Vrouw in Business: Suzanne van der Horst

Stellen dat Suzanne van der Horst niet het geijkte carrièrepad volgde, is een understatement. Vastbesloten volgde zij haar eigen weg die via tussenstops leidde naar credit management en een partnerschap in XOLV.


Uitgave: Mei-Juni 2011
Thema’s: Consultancy Creditmanagement Training Vrouw in Business

'Een actieve, ondernemende vrouw die graag verschillende zaken tegelijk aanpakt', luidt het antwoord op de vraag hoe Suzanne zichzelf ziet. Het gesprek dat volgt bevestigt haar zelfbeeld. Sleur is overduidelijk niet aan haar besteed, uitdagingen des te meer. In hectische situaties - die veel mensen het liefst uit de weg gaan - voelt zij zich op haar best. Met gevoel voor humor excelleert zij in een vooral mannelijke wereld van credit management.

Een beetje globetrotter
'Ik ben zeventien keer verhuisd. Het begon tijdens mijn jeugd, als gezin verhuisden we vaak wegens het beroep van mijn vader; op mijn achttiende ben ik er echter uit eigen beweging mee verder gegaan', lacht Suzanne. 'Het laat wellicht een soort onrust zien die ik, met name vroeger, voelde. En die ongedurigheid verklaart misschien dan weer waarom dingen mij moeten blijven boeien, wil ik ermee doorgaan. Als ik het gevoel heb erop uitgekeken te zijn, stop ik er liever mee. Ik ben nieuwsgierig en wil mezelf blijven ontwikkelen. Ik laat de dingen op mijn pad komen en probeer die dan met volle inzet en overtuiging te doen, want ik ben een onmiskenbare perfectionist. Ik heb dus nooit een bepaalde strategie voor ogen gehad. Als er al een rode draad door mijn leven loopt, is het dat ik niets volgens het boekje doe.'

De juiste keuze
Na mijn MBO-opleiding (zorg) werd ik vrij snel moeder en ik moet zeggen dat dit mij goed beviel. Samen met mijn inmiddels ex-man heb ik ook nog een restaurant uitgebaat. Toen ik op een bepaald moment echter ging scheiden vond ik het belangrijk dat ik voor mezelf en mijn drie kinderen kon zorgen. Teruggaan naar de zorg kon en wilde ik echter niet. Wat dan wel, vroeg ik me af? Ik zag dat mijn boekhouder het goed voor elkaar had en dacht ‘wat hij kan, kan ik ook’', glimlacht Suzanne. 'Door bovendien voor debiteurenbehandeling te
kiezen, zou ik altijd verzekerd zijn van werk want facturen moeten hoe dan ook betaald worden. Mijn keuze voor dit vakgebied was in eerste instantie dus gebaseerd op praktische overwegingen. Ik volgde allerlei opleidingen in dit vakgebied en koos vervolgens bewust voor een groot bedrijf . Een organisatie met veel verschillende afdelingen bood volgens mij meer kansen om ervaring op te doen. Dat was ook het geval. Ik heb daarna in bijna tien jaar bij verschillende bedrijven werkervaring opgedaan in het credit management.'

Vrijheid
'Hoe leuk ik de diverse bedrijven ook vond en hoe gevarieerd het werk ook was, in loondienst zijn ervaarde ik als verstikkend. Ik vind het namelijk prettig om zelf besluiten te nemen en de vrijheid te hebben eigenhandig invulling aan iets te geven. Door zelfstandig te gaan werken kon ik klanten bovendien garanderen dat hun debiteurenafhandeling volledig gebeurde op de manier die zij wilden. Dat ik vooraf meer dan goed mijn huiswerk deed, vond ik vanzelfsprekend want voor een tevreden klant moet je alles overhebben. Ik mag dan ook gerust stellen dat ik keihard heb gewerkt. Zo ging ik ook een NLP-opleiding volgen om klanten beter te begrijpen en was ik een van de eersten in Nederland die de online opleiding International Credit Management van de Michigan University (USA) volgde en met succes afrondde. Vorig jaar november kwam dus XOLV op mijn pad. Mijn huidige compagnon zocht op dat moment zoals hij het zelf verwoordde ‘een pittige dame met kennis van zaken om zijn mannenteam te versterken’. Het XOLV-concept trok me aan. XOLV helpt immers met het verbeteren van werkkapitaal door een unieke combinatie van kredietverzekering, factoring, training, consultancy, outsourcing en incassobemiddeling. Dit bijzondere totaalpakket - dat je nergens anders in Nederland vindt - impliceert dat ik in mijn BV veel en gevarieerde diensten aan klanten kan aanbieden. Komt nog bij dat ik door de partnerschapstructuur eveneens de capaciteiten van andere mensen kan inzetten. Als solistzelfstandige ondernemer daarentegen kun je nooit harder werken dan je al doet.'

Mooie balans
Tot slot de vraag wat zij jonge ondernemers als advies wil meegeven? 'Als ik kijk naar mijn puberende kinderen en naar wat ikzelf op eigen kracht heb bereikt, weet ik dat alles mogelijk is als je het maar genoeg wilt. Je moet echter wel doorzetten, geduld hebben en kunnen incasseren; je moet bij wijze van spreken negen van de tien keer ‘nee’ kunnen aanvaarden, maar voor die ene ‘ja’ doe je het, toch? Zelf vind ik dat ik een prachtige balans in mijn leven heb gevonden. Enerzijds heb ik een mooi gezin en een lieve man die volledig staan achter wat ik doe - als dat niet het geval zou zijn, zou ik niet kunnen functioneren zoals nu het geval is - en anderzijds werk ik in een ontzettend interessant en afwisselend vakgebied. Als ik die balans de komende jaren kan vasthouden, ben ik een gelukkig mens', besluit Suzanne van der Horst.

< Alle thema's