Column Steven Faber: Een nuttig doorkijkje


Uitgave: Mei-Juni 2016
Thema’s: Column Beleggen Beleggingsadvies Beleggingsmethodologie Financieel advies

Vaak wordt bij een overzicht van een aandelenportefeuille aangegeven hoe de beleggingen regionaal zijn gespreid; voor hoeveel procent van de portefeuille is belegd in Europa, Amerika, Azië en Opkomende Markten. Een dergelijk overzicht geeft een goed beeld van de verdeling over de landen, waar de aandelen in portefeuille zijn genoteerd. Maar of deze verdeling ook een goed inzicht geeft in de gevoeligheid van de portefeuille voor bepaalde regionale economische ontwikkelingen is, denk ik, een heel ander verhaal.

Neem als voorbeeld het aandeel Heineken. In de staatjes wordt dit oerhollandse bedrijf uiteraard opgenomen onder het kopje ‘Nederland’ of ‘Europa’. Maar waar het werkelijk om gaat is hoe de activiteiten van Heineken zijn gespreid over de wereld. Want dat bepaalt de omzetgroei, de winst en dus uiteindelijk de koerswinst en het dividend voor de belegger. Dan blijkt natuurlijk dat Heineken een zeer internationale onderneming is. Ongeveer 36% van de omzet wordt behaald in Europa, 24% komt uit de Verenigde Staten en 40% uit andere delen van de wereld. Kortom, met Heineken beleg je indirect voor een substantieel deel in Amerika en ook in opkomende landen.

Op deze manier een doorkijkje maken van de portefeuille geeft nuttige inzichten in het potentieel van een portefeuille, maar ook in de risico’s die daaraan zijn verbonden. Dit vergt wel het nodige onderzoek, want om een dergelijke analyse te kunnen maken is grondige kennis van het bedrijf nodig. En dat is juist waar onze analisten dag in dag uit mee bezig zijn. 

Soms kom je tot verrassende conclusies. Zonder dat we rechtstreeks in opkomende landen beleggen, blijkt dat onze aandelenselectie van louter Westerse bedrijven toch circa 30% van de omzet in opkomende landen genereert. Dit indirect beleggen in opkomende markten heeft belangrijke voordelen. Want rechtstreeks beleggen houdt meestal in dat je een ‘mandje’ van aandelen koopt in deze landen, zonder goed te kijken naar het achterliggende bedrijf. 

Wij hechten sterk aan het maken van een uitgebreide analyse van een bedrijf, voordat we de beslissing nemen om er in te gaan beleggen. Ook vinden we het uitermate belangrijk dat een beursbedrijf een goed management heeft met transparante verslaglegging en goede governance. Onze ervaring is dat dit bij Europese of Amerikaanse bedrijven over het algemeen het beste is geregeld. Het groeipotentieel van opkomende landen gekoppeld aan de kwaliteit van een Westers bedrijf, dat lijkt ons de optimale combinatie.

< Alle thema's