Staalbankiers: Omdat je maar één keer leeft...

De horizon nooit uit het oog verliezen, het doel eventueel bijstellen, risico’s beheersen en vooral ‘rustig’ bankieren. Met deze strategie probeert Staalbankiers al bijna een eeuw de dromen van haar cliënten waar te maken.


Uitgave: Mei-Juni 2012
Thema’s: Beursgang Beleggingsadvies Vermogensbeheer

Nog voor er sprake was van het begrip, stelde Staalbankiers ‘klantgerichtheid’ voorop in haar doen en laten. Vooral het ‘laten’ getuigt van haar zorgzaamheid voor de cliënt. Vermogensbeheer is volgens Staalbankiers namelijk veel meer dan het louter investeren van vermogen; het is ook en misschien wel vooral, het beheersen van risico’s. Met afgeschaafde bergen en opgevulde dalen komen dromen eerder binnen handbereik, vindt men bij Staalbankiers.

Risicomanagement
'Zoals een huisarts de gezondheidsrisico’s van een patiënt probeert te beheersen, zo managen wij de financiële risico’s van de cliënt. Daarom spreken wij ook van risicomanagement in plaats van vermogensbeheer', stelt Ad Huisman, regiodirecteur Zuid. 'Al bijna een eeuw lang denken wij vanuit de cliënt; al bijna een eeuw is zijn doel ook ons doel en proberen we de dromen van de cliënt te realiseren. Wij vinden het immers belangrijk dat de cliënt niet alleen vandaag maar ook op lange termijn comfortabel kan leven, dingen kan doen die hij belangrijk vindt en kan genieten van het leven. We proberen dat te bewerkstelligen door het vermogen van de cliënt op een excellente manier te beleggen en risico’s te beheersen. Omdat iedereen echter een andere interpretatie heeft van een ‘rijk en gelukkig leven’ is het zaak eerst en vooral inzicht te krijgen in de wensen en verlangens van de cliënt. Wat is het doel van de cliënt op korte en lange termijn? Hoe wil hij vandaag leven? En binnen tien jaar? Welke risico’s wil hij laten meewegen bij het beleggen van zijn vermogen? Pas als wij een antwoord op dit soort vragen hebben, kunnen we de juiste beleggingsstrategie voor hem uitstippelen. Dat we daarbij in alle openheid de risico’s voor hem duidelijk maken en visualiseren, vinden we vanzelfsprekend. Toch blijkt dit ons te onderscheiden in de markt.'

Rustige belegger
'Bij een nieuwe cliënt gaan we allereerst zijn financiële situatie in kaart brengen. Je kunt immers pas je doel bepalen als je weet wat je vertrekpunt is. Vervolgens gaan we de strategie vastleggen. Dat doen we met de nodige flexibiliteit want zowel het beoogde doel als de horizon van de cliënt kan mettertijd veranderen. Daarom bekijken we met een bepaalde regelmaat, samen met de cliënt, of zijn beleggingsprofiel nog steeds past bij zijn uiteindelijke doel. Na de strategie voor een bepaalde tijd te hebben vastgelegd, gaan we die invullen met de best mogelijke producten in de markt. Ik kanwel stellen dat wij hele rustige beleggers zijn. Hiermee bedoel ik dat de ontwikkeling van een fonds in principe nooit gigantisch naar boven of beneden uitslaat. Onze beleggingsstijl zorgt dat toppen afgeschaafd en dalen opgevuld worden. We gaan liever voor een gezond gemiddeld rendement dan voor grote schommelingen.'

pag 41 Staalbankiers
Breed en onafhankelijk

Dat Staalbankiers geen eigen, beursgenoteerde beleggingsfondsen heeft, vindt Ad Huisman alleen maar positief. 'Onafhankelijkheid garandeert immers objectiviteit. Als een van de weinige financiële instellingen kennen wij niet de ‘interne verplichting’ om eigen fondsen in de portefeuille van de cliënt te betrekken. Daardoor kunnen we altijd zoeken naar de ‘best brains in business’. Dankzij onze diverse beleggingsstijlen kunnen we bij de investering van een vermogen bovendien heel breed gaan. Trouwens, wat dat vermogen betreft wil ik graag opmerken dat je bij ons - in tegenstelling tot andere vermogensbeheerders - niet over een miljoen hoeft te beschikken; iedereen met een vermogen vanaf vijfhonderdduizend euro is van harte welkom bij Staalbankiers. Wij hebben een gevarieerd cliëntenbestand. In onze portefeuille zitten zowel DGA’s als stichtingbestuurders, executives, topsporters en vrijeberoepers. Omdat we uiteenlopende types cliënten hebben, beschikken we ook over uiteenlopende types bankiers en financieel specialisten. Toch kan het gebeuren dat we niet de nodige specialistische kennis in huis hebben; ik denk bijvoorbeeld aan specifieke vraagstukken omtrent verzekeringen, de aankoop van een huis in het buitenland of zorgbemiddeling. In dat geval gaan wij, net als de huisarts, te rade bij een externe specialist. Dankzij ons uitgebreide netwerk vormt dat geen enkel probleem.'

Vertrouwen in de toekomst
'We zijn volop bezig onze toekomst te bekijken', beantwoordt Ad onze vraag. 'Voorlopig verandert er niets. Wij voelen ons nog steeds comfortabel onder de vleugels van Achmea (op haar beurt een onderdeel van Eureko) en vanuit onze zes regionale kantoren blijven wij scherp kijken naar het beleid. Groei en continuïteit vormen daarbij de speerpunten. Bij Staalbankiers hebben cliënten een ‘vaste bankier’ die met zorgvuldigheid en persoonlijke aandacht waakt over hun vermogen. Cliënten moeten het gevoel hebben dat het goed zit met hun vermogen. Je dromen willen verwezenlijken is één, je dromen kunnen verwezenlijken is een ander verhaal. Dat laatste begrijpen wij als geen ander.'

< Alle thema's