Column Jaap van Wijlen: Innovatie


Uitgave: Mei-Juni 2010
Thema’s: Column Financieel advies

Ik hoorde Wouter bos zeggen dat hij er langer over doet om een tweedehands fiets van € 100 te kopen, dan om 17 miljard uit te geven om de bankensector te redden. Da’s lekker. Als 16 miljard niet genoeg is, dan maar 17. Inderdaad, de stap is maar klein.

De overheid geeft nog meer geld uit, aan innovatie. Zo roemde premier Balkenende de VOC-mentaliteit bij een pleidooi aan de Nederlanders om de gebaande paden te verlaten. De MP is ook voorzitter van het innovatieplatform. Om concurrerend te blijven moeten de ondernemers van nederland innoveren.

Om innovatie te ondersteunen zijn fiscale faciliteiten geschapen. Met ingang van dit jaar is een al bestaande regeling verder toegankelijk gemaakt: de Innovatiebox, een faciliteit in de vennootschapsbelasting. Deze bestond als Octrooibox al sinds 2007, maar nu is de werking sterk verruimd.

Eerst een zijstapje naar de loonheffi ng. Ook daar bestaat een faciliteit op het gebied van innovatie. Deze bestaat er uit dat de werkgever tot wel 50% (voor startende ondernemers nog meer) van de loonkosten van werknemers die zich met speur- en ontwikkelingswerk bezig houden, op de af te dragen loonbelasting in mindering kunnen brengen. Een loonkostensubsidie dus. Agentschap nL (voorheen senternovem) moet een goedkeurende verklaring afgeven.

Terug naar de Innovatiebox. Het is natuurlijk de bedoeling dat het speur- en ontwikkelingswerk uiteindelijk ergens toe leidt. Als uit het onderzoek een ‘immaterieel bedrijfsmiddel’ voortkomt dan kunnen daarmee behaalde resultaten op verzoek in de Innovatiebox worden belast.

En dan volgt de beloning: winst die aan de ontwikkeling kan worden toegerekend wordt belast tegen een tarief van 5% in plaats van het gangbare tarief van (maximaal) 25,5%. Wel moeten eerst de gemaakte kosten daarvan af. Leidt het onderzoek uiteindelijk tot niets dan mogen de kosten gewoon tegen het normale tarief in aftrek worden gebracht.

Het is niet zo dat deze faciliteit alleen voor high tech ontwikkelingen open staat. Ook meer alledaagse ontwikkelingen in het bedrijfsleven kunnen hiervan profiteren. Wees dus als innoverende ondernemer ook innovatief als het op uw fiscale verplichtingen aankomt. En nu maar hopen dat het geld goed besteed is.

Reageren?
jaap.van.wijlen@bdo.nl

Jaap van wijlen, partner BDO ’s-Hertogenbosch

< Alle thema's