Column Esther Koeman: Een schouderklopje kost niets


Uitgave: Mei-Juni 2019
Thema’s: Accountancy Administratie Adviesbureau Arbeidsmarkt

Wat veel bedrijven momenteel bezig houdt is de krappe arbeidsmarkt. Waar ga ik goede mensen vinden om mijn bedrijf te laten groeien? Wat daarbij nogal eens gemist wordt, is de potentie van het zittende personeel. Door aandacht te besteden aan deze medewerkers behoudt u waardevolle mensen en kunt u hun potentie ten volle benutten. Voor u het weet vertrekt die medewerker, inclusief onbenut potentieel, en zit u als ondernemer met een probleem.

Te weinig aandacht
Ik zag het recent bij een van de organisaties die ik als hr-consultant adviseer. Gewaardeerde medewerkers waren de laatste maanden vertrokken. Bij de ondernemer was onduidelijk hoe dat kwam. De motivatie om te vertrekken was divers en leek daardoor niet beïnvloedbaar te zijn. Ik waagde er enkele telefoontjes aan met de betreffende oud-medewerkers en die telefoontjes leverden een gemene deler op: te weinig aandacht voor  persoonlijke ontwikkeling. Er was wel veelvuldig overleg en contact met de medewerkers, maar nooit stond het functioneren, de ontwikkeling of de beoordeling centraal. Het momentum om dit te bespreken ontbrak.

Niet nodig
Als reden voor het ontbreken van dit soort gesprekken hoor ik vaak: ‘Wij spreken elkaar zo vaak en kennen elkaar al zo lang. Wij hebben deze gesprekken niet nodig.’ Toch adviseer ik altijd om juist wél met medewerkers over ontwikkeling in gesprek te gaan. Medewerkers helpen in hun persoonlijke ontwikkeling, kan u als ondernemer ontlasten. Bijvoorbeeld door extra taken in de organisatie te beleggen, waarmee uw medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Het bieden van ‘uitdagingen’ kan zeker helpen om uw beste personeel te behouden. Krappe arbeidsmarkt of niet: ik raad alle ondernemers met personeel aan om persoonlijke gesprekken te voeren met medewerkers!

Leuke bijkomstigheid
En wat levert het u nog meer op? U krijgt simpelweg leuke gesprekken die inzicht geven in de ambities van uw medewerkers en waardoor u weet hoe u uw personeel (nog) beter kunt inzetten en welke kleine verbeteringen in de bedrijfsvoering kunnen worden doorgevoerd. Het biedt u daarnaast de gelegenheid uw waardering naar uw mensen uit te spreken. En dat leidt weer tot gemotiveerde, betrokken en tevreden medewerkers. Leuke bijkomstigheid: een schouderklopje kost niets. 

< Alle thema's