijkheden kunnen voorkomen worden door samenwerken in een werkcultuur van betrokken zijn bij elkaar. Dat betekent het uitbouwen van een humane en efficiënte organisatiecultuur. Belangrijk daarbij zijn een joviale sfeer op de werkvloer, teambuilding en transparantie. Gezamenlijke pauzes op zijn tijd zorgen voor een balans tussen inspanning en loslaten, een natuurlijk bioritme. Het brengt mensen samen om bewust pauze te houden en bij te praten, ook over niet-werkgerelateerde onderwerpen. Het bevordert evenwichtig werken onder medewerkers en evenwicht tussen hen en de werkgever. Tevens draagt het bij aan een groter gevoel van autonomie. Het kan burn-out voorkomen, want op het einde van de werkdag ga je voldaan en met nog voldoende energie naar huis. Samenleven en -werken zijn te vatten in het begrip: maatschappelijk ondernemen. De onderneming als deel van de samenleving.

Leef nu, het is onze zomer
Plezier in het werk, sociaal betrokken en geborgen, bepalen sterk ons levensgeluk. Mensen worden zo elkaars compagnonsderoute.Dat wordt extra zichtbaar in vriendschap en intieme relaties. Gezien en gewaardeerd worden, doet mensen groeien en bloeien. Het brengt ons gevoelens van geluk. De zomer is er. 

< Alle thema's