Claeren HRM: Niet wegkijken

Mkb’ers verdiepen zich liever niet in een hr-regeling voor medewerkers. Het ontbreken ervan kan echter grote juridisch-financiële gevolgen hebben. Gelukkig is Claeren HRM er om ondernemers te helpen met deskundig advies op maat.


Uitgave: Mei-Juni 2018
Thema’s: Juridisch advies Zakelijke dienstverlening Financieel advies HRM

Gonnie de Leeuw, Paulien Krikhaar en Lieke de Groot zijn hrm-adviseur en case manager binnen Claeren HRM. Aanvankelijk werden de dames vooral ingeschakeld bij brandendhuis-
situaties. ‘Dan belde een ondernemer in paniek omdat hij ineens besefte dat hij iets niet goed had geregeld. Dat zorgt natuurlijk voor de nodige stress bij de werkgever en de werknemer. Maar gelukkig trekken klanten steeds vaker op tijd aan de bel. Daardoor kunnen we hen ook beter sturen en adviseren.’

Tijdig handelen
‘Door de strenge (en steeds veranderende) wet- en regelgeving benaderden ondernemers Claeren Risicobeheersers steeds vaker met vragen over verzuimgevallen in hun bedrijf’, vertelt Gonnie. ‘Op 1 januari 2014 is daarom Claeren HRM opgericht. We ondersteunen ondernemers onder meer bij het opstellen van arbeidscontracten, funtieomschrijvingen en beoordelingsprocedures. Daarnaast begeleiden we werkgevers bij hun verzuimende medewerkers. Werknemers kunnen om verschillende redenen minder goed functioneren: een reorganisatie, de werkhouding, privéproblemen. We adviseren onze klanten niet weg te kijken. Tijdig signaleren en ingrijpen is van belang. Waar nodig kunnen we hierbij terugvallen op een landelijk netwerk van bedrijfsartsen, -psychologen, -fysiotherapeuten en arbeidsdeskundigen.’

Vrij uniek
‘Hoewel de bedrijfsarts een onafhankelijke rol heeft, krijgt hij doorgaans alleen de visie van de werknemer te horen. Wij lichten in elk verzuimdossier óók de kant van de werkgever toe. Dat is vrij uniek’, stelt Paulien. ‘Elk verhaal heeft immers twee kanten. Ook de werkgever heeft het recht zijn standpunt te preciseren. Door de situatie van beide kanten te bekijken, kun je bovendien een beter advies op maat geven. Zodat de reintegratie soepeler verloopt.’

Up-to-date
Naast verzuimbegeleiding pakt Claeren HRM bredere hr-vraagstukken proactief op. ‘Als een arbeidscontract niet up-to-date is, kun je in de toekomst problemen krijgen met een werknemer. Een proeftijd opnemen in een contract van zes maanden, mag bijvoorbeeld niet. Ontslag tijdens die proeftijd is dus nietig. Bij een contract van zeven maanden kan het echter wel. Op dit soort zaken wijzen we onze klanten’, stelt Lieke. 

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's