Column Marijn Verhagen: Een heet hangijzer


Uitgave: Maart-April 2019
Thema’s: Accountancy Administratie Adviesbureau Belastingadvies

In 2017 omschreef een Britse journalist met de volgende metafoor de problematiek rondom de Brexit: ‘Ik zeg mijn abonnement bij Netflix op en ga met iedere filmproducent afzonderlijk onderhandelen om de beste deal eruit te slepen voor mij en mijn familie.’ Wat mij betreft een kernachtige metafoor en als ik hem doortrek naar de huidige stand van zaken vrees ik dat hij en zijn familie een alternatief moeten gaan zoeken voor de gebruikelijke filmavondjes.

Derde land
Hoewel er bij het ter perse gaan van deze editie, nog altijd geen deal is, beginnen steeds meer bedrijven zich af te vragen hoe ze zich kunnen voorbereiden op een Brexit. En dat is terecht. Zo ook een nieuwe klant die regelmatig handel drijft met het VK. Deze klant wilde graag met ons ‘Brexit-sparren’. Het geven van een definitief advies is natuurlijk onmogelijk nu de toekomst nog onzeker is. Inventariseren, plannen en eventueel implementeren is echter wel al mogelijk. Zodra de harde Brexit een feit is, wordt het VK een ‘derde land’. Alle huidige regelingen geldend binnen de Europese Unie zijn dan niet langer geldig voor handel met het VK.

Langere wachttijden
Maandelijks koopt deze klant goederen in in de VK. Wanneer na 29 maart deze goederen arriveren in Nederland, moet er een douaneaangifte worden gedaan. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De onderneming krijgt bijvoorbeeld te maken met langere wachttijden, extra compliance kosten per zending, invoerrechten en certificeringen/vergunningen die nodig zijn om goederen in te mogen voeren. Als voorbereiding op de mogelijke harde Brexit is een zogenaamd EORI-nummer aangevraagd (ten behoeve van de communicatie met de douane), bepaald wat de additionele kosten zullen zijn en hoe hierop bespaard kan worden, is de douanepositie in kaart gebracht, en de onderneming in contact gebracht met een douane-expediteur die de douaneaangiftes regelt. Verder heeft de klant op dit moment actief contact met de leveranciers in het VK om de toekomstige goederenstromen zo goed mogelijk te regelen en eventueel te wijzigen.

Geen optie
Naast de complexe douaneverplichtingen kan de Brexit ook gevolgen hebben voor onder meer de btw en de vennootschapsbelasting. Handelt u direct of indirect met het VK, dan is stilzitten geen optie. De tijd die de politiek neemt om tot een akkoord te komen, kunt u zich als ondernemer niet veroorloven.

< Alle thema's