Tax6 Consultants: We vonden elkaar aardig

Hoe draag je het familiebedrijf op een fiscaal vriendelijke manier over? Waarom zet de belastingdienst steeds vaker datamining in? Welke gevolgen heeft dit eventueel voor ondernemers? En waarom hebben de fiscalisten van Tax6 het perfecte antwoord op dit soort vragen?


Uitgave: Mei-Juni 2017
Thema’s: Consultancy Belastingadvies Beleggingsadvies

‘Als voormalig manager en inspecteur van de belastingdienst weet ik hoe er aan de andere kant van het net wordt getennist’, zegt Henryk Starosciak. Henryk combineerde overigens een carrière bij de belastingdienst met het ondernemerschap. ‘Waarbij ik me altijd meer ondernemer dan ambtenaar heb gevoeld.’ Ook Marcel Muijtjens heeft een bedrijfsmatige achtergrond, als internationaal financieel directeur. Daarnaast is hij docent fiscaal recht. ‘Dat we aan alle kanten van de tafel hebben gezeten, maakt dat we ons volledig kunnen inleven in de problematiek van de ondernemer en zijn stakeholders. Daardoor kunnen we passende oplossingen aandragen. Oplossingen die ondernemers begrijpen en waar ze zich prettig bij voelen.’

Vijf plus één
In januari 2016 besloten vijf fiscaal specialisten samen te gaan als Tax6 Consultants. Alle vijf zijn register belastingadviseurs. Henryk en Marcel zijn het gezicht in ’s-Hertogenbosch. Verder zijn er vestigingen in Heerlen, Sittard en Maastricht. ‘We kenden elkaar als vakbroeders en bleken bijzonder complementair te zijn. Bovendien vonden we elkaar aardig. Want daar begint het toch altijd mee’, glimlacht Henryk. ‘Vijf consultants plus één: de klant’, licht Marcel de bedrijfsnaam toe. ‘De klant is de spil in het verhaal. Om hem meerwaarde te kunnen bieden besloten we onze expertises te bundelen. Onze klanten hebben altijd met één van ons te maken. Je gaat niet naar de huisarts om met de verpleegster te praten. Klanten hebben één aanspreekpunt gedurende het hele proces. Wel volgens het vierogenprincipe. Een collega denkt altijd mee. Het bevordert de creativiteit en verruimt de blik.’

Zonder cijfers
‘Een van onze speerpunten is het begeleiden van (complexe) bedrijfsoverdrachten. Daarbij hanteren we een bijzondere methodiek. Initiële gesprekken worden gevoerd zonder dat de cijfers op tafel liggen. Het gaat in eerste instantie om de emotionele component’, stelt Marcel. ‘Is de ondernemer écht klaar om zijn bedrijf over te dragen? Ook na vijf jaar moet hij immers achter zijn besluit kunnen staan. Pas als de emoties helder zijn, kijken we naar de cijfermatige invulling van de overdracht. Wat dat betreft zien we een groeiende belangstelling voor het schenken of delen van het bedrijf. De schenkingsconstructie heeft als voordeel dat er geen externe financier nodig is. Het kapitaal blijft binnen de familie.’ Opvallend is dat Tax6 ook stilstaat bij aspecten die ogenschijnlijk weinig te maken hebben met een succesvolle overdracht. Maar gaandeweg wel degelijk een rol kunnen spelen. ‘Het gaat dan om vragen als: hoe ziet het leven na de overdracht eruit? Hoe laat je los? Wat gebeurt er als de overnemer overlijdt? Welk huwelijksvermogensstelsel is er? Het gaat om het totaalbeeld’, zegt Henryk. ‘Maar de praktijk toont dat ondernemers dit vaak (te) weinig beseffen. Ze komen als het ware vijf minuten voor de overdracht naar ons toe. Door ons er eerder bij te betrekken, krijgen ze meer ruimte om (fiscale) stappen te zetten. En meer tijd om na te denken.’

Aanvliegen
Procespraktijk vormt een ander speerpunt van Tax6. ‘Als procesdeskundige bij de belastingdienst kent Henryk de ins & outs. We weten hoe aan te vliegen’, stelt Marcel. ‘Daarom winnen we vaak procedures. Hoewel we het middel niet schuwen, proberen we wel in een eerdere fase te bemiddelen. De Nederlandse belastingdienst is zeer oplossingsgericht. Daarom gaan we ook de dialoog aan. Het impliceert dat niet alleen onze kennis van procesvoering en formeel recht van belang zijn, maar ook onze kracht van argumenteren.’

Grote gevolgen
Henryk legt uit dat de belastingdienst steeds vaker gebruikmaakt van datamining en statistische steekproeven. ‘Een kleine afwijking in een factuur kan dus grote gevolgen voor de ondernemer hebben. Door statistische ombouw kan de belastingdienst namelijk gevoeglijk aannemen dat het niet om een eenmalige fout gaat. Voor je het weet zit je dan in het fiscaal procesrecht.’ Ondernemers die door de belastingdienst worden uitgenodigd voor een gesprek doen er volgens Henryk goed aan fiscale expertise in te brengen. ‘We ondersteunen de accountant of cliënt vaak in het gesprek. Ook wie geen klant van ons is maar te maken heeft met een controle, kan gerust bij ons aankloppen.’

Brand blussen
‘Samen met een voormalig advocaat-curator werken we momenteel aan de uitbreiding van de insolventiepraktijk: het begeleiden van bedrijven die in moeilijkheden zijn gekomen. Of dreigen te komen. Bij dat laatste proberen we het bedrijf tijdig in de juiste positie te krijgen. Helpen we de juiste civiele en fiscale stappen te zetten. Zodat de schade beperkt wordt door bijvoorbeeld gezonde bedrijfsonderdelen te beveiligen. Is er daadwerkelijk sprake van insolvabiliteit, dan proberen we de brand te blussen. Bij een faillissement gaat het ons om de persoonlijke situatie van de ondernemer. Hij moet verder kunnen. Een curator heeft daar doorgaans weinig aandacht voor. Hij kijkt vooral naar de boedel. Voor de ondernemer c.q. bestuurder is het risicoaspect wel degelijk van belang. Door tijdig aan boord te stappen, proberen we de fiscale en civiele risico’s voor hem te vermijden of te beperken. We helpen hem het kaf van het koren te scheiden. Zodat hij nu nieuwe zaadjes kan planten en straks verder kan.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marjo van de Peppel

Website Tax6 Consultants

< Alle thema's