Rabobank 's-Hertogenbosch: Los het op

Toen Marc Schoonhoven, advocaat-partner van Capra Advocaten, in zijn jeugdjaren met zijn ouders door Frankrijk trok, vloog plots hun caravan in brand. Iedereen bleef ongedeerd, maar er was wel flinke materiële schade. Zijn vader belde onmiddellijk de directeur van Rabobank (destijds nog de Boerenleenbank) uit hun dorp. Er werd direct telegrafisch geld overgemaakt, zodat de familie hun reis kon vervolgen. Dit incident maakte indruk op Marc. ‘Het illustreert voor mij hoe belangrijk korte lijnen zijn. Ik hecht dan ook veel waarde aan vaste gezichten; een belangrijke reden waarom ik bij Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken ben gaan bankieren.’


Uitgave: Mei-Juni 2016
Thema’s: Banken Financieel advies Financieel management Advocatuur Zakelijke dienstverlening

Privé bankiert Marc zijn hele leven al bij Rabobank. ‘Dat kreeg ik met de paplepel ingegoten.’ Zakelijk maakte hij ruim vijf jaar geleden de overstap. ‘Na jaren te hebben gewerkt in het onderwijs ben ik in 1992 toegetreden tot Capra Advocaten, waar ik sinds 2000 partner en vestigingsdirecteur ’s-Hertogenbosch ben. Ons advocatenkantoor bankierde aanvankelijk elders, maar na de zoveelste wissel van ‘vaste’ contactpersoon was ik het beu. Vanwege de continuïteit koos ik bewust voor Rabobank.’ Jorn van Hooijdonk, accountmanager Groot Zakelijk van Rabobank ’s-Hertogenbosch e.O., licht toe: ‘Uiteraard komen er bij ons ook weleens wisselingen voor, maar het aangaan van duurzame relaties vormt een speerpunt in ons beleid. Als er onverhoopt toch een wisseling plaatsvindt, zorgen we voor een zachte landing door de nieuwe contactpersoon tijdig te introduceren.’

Lange termijn
Ook Capra zet in op de lange termijn. Marc: ‘Wij werken binnen het publieke domein. Onze kennis en ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen strekken zich uit over drie praktijksectoren in het bijzonder: Overheid, Onderwijs & Cultuur en Zorg. In tegenstelling tot de reguliere advocatuur hebben wij zowel incidentele als langdurige contacten.’ Tot de relaties van Capra behoren onder meer waterschappen, gemeenten, politie, scholen en zorginstanties. ‘We staan hen bij in allerhande kwesties: van Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht en reorganisaties tot Sociale Zekerheid en integriteit.’ Uitgangspunt is het vermijden van procedures. ‘Principes zijn duur’, zeg ik vaak tegen mijn cliënten. Uiteraard moet je in bepaalde kwesties daaraan vasthouden, maar in de meeste gevallen levert een pragmatische oplossing meer op. Koester daarom het probleem of conflict niet, maar los het op.’ 

Opvolging
‘Net als Capra richt Rabobank zich op integere en werkzame oplossingen’, stelt Bob Bressers, Manager Vermogensadvies Rabobank ’s-Hertogenbosch e.O.. Hij is de spil in het klantteam dat bestaat uit de interne accountmanager Vermogensmanagement, een vermogensplanner en een vermogensbeheerder. ‘Toen Marc te kennen gaf zich over twee jaar op andere activiteiten te willen gaan richten, hebben we zijn inkomens- en vermogensdoelen samen in kaart gebracht en vervolgens getoetst op haalbaarheid. Daarbij draait het om de mens áchter het vermogen; de wensen, ambities en persoonlijke doelstellingen. Vertrouwen en openheid van zaken zijn in onze klantrelaties dan ook onontbeerlijk.’ Jorn vertelt dat er regelmatig ook in- of externe specialisten bij het klantteam worden betrokken. ‘Zo hebben we voor Capra bijvoorbeeld Rembrandt Fusies en Overnames (www.rembrandt-fo.nl) ingeschakeld met betrekking tot de waardebepaling van de aandelen en de panden.’

Scenario’s
Naast wensen en ambities wordt in het vermogensplan rekening gehouden met diverse scenario’s zoals ziekte, scheiding of overlijden. Bob: ‘Het leven loopt immers niet altijd zoals gepland; ook dan moet je de zaken goed hebben geregeld voor jezelf en/of naasten.’ Volgens Bob is het vermogensplan continu aan verandering onderhevig. ‘Het is nooit af. Cijfers en omstandigheden veranderen, maar ook iemands persoonlijke situatie of wensen. We blijven finetunen, om zoveel mogelijk te kunnen optimaliseren.’ Het plan biedt volgens Marc het benodigde overzicht: ‘Dankzij het vermogensplan heb ik een helder beeld welke stappen ik juist wel óf niet moet zetten. Bob is inmiddels onmisbaar geworden voor mij!’, lacht Marc. 

Ondernemerstips van Marc Schoonhoven:
• Signaleer een arbeidsrechtelijk probleem zo vroeg mogelijk.
• Schakel tijdig deskundige externe hulp in.
• Denk niet conflict- maar oplossingsgericht.
• Probeer afstand te nemen van je emotie.
• Zorg dat een persoonlijke frustratie niet uitmondt in een principekwestie.
www.capra.nl

Tekst: Linda Groothuijse
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's