T&S Flexwerk: Kwaliteit door aandacht

Arbeidsmigranten zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Vaak doen zij werkzaamheden die de Nederlanders niet willen doen of waar steeds minder Nederlanders voor te vinden zijn. De vergrijzing dwingt bedrijven vaker over de grens te kijken. Waar voorheen veel krachten uit Oost-Europa kwamen, kijkt T&S Flexwerk uit Waalwijk steeds meer in landen waar de werkloosheid hoog is. Niet vreemd dus dat er steeds meer flexwerkers uit de zuidelijke EU-lidstaten komen. T&S heeft inmiddels al zo’n 200 Spaanse krachten aan het werk binnen de branches voeding, logistiek, industrie en zorg.


Uitgave: Mei-Juni 2015
Thema’s: Uitzendbureau Detachering Personeel & Organisatie Arbeidsbemiddeling Arbeidsmarkt

Ruim vijftien jaar begeeft T&S Flexwerk zich op het terrein van de internationale arbeidsbemiddeling. De uitzendorganisatie heeft dagelijks tussen de 850 en 1000 uitzendkrachten aan het werk, onder meer als orderpicker, logistiek medewerker of
heftruckchauffeur. Deze krachten zijn onder andere afkomstig uit Oost-Europa. Steeds vaker worden er jonge mensen uit Zuid-Europa geworven. Stef van Bladel, algemeen directeur en eigenaar, legt uit hoe dit komt: ‘Vanaf 1 april jongstleden vallen
flexwerkers direct onder de CAO van de inlener. Dat maakt de krachten in veel gevallen een aantal euro per uur duurder. T&S heeft door het inzetten van de optimale mix de oplossing gevonden om dit te reduceren.’

Vertrouwen winnen
De economische ontwikkelingen spelen dan ook mee in de keuze om zich op Spanje te richten. Michotte Lauwaars, manager internationaal recruitment, vertelt: ‘Steeds meer
Oost-Europese jongeren studeren. Dit komt mede doordat veel ouders in het buitenland werken of hebben gewerkt om de opleiding van hun kinderen te bekostigen. Hierdoor wordt het werven van jonge kandidaten buiten het vakantieseizoen steeds lastiger.’ Stef vult aan: ‘Daarom hebben we ons verbreed naar Zuid-Europa. In Spanje is bijvoorbeeld 70 procent van de jongeren onder de 25 jaar werkloos. Hierdoor is er veel
animo om te gaan werken in Nederland.’ Vanwege de werving van Spaanse verpleegkundigen heeft T&S goede contacten met de Spaanse ambassade in Nederland en in Spanje zelf. Daarnaast werkt T&S nauw samen met EURES, het samenwerkingsnetwerk van de Europese Commissie en de openbare arbeidsbemiddelingsdiensten van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en andere partnerorganisaties. ‘Door deze prettige samenwerking en de transparante informatievoorziening weet de flexkracht dat wij een betrouwbare werkgever zijn. En aangezien we werken met jeugd is het winnen van vertrouwen extra belangrijk. Door het bieden van goede huisvesting, een correcte betaling en degelijk woonwerkverkeer hebben we ons al eerder bewezen.’

Extra aandacht
T&S hecht veel waarde aan een goede behandeling van de arbeidskrachten, is in het bezit van alle benodigde certificeringen en aangesloten bij de ABU. Michotte: ‘We zorgen niet alleen voor de juiste begeleiding op de werkvloer, maar ook daarbuiten. Zeker de jongere flexwerkers kunnen vaak extra aandacht gebruiken: die zijn voor het eerst van huis en zonder ouderlijk toezicht.’ Stef vult aan: ‘We hebben ervaren dat het belangrijk is om de ouders erbij te betrekken. Zij geven hun kind uit handen en willen zeker weten dat deze bij een bonafi de uitzendorganisatie terechtkomt. Daarom investeren we extra in deze contacten.’ Om de sociale interactie onder de flexkrachten te stimuleren worden onder de naam T&S Plus+ voetbal- en volleybalwedstrijden georganiseerd. Daarnaast is er het T&S Plus+ spaarplan. Michotte vertelt hier meer over: ‘De flexkrachten worden beloond met bijvoorbeeld een volledig verzorgde achtdaagse reis. Tevreden mensen zijn immers gemotiveerde arbeidskrachten, die een hoge productiviteit en maximale continuïteit opleveren.’

APART
Ook door korte lijnen, een duidelijke communicatie en een goede selectieprocedure probeert T&S optimale beheersing van de kosten en een zichtbare verbetering van de productiviteit te garanderen. Stef: ‘Wij bieden een vast aanspreekpunt voor zowel opdrachtgevers als flexwerkers. Al onze intercedenten spreken dan ook vloeiend Pools en/of Spaans, Nederlands en Engels.’ De 40 medewerkers van T&S werken volgens de kernwaarden APART: aandacht, passie, ambitie, rendement en trots. ‘Dit dragen we zowel extern als intern uit. Mede hierdoor maken we het verschil.’ Ook wordt van alle flexwerkers een goede motivatie en een beheersing van de Engelse taal verwacht. ‘Onze wervingsbureaus in onder andere Spanje en Polen toetsen hen aan de eisen van de klant. Daarnaast spreekt de recruitmentafdeling in Nederland iedereen via Skype om zelf de kandidaat te kunnen beoordelen’, vertelt Michotte. 

Creatieve oplossing
Een ander onderscheidend aspect: T&S neemt het hele werkproces van hun opdrachtgevers onder de loep. Stef: ‘We zijn altijd op zoek naar de juiste mix van arbeidskrachten om zo de beste prijs te kunnen bieden, uiteraard wel met behoud van kwaliteit. Zo kan het gunstig zijn om naast internationale flexkrachten bijvoorbeeld mensen van sociale werkplaatsen in te zetten. Daar werken we dan ook veelvuldig mee samen.’ Uit cijfers van de ABU blijkt dat de vraag naar flexwerkers stijgt. Stef verwacht dat deze trend zich doorzet. ‘We denken graag mee in creatieve oplossingen om Nederlandse bedrijven aan geschikt en betaalbaar personeel te helpen. En als we daarmee kunnen voorkomen dat bijvoorbeeld een Spaanse jongeman een uitkering moet aanvragen, is dat mooi meegenomen.’

< Alle thema's