Column Steven Faber: Wat is risico?


Uitgave: Mei-Juni 2015
Thema’s: Financieel advies Financiële risico's Beleggen Beleggingsadvies Column

Deze vraag lijkt in een beleggingscontext niet zo moeilijk te beantwoorden. Als je niet meer rustig kunt slapen omdat de beurskoersen dalen of als uit je portefeuille-overzicht blijkt dat je vermogen is gezakt. Dát is risico. Ook in de wetenschappelijke wereld wordt risico meestal gedefinieerd als het grillig op en neer bewegen van de beurskoersen: het zogenaamde volatiliteitsrisico. 

Toch is het goed om langer stil te staan bij risico en het wat breder te bekijken. Want als je risico louter ziet als koersfluctuaties, bestaat het gevaar dat je gericht wordt op de korte termijn en de langere termijn uit het oog verliest.

Je kunt risico ook vanuit andere oogpunten bekijken. Bij de huidige lage rentestand kan bijvoorbeeld het behoud van koopkracht een belangrijk punt zijn. Of beter gezegd; het mogelijk verlies van koopkracht, na inflatie en eventuele belastingen, is een belangrijke risicofactor. Stel dat het volatiliteitsrisico van beleggen u afschrikt en dat uw geld op een spaarrekening staat. De rente die u hierop ontvangt is gestaag gedaald, men spreekt al van negatieve rente op spaargelden. Hier snoept de inflatie ieder jaar een stuk af. De inflatie is ook al flink gezakt, maar toch houdt u aan reëel rendement duidelijk minder dan 1% over. Als u dan ook nog belasting moet betalen is het rekensommetje snel gemaakt. Met sparen teert u in op uw vermogen. 

Ik denk dat u er rekening mee moet houden dat de rente nog langere tijd laag zal blijven. Alle maatregelen die overheden en centrale banken in Europa nemen zijn er immers op gericht om de rente laag te houden. Ook de noodzakelijke afbouw van schulden en de vergrijzing werkt een lage rente in de hand. Met een zeer lage rentestand voor langere tijd zitten we in een situatie die zich niet eerder heeft voorgedaan. Dit plaatst mensen met vermogen voor een dilemma, of het nu spaarders zijn of beleggers. ’s Nachts rustig slapen is een groot goed. Als u zich maar realiseert dat tijdens de nachtrust sluipenderwijs aan uw vermogen wordt geknaagd. Als u een lange beleggingshorizon hebt verdient het aanbeveling een goede afweging tussen volatiliteitsrisico en koopkrachtrisico te maken.

< Alle thema's