Ondernemen met Visie: Sjoerd van het Erve

Volgens Sjoerd van het Erve beseffen bedrijven onvoldoende dat er een krapte op de arbeidsmarkt komt. Ondernemers moeten volgens hem dringend aan ‘jobcarving’ doen en meer WSW’ers (Wet Sociale Werkvoorziening) werkgelegenheid bieden.


Uitgave: Mei-Juni 2010
Thema’s: Ondernemen met visie Personeel & Organisatie Werving en selectie

De Nederlandse economie laat voorzichtige tekenen van herstel zien maar er loert alweer nieuw gevaar. Statistieken laten immers zien dat er de komende 20 jaar een enorm tekort op de arbeidsmarkt zal zijn. Alleen al in ’s-Hertogenbosch zullen naar schatting 150.000 arbeidsplaatsen wachten op invulling terwijl slechts 100.000 krachten beschikbaar zullen zijn. 

Jobcarving
'Er is nu al een structureel tekort aan personeel in de schoonmaak-, beveiligingsen thuiszorgsector', zegt Sjoerd van het Erve, directeur van de Weener Groep, 'en die trend zal - ook in andere branches - slechts toenemen. Het wordt dus hoog tijd dat het bedrijfsleven met een andere blik naar de arbeidssituatie kijkt. Enerzijds moeten bedrijven meer aan ‘jobcarving’ doen - schaven binnen functies of functies uit elkaar halen - anderzijds moeten zij meer denken in termen van ‘competenties en taken’ in plaats van te focussen op functies. Dit zou een aanzienlijk positieve impact hebben op onze huidige en toekomstige arbeidssituatie. In het niet-functiegerichte denken past ook het streven om mensen met een arbeidshandicap zo dicht mogelijk bij het arbeidsproces te brengen. Bovendien zijn zij vaak de aangewezen medewerkers: zij zorgen niet alleen voor continuïteit in het productieproces maar zijn ook gedisciplineerd, uitermate precies en bijzonder gemotiveerd. Jammer genoeg worden die kwaliteiten nog te weinig onderkend. De vraag is dus hoe wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in contact kunnen brengen met regulier werken en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat zij optimaal presteren?'

Viermaal winst
'Op dit moment werken zo’n 400 van onze 1100 SW-medewerkers bij diverse bedrijven', gaat Sjoerd verder, 'maar dat moeten er véél meer worden. Er zal altijd een percentage mensen zijn dat moeilijk detacheerbaar is, omdat die medewerkers een hoge mate van begeleiding nodig hebben. Los daarvan is ‘supported employment’, zoals het werken in het kader van WSW heet, uitsluitend winstgevend. Ik durf zelfs stellen dat het een viervoudige winst oplevert. Ten eerste is het een financieel aantrekkelijke maatregel voor ondernemers. Ten tweede lopen bedrijven weinig risico, want als onze mensen niet blijken te passen in de organisatie, kan de overeenkomst weer worden beëindigd. Ten derde past het in-dienstnemen van SW’ers in maatschappelijk verantwoord ondernemen; je laat mensen weer meedoen. Tot slot stimuleert het medewerkers opnieuw deel te nemen aan de samenleving. Het geeft hen structuur, trots en eigenwaarde en dat vertaalt zich weer op andere maatschappelijke vlakken. Komt nog bij dat SW’ers én enorm gemotiveerd én uitermate geconcentreerd zijn om repeterend werk te doen.'

Van mollenvanger tot jurist
Waarom bedrijven dan niet massaal een beroep doen op organisaties als de Weener Groep willen wij van Sjoerd weten? 'Omdat men nog te vaak SW’ers associeert met industrie en groen, terwijl wij van mollenvangers tot juristen kunnen aanbieden', luidt het antwoord. 'Ik zou tegen ondernemend Den Bosch willen zeggen: weet ons eerst maar eens te vinden en denk niet in hokjes. Laat ons samen bekijken hoe we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen en hoe wij iemand met 60% arbeidscapaciteit voor 100% - of althans zo maximaal mogelijk - productief kunnen laten zijn. Neem nu een schoonmaker met een minder-valide arm, die geen handelingen boven schouderhoogte meer kan uitvoeren. Je kunt zijn beperking bijvoorbeeld probleemloos opvangen door hem specifiek in te zetten bij het schoonmaken van tafels. Slimme ondernemers focussen op mogelijkheden en niet op beperkingen', besluit Van het Erve.

< Alle thema's