Prisma: Iedereen heeft recht op een loopbaan

Prisma biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Prisma is ervan overtuigd dat ook zij een zichtbare en zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Het hebben van werk of dagbesteding is daarbij belangrijk. Prisma ondersteunt hierbij en investeert in een loopbaan voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, waar mogelijk binnen een regulier bedrijf. Daarom zoekt Prisma bewust de samenwerking met het onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.


Uitgave: Mei-Juni 2015
Thema’s: Zorg Zakelijke dienstverlening HRM Personeel & Organisatie

Sinds 1 januari is de participatiewet van kracht, met als doel meer mensen met een beperking aan het werk krijgen. Dit kan gevolgen hebben voor u als ondernemer. Prisma geeft u inzicht in de mogelijkheden en verplichtingen die deze wet met zich meebrengt. 

Goede werkrelatie
Prisma ondersteunt bij het creëren van geschikte werkplekken voor mensen met een beperking en het vinden van de juiste kandidaat. Deze ondersteuning gaat ook daarna verder. Jobcoaches van Adapt (onderdeel van Prisma) zijn gespecialiseerd in de ondersteuning als het gaat om het opbouwen en behouden van een goede werkrelatie. De jobcoach rust zowel de werknemer als werkgever toe met kennis en vaardigheden. Adapt is naast jobcoaching ook gespecialiseerd in onder andere arbeidsdiagnostiek.

< Alle thema's