ING: Elk jaar weer beter, informatiever en energieker

'Elk jaar weer beter, informatiever en energieker.' zegt Marcel Beckers, ING Regiodirecteur Business Banking in Oost-Brabant als we hem vragen naar het OndernemersCongres. 'Al vijftien jaar een sterk merk, als hèt ondernemersevenement van Nederland en we zijn er sinds het begin bij. We zijn er als ING-ers trots op dat we mede-initiatiefnemer en hoofdsponsor zijn.'


Uitgave: Mei-Juni 2012
Thema’s: Bedrijfsnetwerk Netwerken Businessevent

Ook dit jaar wacht hem een tot de nok toe gevulde zaal en een drukbezochte beursvloer. Het zal – net als in de voorgaande edities – volledig uitverkocht zijn, ondanks de ruime locatie. 'En terecht', zegt Beckers. 'Waar krijg je anders zoveel kennis, inspiratie, uitbreiding van je netwerk en een dosis energie om te ondernemen in één dag? Ik ken geen vergelijkbaar ondernemersevenement.'

Belangrijke trends
Het ING Economisch Bureau publiceert voorafgaand aan het OndernemersCongres zijn regiovisie. Hierin komen de economische prestaties van de verschillende sectoren in de regio Noordoost-Brabant aan bod. Ook wordt er een blik vooruit geworpen: wat zijn de belangrijkste trends waarop de ondernemer kan inspelen? De regiovisie is een verfijning van het in april uitgebrachte rapport 'Ondernemen naar 2020 - Kansen voor ambitieuze ondernemers'. Dit rapport beschrijft vijf belangrijke trends: duurzaamheid, internet, technologie, demografie en internationalisering en de impact die deze trends per sector kunnen hebben op de afzetkansen en de bedrijfsvoering. 'Een nuttig rapport voor ondernemers die kansen willen zien en benutten,' zegt Beckers. Alhoewel een flink deel van de MKBondernemers zich noodgedwongen vooral op overleven richt, denkt Beckers dat veel ondernemers een antenne hebben voor belangrijke ontwikkelingen waarop ze kunnen inspelen. 'De economische groei zal de komende jaren op z’n zachtst gezegd niet uitbundig zijn. Daardoor wordt het nog lastiger om te ondernemen, staat het vak ondernemerschap centraal en moet je alert zijn op de mogelijkheden die er aankomen of er al zijn.'

Internationaal
'Neem nu bijvoorbeeld de industrie. Technologie zal daar een belangrijke trend blijven, naast internationalisering. De Nederlandse industrie zal sterk kunnen groeien als ondernemers een rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals bio- en nanotechnologie. Onze wetenschappers zijn al succesvol. Samenwerking met universiteiten kan hier veel opleveren. En internationaal kunnen we een stap verder kijken. Nu is nog veel van onze export gericht op West-Europa, maar juist in India, China en Brazilië en enigszins in Oost-Europa groeit de middenklasse die onze producten goed kan gebruiken.'

pag 31 Ondernemerscongres sfeerfoto
Kennis delen
'ING deelt haar kennis met de ondernemers', zegt Beckers. 'Door de studies van het ING Economisch Bureau naar regio’s en sectoren, maar we vertalen die kennis ook naar bedrijfsniveau. Onze adviseurs zien zich als strategisch partner van de ondernemer. Zij kunnen een bedrijf op een aantal criteria doornemen en in een rapport vatten in hoeverre de onderneming is voorbereid op de toekomst, ook ten opzichte van zijn naaste concurrenten.' Kennis delen is ook een belangrijk onderdeel van het OndernemersCongres waar de nieuwste ontwikkelingen, handige tips en ondernemersvisies gedeeld worden.

Inspiratie
Een tweede belangrijk ingrediënt: inspiratie. Op het OndernemersCongres komt de  bezoeker in aanraking met gedreven sprekers en topcoaches die ingaan op het behalen van successen, impulsen geven en motiveren. 'Ook als niet-ondernemer ben ik hiervoor zeer gevoelig', glimlacht Beckers. 'Deze toppers weten moeilijke vraagstukken altijd te fileren tot er een duidelijke vraag overblijft. En die is te beantwoorden door gericht actie te ondernemen. Meteen, of de volgende ochtend. Je krijgt eigenlijk als bezoeker de impliciete opdracht mee: als je iets wilt veranderen, moet je er zelf meteen mee beginnen.'

Netwerken
'Misschien wel het belangrijkste van de dag', zegt Beckers. 'Voor ons als ING, maar ook voor de ondernemers.' Het is een belangrijke doelstelling van de organisatie om het ideale klimaat te scheppen voor een hoogwaardig ondernemersnetwerk waarbij waardevolle contacten ontstaan. 'En dat wordt dit jaar nog veel beter', zegt Beckers met enige trots. 'We hebben een instrument ontwikkeld, waarbij bezoekers van het OndernemersCongres via LinkedIn al kunnen aangeven dat ze er zullen zijn en kunnen zien wie er nog meer is en waar zij vooral in geïnteresseerd zijn. Zo kun je als bezoeker vooraf al heel gericht netwerken. Een mooie mix van sociale en fysieke netwerken.'

Geslaagd
'Eigenlijk is het OndernemersCongres bij voorbaat al geslaagd. Het is een succesformule die steeds beter wordt. Het geeft zoveel energie dat het bijna niet voor te stellen is dat het vorige OndernemersCongres alweer een jaar geleden is. Daar sprak ik met zeer veel ondernemers en eigenlijk echoot het na een jaar nog steeds na. Elke week spreek ik wel met iemand, of beland ik in een situatie die rechtstreeks te herleiden is naar het OndernemersCongres. Volgens de officiële kalender duurt het OndernemersCongres maar één dag, maar in werkelijkheid duurt het minimaal een jaar!'

< Alle thema's