Column Rob Gielens: Durft u de controle los te laten?


Uitgave: Mei-Juni 2016
Thema’s: Column Autobedrijf Lease Innovatie

Herinnert u zich KITT nog, de supergeavanceerde autonoom denkende auto van de Knight Rider? Wat in de jaren tachtig de futuristische fantasie van de scenarioschrijvers leek te zijn, blijkt nu realiteit te gaan worden. Na teams, organisaties en bedrijven, heeft immers ook de automotive sector het concept ‘zelfsturend’ omarmd.

Een van de meest geniale technische ontwikkelingen van de afgelopen jaren dient zich dan ook aan: de zelfsturende auto. Zij het dat er nog een paar obstakels moeten worden genomen vooraleer we met z’n allen relaxed kunnen plaatsnemen in onze autonoom rijdende auto en een dossier lezen of kop koffie drinken, terwijl we geruisloos van A naar B worden gebracht. Hoe zit het bijvoorbeeld met onze veiligheid? Vanzelfsprekend mogen we ervan uitgaan dat ons zelfsturend voertuig gepaste afstand houdt met voorliggers, tijdig remt en rustig de bochten neemt. Maar hoe reageert hij op onverwachte gebeurtenissen in het verkeer? Wie heeft er schuld bij schade? En wat gebeurt er met onze privacy? Is die nog gegarandeerd als we het stuur letterlijk uit handen geven? Hoe moeilijk is het trouwens voor malafide personen om een zelfsturende auto te hacken? Vragen die beantwoord moeten worden voordat we zelfsturende auto’s massaal de weg op sturen.

Maar dát de autonoom rijdende auto er komt, is een feit. Zo werd onlangs een geslaagde proef gehouden op de A2, waarbij vijftig zelfsturende auto’s zich met succes in het verkeer mengden. Dat steeds meer auto’s bovendien uitgerust worden met technische voorzieningen die het ‘zelfsturen’ mogelijk maken bespoedigt ook het proces. Wat nog rest is een aanpassing van de geldende wetgeving. Die dateert namelijk uit 1968 en stelt dat een bestuurder ‘altijd de controle over een voertuig (of over zijn dieren) moet houden’. De betrokken Europese ministers zullen zich dus gezamenlijk over de materie moeten buigen en het eens moeten worden over een aanpassing van de wet. Dat zal ongetwijfeld de nodige tijd vergen. Nog even geduld dus…

< Alle thema's