BDO: Geen blablabla

‘Doe maar gewoon’ was het advies dat Edo Musters ooit van een klant kreeg. Die raadgeving is hij altijd trouw gebleven. Het resultaat is een warme band met zijn klanten.


Uitgave: Mei-Juni 2010
Thema’s: Zakelijke dienstverlening Accountancy Administratie

Zo’n tien jaar geleden probeerde Edo een klant te overtuigen van BDO’s sterke marktpositie en fullservice-dienstverlening. Overenthousiast weidde hij uit over accountancy, belastingadvies, corporate finance, juridische dienstverlening etc. tot hij besefte dat de klant allesbehalve zat te wachten op dit soort blablabla; het enige wat die wilde was ‘gehoord’ worden. Sindsdien geeft BDO-adviseur Musters na de introductie het woord aan de klant terug en luistert hij.

Confrontaties
Behalve een luisterend oor en uiteraard vakkennis vindt Edo dat een oprechte interesse en betrokkenheid bij de klant, zijn sterkte uitmaken. 'Ik sta dicht bij klanten. Sommige familiebedrijven begeleid ik al sinds mijn aantreden bij BDO. Ik ken iedereen, weet waar de gevoeligheden liggen, zie jongere generaties in het bedrijf stappen en het in de tijd overnemen. Als een klant je tot zó ver laat meelopen, voel je je méér dan een louter zakelijke relatie. Ik vergelijk het met de huisarts; net als hij moet ik soms confronterend optreden en minder prettige zaken bespreken. De klant weet echter dat dit altijd gebeurt in het belang van zijn bedrijf. Je moet het met elkaar oneens kunnen zijn zonder dat dit de goede relatie bemoeilijkt. En hoe betrokken ik ook ben, ik probeer altijd een zekere afstand te bewaren want dat is nodig om een zuivere belangenafweging te kunnen maken en objectief te blijven.'

Helderheid
'De klant maakt uiteindelijk een keuze maar het is aan ons om hem voldoende informatie te geven om tot die keuze te komen. Met gezond boerenverstand kom je al een heel eind, maar in combinatie met heldere informatie en duidelijke cijfers sta je als ondernemer toch een stuk sterker. Vooral in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat een ondernemer beschikt over actuele cijfers en op de hoogte is van wet- en regelgeving. Ondernemers met krappe liquiditeiten helpen wij bij hun zoektocht naar fi nanciële ruimte. Dat doen wij door met actuele informatie onze klant bij te staan in gesprekken met banken, investeerders, crediteuren en Belastingdienst. Het imago van BDO als betrouwbare partij met brede expertise speelt daarbij een extra belangrijke rol om het doel te bereiken.'

< Alle thema's