Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken: Met de voeten in de klei

Het voormalige Proefstation voor de Varkenshouderij in Rosmalen huisvest sinds twee jaar de Stadsboerderij Eyghentijds. Waar in het verleden de opschaling van varkens is onderzocht, worden tegenwoordig biologische varkens gehouden. De locatie biedt tevens plek aan tal van andere initiatieven, zoals horeca, een kinderopvang, imkerij en zelfoogst tuinderij. Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken staat het boerenechtpaar Van Wagenberg in hun ambitieuze plannen bij met raad en daad.


Uitgave: Maart-April 2017
Thema’s: Ondernemen MVO

Iedereen van 0 tot 100 jaar, gezond of met een mentale of fysieke beperking, kan bij Stadsboerderij Eyghentijds terecht: als bezoeker, vrijwilliger, stagiair of vanuit een re-integratietraject. De Rabobank-slogan ‘Zo lang mogelijk meedoen’ is volgens Chris Vinke, accountmanager MKB van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken, dan ook zeker van toepassing. ‘De maatschappelijke winst die de Stadsboerderij oplevert, is een voorname reden voor Rabobank om in deze onderneming te stappen.’ Het businessmodel van Eyghentijds bleek eerder niet door iedere bank en adviesbureau te worden begrepen. Frank van Wagenberg vertelt: ‘Ons is vaak geadviseerd te focussen op een specifiek onderdeel, maar voor ons zit de kracht hem met name in de mix. Wij willen juist een moderne variant van een boerderij uit de jaren ’50 zijn; waar kleinschalig vee wordt gehouden, kinderen kunnen spelen, opa’s en oma’s of mensen die buiten de boot dreigen te vallen worden opgevangen en waar boerenproducten worden verkocht.’

Geen ‘jasje dasje’
Als sterk ondernemersechtpaar vormen Frank en Jolanda een stabiele basis onder de ‘risicovolle onderneming’. Er is een heldere taakverdeling. Daarnaast wordt aan de keukentafel dagelijks alles besproken. ‘Met de voeten in de klei vormen we een stevige basis. Als één team volgen we dezelfde koers’, aldus Jolanda. De echtelieden nemen advies van anderen wel tot zich, maar vergeten niet waar zij vandaan komen. Frank: ‘We zijn begonnen als boerengezin in Esch. Voor ons geen ‘jasje dasje’ en uitvoerig netwerken; we laten zien wie we zijn. Vanuit onze gedrevenheid weten we stagiaires, ondernemers, de gemeente, de provincie en andere instellingen naar ons toe te trekken.’ Want op de deur geklopt wordt er zeker. MVO is een hot item en ook met een dagbesteding voor ouderen springt Eyghentijds in een gat. ‘Er wordt van ons veel gevraagd, maar het is ook goed om wat terug te eisen’, stelt Jolanda. Chris adviseert het echtpaar daarbij. ‘Door projecten op te delen en belanghebbende partijen bijeen te brengen kun je vaak ondersteuning krijgen. Zo bekijkt Rabobank of zij biomassateelt op Eyghentijds kan helpen financieren als groenproject. De overheid geeft belastingvoordeel aan ‘groene’ beleggers. Hierdoor kunnen we een lening voor een lager rentetarief aanbieden.’ Daarnaast heeft Chris de sociale ondernemers geadviseerd om ook de gemeente hierbij te betrekken. ‘Zij hebben immers ook belang bij het verduurzamen van de gemeentegrond, waarop Eyghentijds gevestigd is.’

Teruggefloten
Inmiddels hebben ook veel vrijwilligers de weg naar de Stadsboerderij gevonden; zo’n zestien mensen stropen hier regelmatig de mouwen op om te helpen met allerlei klusjes: van timmerwerk tot koken voor de dagbesteding. En die extra handen zijn hard nodig. Want de ambities van de familie Van Wagenberg zijn groot: van het uitbreiden van de horeca- en kinderactiviteiten tot het bieden van zakelijke arrangementen en het openen van een Bed and Breakfast. Chris: ‘Frank ziet altijd kansen en meestal tegelijk. Daarin heb ik hem weleens teruggefl oten. Een goede balans tussen nieuwe investeringen en de huidige opbrengsten moet er immers zijn.’ Frank reageert: ‘Ik kijk tegenwoordig met een kritischere blik dan voorheen. Ik vraag mezelf eerst af: is het wel een waardevolle aanvulling?’ Jolanda concludeert: ‘Ons businessmodel groeit organisch. Maar we blijven trouw aan onze kerngedachte: op sociaal of milieutechnisch gebied waarde toevoegen aan de maatschappij.’ 

Tekst: Linda Groothuijse
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's