Avans Hogeschool: De generatie Nu heeft antwoord

‘Vaak zien bedrijven de toegevoegde waarde van samenwerking met het onderwijs niet. Ze zijn bang dat het (te) veel tijd kost. Dat terwijl de actuele kennis en verfrissende kijk van de huidige generatie studenten hen ook veel kan brengen.’


Uitgave: Maart-April 2017
Thema’s: Management Marketing Marketing en communicatie Economie Recycling MVO

Dirk van Gestel, marketing manager bij Desso/Tarkett houdt een presentatie voor de ruim negentig tweedejaarsstudenten van de Avans-opleiding International Business & Languages. Samen met Bas Vogelsangs, docent, wordt het ‘project Desso’ toegelicht. Het houdt in dat studenten een marketingplan schrijven voor Desso dat de Duitse markt wil betreden met een vernieuwend businessmodel. Dirk zelf typeert het project als ‘circulaire economie gebaseerd op duurzaamheid in de meest praktische vorm’. ‘Onze studenten zijn zeer begaan met duurzaamheid, maar niet als het bij theorie blijft’, vult Bas aan. ‘Natuurlijk kun je colleges over duurzaamheid geven, maar het is veel interessanter én motiverender als studenten aan een concreet project voor een echt bedrijf kunnen werken.’

Competitie

‘De generatie studenten die nu in de schoolbanken zit, is opgegroeid met pay per use. Gebruikt Spotify. Betaalt voor het gebruik van muziek. Cd’s of lp’s kopen maakt geen deel uit van hun beleving. Ook Desso is bekend met dit principe: de klant hoeft niet altijd het tapijt te kopen, maar kan het tevens leasen. Dit project is de studenten dan ook op het lijf geschreven’, meent docent Bas. ‘Gezien het internationale karakter past het bovendien perfect in hun opleiding. Het is de bedoeling dat de drie klassen tweedejaars in tien weken tijd en in groepjes van maximaal vijf, een marketingplan uitwerken. Tussendoor is er ruimte voor vraag en antwoord. Aan het eind van die periode zijn er dus vijftien plannen die misschien wel heel erg uiteenlopen. De respectieve begeleiders selecteren het beste plan per klas. De winnende drie plannen worden dan in een echte battle voorgelegd aan Desso (lees: Dirk van Gestel). Ja, de invloed van The Voice of Holland is ook bij ons doorgedrongen’, lacht Bas. ‘Het competitie-element is erg belangrijk voor onze studenten. Ze zullen dus ongetwijfeld die battle willen winnen.’

Zinvolle bijdrage
Avans Hogeschool en Desso/Tarkett hebben allebei duurzaamheid hoog in het vaandel staan. ‘Bij Avans krijgen studenten een maatschappelijk bewustzijn mee. Wat zijn de sociale, ecologische en economische gevolgen van hun keuzes en handelen voor de samenleving? Dit is geen apart vak, maar een manier van denken en doen die is geïntegreerd in het lesprogramma’, aldus Bas. Ook tapijtmerk Desso wil een zinvolle bijdrage leveren. ‘We streven ernaar dat alle producten in 2020 aan het cradle to cradle-principe voldoen. Het betekent dat een product na gebruik op een gezonde manier uit elkaar wordt gehaald en er een nieuw product ontstaat. Upcycling is het nieuwe recycling. Gebruik is belangrijker dan bezit. Je ziet de wereld ook steeds meer die kant opgaan’, stelt Dirk.

Geleased tapijt
‘Vanuit dit duurzaam denken rolde Desso een aantal jaren geleden een concept uit waarbij de klant een tapijt leaset in plaats van koopt. Desso blijft in principe eigenaar van het tapijt. Het garandeert ons dat een tapijt aan het eind van zijn economische of technische cyclus bij ons terugkomt. Zodat wij de materialen op een milieuvriendelijke manier kunnen hergebruiken en omzetten in een nieuw product. Dit concept is met succes uitgerold in Nederland en België. Nu willen we ook Duitsland ervan overtuigen. Maar de Duitse markt is vrij conservatief. Samen met Avans hebben we alle gegevens omgezet in een interessante casus voor de studenten International Business & Languages.’

Ongeduldige generatie
Gaat Desso ook iets doen met het winnende marketingplan? Een frequent geuite klacht van studenten is immers dat er vaak te weinig gebeurt met de resultaten van hun afstudeerprojecten. ‘Het is zeker de bedoeling om er daadwerkelijk gevolg aan te geven’, beaamt Dirk. ‘Maar hoe dan ook gaan er toch gauw een jaar of twee overheen voor een plan in de praktijk kan worden omgezet. Dat is misschien moeilijk te aanvaarden voor de generatie Millennials. Zij zijn immers de ongeduldige generatie, voor wie alles ‘nu’ moet gebeuren.’

Kloof verkleint
Zowel Dirk als Bas zijn het erover eens dat de samenwerking duidelijk voor meerwaarde zorgt en spreken van een duurzame kruisbestuiving. ‘Projecten zoals dit verkleinen de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven. Studenten leren hoe het er in bedrijven aan toegaat en beseffen dat een plan niet meteen uitvoerbaar is. Tegelijk is het belangrijk dat bedrijven leren omgaan met de toekomstige generatie medewerkers. Als ze daarin slagen, zullen ze die generatie ook makkelijker kunnen binnenhalen en vasthouden’, meent Bas. ‘Het is een mondige generatie, die op een andere manier naar dingen kijkt. En dat is dan weer verfrissend voor het bedrijfsleven. Het schudt de boel op’, vindt Dirk. Als de voordelen van samenwerking tussen onderwijs en ondernemers zo duidelijk zijn, waarom gebeurt dit dan niet vaker? ‘Ik denk dat bedrijven nog te weinig overtuigd zijn van de toegevoegde waarde die wij kunnen bieden. En dat ze bang zijn dat het te veel tijd vergt’, antwoordt docent Bas. ‘Het vraagt inderdaad veel tijd, maar je krijgt er ook heel veel voor terug’, aldus marketingmanager Dirk.

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Jan Sprij

< Alle thema's