VLC & Partners en Knapen Trailers: Niets is zo funest als routine

‘De dakdekker die verzuimt na te gaan of er niets smeult. Een terugroepactie die een groot financieel risico kan inhouden. Aansprakelijkheidskwesties met verregaande gevolgen. In het kielzog van de risicobewuste petrochemische en financiële sector, gaat nu ook de maakindustrie in sneltreinvaart nadenken over de ‘wat als’-vraag.’


Uitgave: Maart-April 2020
Thema’s: Verzekeringen Adviesbureau

Ook zij hebben immers te maken met risico’s die hun continuïteit kunnen bedreigen. ‘Welke risico’s loopt het bedrijf? Wat is de impact? Hoe kunnen we dit voorkomen? Risicomanagement betekent dat we samen met de klant bedreigingen in kaart brengen en bespreken. Vaak brengen we minder leuk nieuws. Aan mooi weerpraatjes hebben klanten namelijk niets. Wel aan onderbouwd advies omtrent risicobeperking. Dus durven we best koppig te zijn. Als er vertrouwen is, kan er overigens veel. Zonder vertrouwen gebeurt er niets,’ vertelt Martin Weltje, directeur risk VLC & Partners.

Verder bouwen
Michel van Hoof, registermakelaar in assurantiën VLC & Partners adviseert Knapen Trailers al veertien jaar omtrent risicobeperking. ‘In 2009 deed ik hier een opdracht. Mijn eindscriptie ging over de bedreigingen die we zagen, wat er al gedaan was om de gevolgen te verkleinen en wat er nog moest gebeuren om ze zelfs te vermijden. Op dat rapport bouwen we nog steeds verder. Risicomanagement is een organisch iets. Er zullen altijd wel risico’s opduiken. Maar bij Knapen Trailers is veiligheid echt prioriteit. Ze denken voortdurend na over hoe alles beter en veiliger kan.’

Alert blijven
‘Daarbij kijken we niet alleen naar het eindproduct’, zegt Wilfried Holtackers, group controller bij Knapen Trailers. ‘Onze way of work bestaat uit drie pijlers van innovatie: product, proces, cultuur. Veiligheid moet in alle drie top of mind zijn. We werken veilig of we werken niet. Veiligheid zit in ons DNA. Het is een proces. Een kwestie van herhalen. Van elke dag alert blijven. Eerdere incidenten hebben aangetoond dat een ongeluk in een klein hoekje zit en dat niets zo funest is als routine. Gewoontes zorgen dat de focus op risico’s verslapt. Dat veiligheid onze topprioriteit is, blijkt ook uit het feit dat we een interne veiligheidscoördinator hebben. Verder lopen Michel en ik elk kwartaal een rondje door het bedrijf. Samen kijken we kritisch naar alle facetten van het productieproces. Hij vertelt medewerkers ook wel eens waarom bepaalde preventieve beslissingen zijn genomen.’

Blinde vlekken
Op de vraag of Knapen Trailers ooit het advies van VLC & Partners in de wind sloeg, antwoordt Wilfried: ‘Het gaat eerder om blinde vlekken. Items die ooit geparkeerd werden en nu weer worden opgenomen. Een paar jaar geleden hadden Michel en ik het bijvoorbeeld over cybercrime. De vraag was niet of maar wannéér we met cybercrime te maken zouden krijgen. Tegenwoordig werken we grotendeels digitaal en ons productieproces is grotendeels robotgestuurd. Het Internet of Things is derhalve niet meer weg te denken in ons bedrijf. Het risico op cybercriminaliteit stijgt navenant. Dat hebben we nu wel degelijk afgedekt.’

Roze bril
Kijk je na veertien jaar als adviseur nog met een frisse blik naar de risico’s in het bedrijf van je klant? ‘We trainen onszelf erop dat we onze roze bril afzetten, niet in de valkuil van gewoonte trappen’, antwoordt Michel. ‘Ook vanuit onze organisatie letten we hier scherp op’, voegt Martin eraan toe. Onze mensen leggen elke drie jaar examen af. Daarnaast voltooien ze maandelijks modules. Als je als advieskantoor achter de feiten aanloopt en niet up-to-date blijft, ben je binnen de kortste keren verdwenen. We hebben onze klanten bewust ondergebracht in zeven sectoren. Elke accountmanager heeft een beperkt aantal klanten in zijn portefeuille en we proberen hen zo lang mogelijk op die klanten te houden. Het stelt hen in staat om een goede relatie met de klant op te bouwen zonder de objectiviteit te verliezen.’

Veranderende wereld
Als alles een kwestie van vertrouwen is - zoals Martin eerder stelde - hoe belangrijk is dan de persoonlijke klik tussen klant en adviseur? Wilfried: ‘Een vroegere hoogleraar op de universiteit gaf een advies wat ik altijd heb onthouden: ‘Be connected’. Zorg dat je mensen om je heen hebt die je kunnen helpen. Met het bedrijf en vooral ook in je functie. Trailers bouwen is onze corebusiness. We zijn een groeiende organisatie en werken internationaal met alle bijbehorende facetten. Daarom moeten we connected zijn met de veranderende wereld om ons heen. Michel is een vent die weet waarover hij het heeft. Hij vertelt een duidelijk verhaal. Vertelt wat er in de wereld gebeurt. Brexit bijvoorbeeld is al een paar jaar een hot item. Wij weten redelijk wat de gevolgen zijn. Komend jaar gaan we kijken wat dit daadwerkelijk voor ons betekent. We werken fijn samen. Houden elkaar op een kritische manier scherp. Dat maakt Michel zo’n goede sparringpartner. Ik zou geen andere risicoadviseur willen’, luidt Wilfrieds stellige conclusie.

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marloes Kemps

< Alle thema's